Viết pt phân tử và pt ion các phản ứng xảy ra?

Acid_95

New member
Xu
0
1) Cho dd Ba(OH)2 dư vào 50ml dd A có chứa các ion NH4+, SO4 2-, NO3- có 11,65 g một chất kết tủa tạo thành và khi đun nóng có 4,48 lít khí bay ra (đkc).
a) Viết pt phân tử và pt ion các phản ứng xảy ra
b) Tính nồng độ mol/l của mỗi muối và nồng độ mol/l các ion trong A

2) Một dd A gồm các ion Cl-, SO4 2-, NH4+. Khi cho 100 ml dd A vào 200 ml dd Ba(OH)2 thì cho 6.99 g kết tủa và thoát ra 2,24 lít khí (đkc)
a) Tính nồng độ mol/l của các ion có trong A
b) Tính nồng độ mol/l của dd Ba(OH)2 ban đầu

3) Một dd Y có chứa các ion Zn2+, Fe3+, SO4 2-. Biết rằng dùng hết 350 ml dd NaOH 2M thì làm kết tủa hết ion Zn2+ và Fe3+ trong 100 ml dd Y. Nếu đổ tiếp 200 ml dd NaOH thì làm một chết kết tủa tan hết, còn lại một chất kết tủa màu nâu đỏ.Tính nồng độ mol/l các muối có trong Y
 

Spider_man

New member
Xu
0
3) Một dd Y có chứa các ion Zn2+, Fe3+, SO4 2-. Biết rằng dùng hết 350 ml dd NaOH 2M thì làm kết tủa hết ion Zn2+ và Fe3+ trong 100 ml dd Y. Nếu đổ tiếp 200 ml dd NaOH thì làm một chết kết tủa tan hết, còn lại một chất kết tủa màu nâu đỏ.Tính nồng độ mol/l các muối có trong Y

Từ 350 ml NaOH 2M => \[2Zn^{2+}+3Fe^{3+}=0,35.2\]

Kết tủa tan là \[Zn(OH)_{2}\Rightarrow 2Zn^{2+}=0,2\]

Vì dd trung hòa về điện \[\Rightarrow 2Zn^{2+}+3Fe^{3+}=2.nSO_{4}^{2-}\] hay \[2Zn^{2+}+3Fe^{3+}-2.nSO_{4}^{2-}=0\]

Giải hệ 3 phương trình, ta được \[CM Zn^{2+}=1M; CM Fe^{3+}=\frac{5}{3}M; CM SO^{2-}_{4}=3,5M\]
 
H

HuyNam

Guest
Câu 1 . loại bài tập bảo toàn điện tích.

BaS04=0.05->C[(NH4)2S04]=1M
Ba(NO3)=0.2->C(NH4N03)=4M
 
CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Lạnh quá đi
  2. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Thế mà đã giữa tháng 11 rồi đấy nhỉ?
  3. Khoai @ Khoai: Dụ là đêm ny chaý phòng :))
  4. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Mai 11/111 đấy cả nhà ơi :))
  5. Khoai @ Khoai: Tuần mới rồi. Còn mấy cái thứ 2 nữa thì Tết nhờ?
  6. Lục Ngạn @ Lục Ngạn: Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  7. VnKienThuc @ VnKienThuc: Đã mở lại rồi anh @Butchi ơi kkkk
  8. B @ Butchi: sao chú Hide lại truất quyền post link của anh rồi :(

Bình luận mới

Trang cá nhân

Mai 11/11 cả nhà nhé. Nhớ ghé hiệu sách nhà VHT :)
Butchi wrote on Ngọc Suka's profile.
Butchi wrote on VPP Sơn Ca's profile.
Butchi wrote on Hoàng Thị Ánh Ngọc's profile.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top