• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

mọi người giúp mình bài này với

fight

New member
Xu
0
X la hỗn hợp 2 ankan. để đốt cháy 10,2g X cần có 25,76l O[SUB]2[/SUB] dktc.hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong đước m (g) kết tủa.
1) m=?
2) công thức của hai an kan là?
A. C[SUB]4[/SUB]H[SUB]10[/SUB] va C[SUB]2[/SUB]H[SUB]6[/SUB]
B. C[SUB]2[/SUB]H[SUB]6[/SUB] và C[SUB]3[/SUB]H[SUB]8[/SUB]
C.C[SUB]3[/SUB]H[SUB]8 [/SUB]và C[SUB]4[/SUB]H[SUB]10[/SUB]
D. cả ba d.a trên
mình không hiểu tại sao?
 

h2hoa.ilove

New member
Xu
0
X la hỗn hợp 2 ankan. để đốt cháy 10,2g X cần có 25,76l O[SUB]2[/SUB] dktc.hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong đước m (g) kết tủa.
1) m=?
2) công thức của hai an kan là?
A. C[SUB]4[/SUB]H[SUB]10[/SUB] va C[SUB]2[/SUB]H[SUB]6[/SUB]
B. C[SUB]2[/SUB]H[SUB]6[/SUB] và C[SUB]3[/SUB]H[SUB]8[/SUB]
C.C[SUB]3[/SUB]H[SUB]8 [/SUB]và C[SUB]4[/SUB]H[SUB]10[/SUB]
D. cả ba d.a trên
mình không hiểu tại sao?

Mol O[SUB]2[/SUB] = 1,15
Gọi mol CO[SUB]2[/SUB] = x, mol H[SUB]2[/SUB]O = y
Bảo toàn oxi ==> 2x + y = 1,15.2
Bảo toàn khối lượng ==> 44x + 18y = 10,2 + 1,15.32
Giải ra được x = 0,7, y = 0,9
Đề không cho nước vôi trong dư ==> không tính được m
Mol hh = 0,9 - 0,7 = 0,2
==> C trung bình = 3,5 ==> A hoặc C!!!!
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top