• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

THƯƠNG HIỆU

Nhận Diện Thương Hiệu

Thương mại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp qua điện tử.
Chủ đề
3
Bài viết
9
Chủ đề
3
Bài viết
9

Chiến lược Thương Hiệu

Kinh doanh, thương mại giữa khách hàng với khách hàng thông qua điện tử.
Chủ đề
3
Bài viết
24
Chủ đề
3
Bài viết
24

Bài Học Thương Hiệu

Liên kết, thương mại giữa doanh nghiệp và khách hàng thông qua điện tử.
Chủ đề
8
Bài viết
35
Chủ đề
8
Bài viết
35

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...

Dành cho học sinh

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.
Top