• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

tìm công thưc đơn giản của phân tử

thayhop44

New member
Xu
0
Đốt cháy hoàn toànm gam chất A cần dùng hết 5,824 dm[SUP]3[/SUP] O[SUB]2[/SUB] (đktc). Sản phẩm có CO[SUB]2[/SUB] và HO được chia đôi. Phần 1 cho đi qua PO thấy lượng tăng 1,8g. Phần 2 cho đi qua CaO thấy lượng CaO tăng 5,32g. Tìm m và cong thức đơn giản A. Tìm công thức phân tử A và biết A ở thể khí (đk thường) có số C<=4.
 

Spider_man

New member
Xu
0
Đốt cháy hoàn toànm gam chất A cần dùng hết 5,824 dm[SUP]3[/SUP] O[SUB]2[/SUB] (đktc). Sản phẩm có CO[SUB]2[/SUB] và HO được chia đôi. Phần 1 cho đi qua PO thấy lượng tăng 1,8g. Phần 2 cho đi qua CaO thấy lượng CaO tăng 5,32g. Tìm m và cong thức đơn giản A. Tìm công thức phân tử A và biết A ở thể khí (đk thường) có số C<=4.

Phần 1 cho đi qua PO thấy lượng tăng 1,8g => P205 mới đúng, PO không tồn tại.
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top