Các vi hạt có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là: 3s1, 3s2. 3p3, 3p6 là nguyên tử hay ion? Tại

lyna

New member
Xu
0
các vi hạt có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là: 3s1, 3s2. 3p3, 3p6 là nguyên tử hay ion? tại sao?

hãy dẫn ra 1 PƯHH để minh họa tính chất hóa học đặc trưng của mỗi vi hạt
cho biết: các hạt này là ion hay nguyên tử của nguyên tố thuộc nhóm A và nhóm VII (0)

cảm ơn nha
 

Hz0

New member
Xu
0
các vi hạt có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là: 3s1, 3s2. 3p3, 3p6 là nguyên tử hay ion? tại sao?

hãy dẫn ra 1 PƯHH để minh họa tính chất hóa học đặc trưng của mỗi vi hạt
cho biết: các hạt này là ion hay nguyên tử của nguyên tố thuộc nhóm A và nhóm VII (0)

cảm ơn nha

1s2/ 2s2 2p6 / 3s1 ---> số e lớp ngoài cùng là 1 . Nhưng ''.....nguyên tố thuộc nhóm A và nhóm VII'' ---> vi hạt có CHE có e ngoài cùng : 3s1 là ion. Cụ thể là ion: Cl+6 ( cái này hơi kì =.? )

Tương tự có : vi hạt có CHE có e ngoài cùng :
+ 3s2 : là Cl+5
+ 3p3 : là Cl +2 (=.? )
+ 3p6 : là Cl-

Còn cái PTPU thì viết dạng ion cho khỏi nhầm.

Cl+6 , Cl+5, Cl+2 thưởng thể hiện tính Oxh, cho pứ với chất có tính khử.

Cl- thể hiện tính khử, cho pứ với chất có tính oxh .
 

longphuong123

New member
Xu
0
1s2/ 2s2 2p6 / 3s1 ---> số e lớp ngoài cùng là 1 . Nhưng ''.....nguyên tố thuộc nhóm A và nhóm VII'' ---> vi hạt có CHE có e ngoài cùng : 3s1 là ion. Cụ thể là ion: Cl+6 ( cái này hơi kì =.? )

Tương tự có : vi hạt có CHE có e ngoài cùng :
+ 3s2 : là Cl+5
+ 3p3 : là Cl +2 (=.? )
+ 3p6 : là Cl-

Còn cái PTPU thì viết dạng ion cho khỏi nhầm.

Cl+6 , Cl+5, Cl+2 thưởng thể hiện tính Oxh, cho pứ với chất có tính khử.

Cl- thể hiện tính khử, cho pứ với chất có tính oxh .
 
CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Lạnh quá đi
  2. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Thế mà đã giữa tháng 11 rồi đấy nhỉ?
  3. Khoai @ Khoai: Dụ là đêm ny chaý phòng :))
  4. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Mai 11/111 đấy cả nhà ơi :))
  5. Khoai @ Khoai: Tuần mới rồi. Còn mấy cái thứ 2 nữa thì Tết nhờ?
  6. Lục Ngạn @ Lục Ngạn: Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  7. VnKienThuc @ VnKienThuc: Đã mở lại rồi anh @Butchi ơi kkkk
  8. B @ Butchi: sao chú Hide lại truất quyền post link của anh rồi :(

Bình luận mới

Trang cá nhân

Mai 11/11 cả nhà nhé. Nhớ ghé hiệu sách nhà VHT :)
Butchi wrote on Ngọc Suka's profile.
Butchi wrote on VPP Sơn Ca's profile.
Butchi wrote on Hoàng Thị Ánh Ngọc's profile.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top