H

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • 2 bạn,cho tớ hỏi thứ tự nhiệt độ sôi các chất đk ko
    theo cùng khối lượng và cùng cacsbon nha.cái này tớ hay quên bạn giúp tớ nha
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.
Top