Kiến thức vơ bản Hóa

Hóa học 12 Mới

Hóa học 12 cơ bản, nâng cao, vô cơ, hữu cơ, polime, chương kim loại, amin. Hóa học 12, hóa học lớp 12.
140
Chủ đề
365
Bài viết
140
Chủ đề
365
Bài viết

Hóa học 11

Hóa học 11 cơ bản, nâng cao, vô cơ, chương 1, 2, 3, 4. HÓA HỌC 11. HOA HOC Lớp 11.
216
Chủ đề
613
Bài viết
216
Chủ đề
613
Bài viết

Hóa học 10 Mới

Dành cho học sinh lớp 10 học tập môn hóa học. Hoa 10, hoa lop 10 co ban, nang cao.
218
Chủ đề
531
Bài viết
218
Chủ đề
531
Bài viết
Trả lời
1
Lượt xem
1K

Đăng nhập

CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Shoutbox has been pruned!

VnKienthuc lúc này

Thành viên Top