• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Hoàn thành các pư

thienduonghoa96

New member
Xu
0
Hoàn thành các pư sau:
a) Fe[SUB]x[/SUB]O[SUB]y[/SUB] + HCl
b) Fe[SUB]x[/SUB]O[SUB]y[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]SO[SUB]4 đặc[/SUB]
c) Fe[SUB]x[/SUB]O[SUB]y[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]SO[SUB]4 loãng[/SUB]
d) Fe[SUB]x[/SUB]O[SUB]y[/SUB] + HNO[SUB]3[/SUB] [SUB]đặc[/SUB]
e) Fe[SUB]x[/SUB]O[SUB]y [/SUB]+ HNO[SUB]3[/SUB] [SUB]loãng[/SUB]
f) Fe[SUB]x[/SUB]O[SUB]y[/SUB] + Al
 

Spider_man

New member
Xu
0
a) FexOy + 2yHCL ---> xFeCl2y/x + yH2O
b) 2FexOy + (6x-2y)H2SO4 (đặc nóng) ---> xFe2(SO4)3 + (3x-2y)SO2 + (6x-2y)H2O
c) 2FexOy + 2yH2SO4 ---> xFe2(SO4)2y/x + 2yH2O
f) 3FexOy + 2yAl ---> 3xFe + yAl2O3
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top