Lai hóa???????

pooh96

New member
Xu
0
Thế nào là sự lai hóa các obitan nguyên tử? cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và hình học phân tử của các nguyên tử và ion sau: NH[SUB]4[/SUB][SUP]+[/SUP], PCl[SUB]5[/SUB], SF[SUB]6[/SUB], PF[SUB]3[/SUB], CH[SUB]4[/SUB], BeH[SUB]2[/SUB], NO[SUB]2[/SUB][SUP]+[/SUP], NO[SUB]2[/SUB][SUP]-[/SUP], NO[SUB]2[/SUB].
Thanks!!!
 

h2hoa.ilove

New member
Xu
0
Thế nào là sự lai hóa các obitan nguyên tử? cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và hình học phân tử của các nguyên tử và ion sau: NH[SUB]4[/SUB][SUP]+[/SUP], PCl[SUB]5[/SUB], SF[SUB]6[/SUB], PF[SUB]3[/SUB], CH[SUB]4[/SUB], BeH[SUB]2[/SUB], NO[SUB]2[/SUB][SUP]+[/SUP], NO[SUB]2[/SUB][SUP]-[/SUP], NO[SUB]2[/SUB].
Thanks!!!

Thế nào là sự lai hóa các obitan nguyên tử? cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và hình học phân tử của các nguyên tử và ion sau: NH[SUB]4[/SUB][SUP]+[/SUP], PCl[SUB]5[/SUB], SF[SUB]6[/SUB], PF[SUB]3[/SUB], CH[SUB]4[/SUB], BeH[SUB]2[/SUB], NO[SUB]2[/SUB][SUP]+[/SUP], NO[SUB]2[/SUB][SUP]-[/SUP], NO[SUB]2[/SUB].
Thanks!!!

- Khái niệm SGK: Sự lai hoá orbital nguyên tử là sự tổ hợp ("trộn lẫn") một số orbital trong một nguyên tử để được từng ấy orbital lai hoá giống nhau nhưng định hướng khác nhau trong không gian.

Dựa vào thuyết sức đẩy giữa các cặp electron hóa trị (VSEPR) để xác định:

NH[SUB]4[/SUB][SUP]+[/SUP]: N lai hóa sp[SUP]3[/SUP] ===> Dạng tứ diện

PCl[SUB]5[/SUB]: P lai hóa sp[SUP]3[/SUP]d ===> Dạng tháp đôi ba phương

SF[SUB]6[/SUB]: S lai hóa sp[SUP]3[/SUP]d[SUP]2[/SUP] ===> Dạng bát diện

PF[SUB]3[/SUB]: P lai hóa sp[SUP]3[/SUP] ===> Dạng tháp đáy tam giác

CH[SUB]4[/SUB]: C lai hóa sp[SUP]3[/SUP] ===> Dạng tứ diện

BeH[SUB]2[/SUB]: Be lai hóa sp ===> Dạng thẳng

NO[SUB]2[/SUB]+: N lai hóa sp ===> Dạng thẳng

NO[SUB]2[/SUB][SUP]-[/SUP]: N lai hóa sp[SUP]2[/SUP] ==> Dạng gấp khúc

NO[SUB]2[/SUB]: N lai hóa sp[SUP]2[/SUP] ==> Dạng gấp khúc
 
CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Lạnh quá đi
  2. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Thế mà đã giữa tháng 11 rồi đấy nhỉ?
  3. Khoai @ Khoai: Dụ là đêm ny chaý phòng :))
  4. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Mai 11/111 đấy cả nhà ơi :))
  5. Khoai @ Khoai: Tuần mới rồi. Còn mấy cái thứ 2 nữa thì Tết nhờ?
  6. Lục Ngạn @ Lục Ngạn: Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  7. VnKienThuc @ VnKienThuc: Đã mở lại rồi anh @Butchi ơi kkkk
  8. B @ Butchi: sao chú Hide lại truất quyền post link của anh rồi :(

Bình luận mới

Trang cá nhân

Mai 11/11 cả nhà nhé. Nhớ ghé hiệu sách nhà VHT :)
Butchi wrote on Ngọc Suka's profile.
Butchi wrote on VPP Sơn Ca's profile.
Butchi wrote on Hoàng Thị Ánh Ngọc's profile.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top