• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Trường hợp biết PTK. Tìm được CTHH đơn giản

thayhop44

New member
Xu
0
Đôt cháy hoàn toàn 13,6g hợp chất A thì thu được 25,6g SO[SUB]2[/SUB] và 7,2g H[SUB]2[/SUB]O. Xác định công thức của A.
 

h2hoa.ilove

New member
Xu
0
Đôt cháy hoàn toàn 13,6g hợp chất A thì thu được 25,6g SO[SUB]2[/SUB] và 7,2g H[SUB]2[/SUB]O. Xác định công thức của A.

Mol SO[SUB]2[/SUB] = 0,4, mol H[SUB]2[/SUB]O = 0,4
==> m[SUB]S[/SUB] + m[SUB]H[/SUB] = 13,6 ==> A không chứa oxi!
==> n[SUB]S[/SUB] : n[SUB]H[/SUB] = 0,4 : 0,8 = 1:2
==> H[SUB]2[/SUB]S

P/s: Trong vô cơ, công thức đơn giản thường trùng với công thức phân tử nên không cần biện luận thêm!!!
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top