• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Tìm nguyên tố

thienduonghoa96

New member
Xu
0
Cho 2 nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn có tổng số lượng tử (n+l) bằng nhau, trong đó số lượng tử chính của A lớn hơn B. Tổng đại số 4 bộ lượng tử của electron cuối cùng nguyên tử B là 4,5.
a) Xác định bộ 4 số lượng tử.
b) Viết cấu hình electron của A và B.
 

h2hoa.ilove

New member
Xu
0
Cho 2 nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn có tổng số lượng tử (n+l) bằng nhau, trong đó số lượng tử chính của A lớn hơn B. Tổng đại số 4 bộ lượng tử của electron cuối cùng nguyên tử B là 4,5.
a) Xác định bộ 4 số lượng tử.
b) Viết cấu hình electron của A và B.

a. A, B đứng kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn, có tổng (n+l) bằng nhau và n[SUB]A[/SUB]>n[SUB]B[/SUB]
==> Cấu hình ngoài cùng của:
B: np[SUP]6[/SUP]
A: (n+1)s[SUP]1[/SUP]
Tổng đại số của bộ 4 số lượng tử của e cuối trên B là 4,5 ==> n + 1 + 1 - 1/2=4,5
==> n=3
Vậy bộ 4 số lượng tử của:
A: n=4, l=0, m=0, s=+1/2
B: n=3, l=1, m=1, s=-1/2

b. Cấu hình e của:
A: 1s[SUP]2[/SUP]2s[SUP]2[/SUP]2p[SUP]6[/SUP]3s[SUP]2[/SUP]3p[SUP]6[/SUP]3d[SUP]x[/SUP]4s[SUP]1[/SUP] (với x=0, x=5 hoặc x=10)
B: 1s[SUP]2[/SUP]2s[SUP]2[/SUP]2p[SUP]6[/SUP]3s[SUP]2[/SUP]3p[SUP]6[/SUP].
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

pooh96

New member
Xu
0
Tại sao lại có : "A, B đứng kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn, có tổng (n+l) bằng nhau và nA>nB
==> Cấu hình ngoài cùng của:
B: np6
A: (n+1)s1
Tổng đại số của bộ 4 số lượng tử của e cuối trên B là 4,5 ==> n + 1 + 1 - 1/2=4,5
==> n=3"
 

h2hoa.ilove

New member
Xu
0
Tại sao lại có : "A, B đứng kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn, có tổng (n+l) bằng nhau và nA>nB
==> Cấu hình ngoài cùng của:
B: np6
A: (n+1)s1
Tổng đại số của bộ 4 số lượng tử của e cuối trên B là 4,5 ==> n + 1 + 1 - 1/2=4,5
==> n=3"

Hai nguyên tố, một ở cuối chu kì này và một ở đầu chu kì tiếp theo cũng được gọi là liên tiếp và rõ ràng là n[SUB]A[/SUB] > n[SUB]B[/SUB] đấy.
Bạn để ý là các nguyên tố của nhóm VIIIA đều có cấu hình ngoài cùng là ns[SUP]2[/SUP]np[SUP]6[/SUP] và ở nhóm IA là ns[SUP]1[/SUP].
Đến đây đã có các giá trị của l, m và m[SUB]s[/SUB] thay vào dữ kiện 4,5 ==> n
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top