• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Trường hợp biết PTK. Tìm được CTHH đúng

thayhop44

New member
Xu
0
Đốt cháy hoàn toàn 7,5g hiđrôcacbon A ta thu được 22g CO[SUB]2[/SUB] và 13,5g H[SUB]2[/SUB]O. Biết tỉ khối hơi so với hiđrô bằng 15. Lập công thức phân tử của A.
 

h2hoa.ilove

New member
Xu
0
Đốt cháy hoàn toàn 7,5g hiđrôcacbon A ta thu được 22g CO[SUB]2[/SUB] và 13,5g H[SUB]2[/SUB]O. Biết tỉ khối hơi so với hiđrô bằng 15. Lập công thức phân tử của A.

Mol A = 0,25, mol CO[SUB]2[/SUB] = 0,5, mol H[SUB]2[/SUB]O = 0,75
Gọi A: C[SUB]x[/SUB]H[SUB]y[/SUB]
Bảo toàn C ==> x = 0,5/0,25 = 2
Bảo toàn H ==> y = 0,75.2/0,25 = 6
==> A: C[SUB]2[/SUB]H[SUB]6[/SUB]
 

h2hoa.ilove

New member
Xu
0
Mol A = 0,25, mol CO[SUB]2[/SUB] = 0,5, mol H[SUB]2[/SUB]O = 0,75
Gọi A: C[SUB]x[/SUB]H[SUB]y[/SUB]
C[SUB]x[/SUB]H[SUB]y[/SUB] + (x + y/4)O[SUB]2[/SUB] ----> xCO[SUB]2[/SUB] + y/2H[SUB]2[/SUB]O
1------------------------x-------y/2
0,25---------------------0,5----0,75
==> x = 0,5.1/0,25 = 2, y = 0,75.2/0,25 = 6
==> C[SUB]2[/SUB]H[SUB]6[/SUB]

 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top