• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
  -
  Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
  -
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Chia Sẻ Lê-nin và phong trào công nhân nga đầu thế kỷ XX- sử 10- vnkienthuc.com

Trang Dimple

New member
Xu
38

Đầu thế kỷ XIX, kế tục sự nghiệp của Mác và Ăng-ghen, V.I.Lênin đã tiến hành cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống các trào lưu tư tưởng cơ hội chủ nghĩa, đưa chủ nghĩa Mác ngày càng ảnh hưởng sâu rộng trong phong trào công nhân Nga và phong trào công nhân quốc tế. Để hiểu cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội dưới sự lãnh đạo của Lênin như thế nào? Diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc Cách mạng 1905 - 1907 ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.


Sử 10-BÀI 40: LÊ-NIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX

I .HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA V.I.LÊNIN TRONG PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA.

*Tiểu sử:


+Vla-đi-mia Ilích U-ki-a-nốp tức Lênin sinh ngày 22 - 4 - 1870 trong gia đình nhà giáo tiến bộ.

+ Mùa thu năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm Mác-xít ở Pê-téc-bua lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân - mầm mống của Đảng Mác-xit; Năm 1898 tại Minxcơ, Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga tuyên bố thành lập nhưng không hoạt động vì các Đản viên bị bắt.


+ Năm 1900, Lênin cùng với các đồng chí của mình xuất bản báo "Tia lửa" nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga.


+ Năm 1903, đại hội Đảng công nhân xã hội Nga được triệu tập ở Luân Đôn dưới sự chủ trì của Lênin để bàn về cương lĩnh điều lệ Đảng. Tại Đại hội đa số đại biểu (Phái Bôn-sê-vich) tán thành đường lối Cách mạng của Lênin, còn thiểu số (phái Men-se-vích) theo khuynh hướng cơ hội chống lại Lênin.


Lênin viết hàng loạt tác phẩm của mình phê phán những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong.

*Cuộc đấu tranh chống lại phái cơ hội đầu kiểm tra XIX ở Nga:


+ Đầu thế kỷ XX khi các nước đế quốc chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh thì phái cơ hội trong Quốc tế 2 kêu gọi công nhân ủng hộ chính phủ tư sản với mình, ủng hộ chiến tranh.


+ Duy nhất có Đảng Bôn-sê-vich do Lênin lãnh đạo là đấu tranh chống lại chiến tranh đế quốc với khẩu hiệu "Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến Cách mạng".


Lênin có những đóng góp quan trọng về mặt lý luận thông qua những tác phẩm của mình.

II. CÁCH MẠNG 1905 - 1907 Ở NGA


1. Tình hình nước Nga trước Cách mạng

- Về kinh tế: Công thương nghiệp phát triển, các công ty độc quyền ra đời, đội ngũ công nhân đông đảo.


- Về chính trị: duy trì bộ máy cai trị của chính quyền phong kiến, chế độ Nga hoàng kìm hãm sự phát triển sản xuất, bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, hầu hết các giai cấp bất mãn...


-Đời sống nhân dân, nhân dân lao động cực khổ.


-Sự thất bại trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật 1904 - 1905 làm mâu thuẫn xã hội càng sâu sắc dẫn đến bùng nổ Cách mạng.

2. Cách mạng bùng nổ.


- Ngày 09/01/1905, 14 vạn công nhân Pê-tec-bua và gia đình không vũ khí đến “Cung điện mùa đông” để thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống nhưng họ bị đàn áp bằng súng làm hàng nghìn người chết và bị thương "Ngày chủ nhật đẫm máu" 09 - 01 - 1905, công nhân dựng chiến lũy chuẩn bị chiến đấu.


- Mùa thu năm 1905 phong trào Cách mạng vẫn tiếp tục dâng cao với những cuộc bãi công chính trị của quần chúng làm ngừng trệ mọi hoạt động kinh tế và giao thông trong cả nước.


- Tại Mat-xcơ-va , tháng 12 - 1905 cuộc tổng bãi công chuyển sang khởi nghĩa vũ trang , cuối cùng thất bại.


Vladimirov-krocvavoe-voskr.jpgThảm sát Chủ nhật đẫm máu tại thủ đô Sankt Peterburg

* Tính chất: Đây là cuộc Cách mạng tư sản kiểu mới vì: Do giai cấp vô sản lãnh đạo với sự tham gia của đông đảo nhân dân lao động, giải quyết những nhiệm vụ của cuộc Cách mạng dân chủ tư sản và đặt cơ sở cho việc chuyển sang Cách mạng XHCN.


*Ý nghĩa:


+ Giáng một đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga hoàng, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các nước đế quốc.


+ Thức tỉnh nhân dân các nước phương Đông đấu tranh.


thuy_thu_tau_po-tem-kin_500.jpg


Hình: thủy thủ tàu Pô tem kin
 
Sửa lần cuối:
I. Hoạt động bước đầu của Le-nin trog phong trào công nhân Nga

- Mùa thu năm 1895 Lênin thống nhất các nhóm Mác xít ở Pê-téc-bua

- Năm 1900 Lênin cùng với các đồng chí của mình xuất bản báo "Tia lửa" nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga.

- Năm 1903 Đại hội Đảng công nhân xã hội Nga được triệu tập ở Luân đôn dưới sự chủ trì của Lênin để bàn về cương lĩnh điều lệ Đảng. Hình thành 2 phái Bôn-sê-vích đa số và phái Men-sê-vích thiểu số.

- Đầu thế kỷ XX các phái cơ hội trong quốc tế 2 ủng hộ chính phủ tư sản, ủng hộ chiến tranh. Đảng Bôn-sê-vích do Lênin lãnh đạo là kiên quyết chống chiến tranh đế quốc, trung thành với sự nghiệp vô sản.

- Lênin có những đóng góp quan trọng về mặt lý luận thông qua những tác phẩm của mình.

II. Cách mạng 1905-1907 ở Nga.

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng

- Kinh tế : Công thương nghiệp phát triển, các công ty độc quyền ra đời.

- Chính trị: Chế độ Nga hoàng kìm hãm sản xuất, bóp nghẹt tự do dân chủ -> đời sống nhân dan, công nhân khổ cực.

- Xã hội: Sự thất bại trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật -> xã hội mâu thuẫn sâu sắc đẫn đến bùng nổ cách mạng.

2. Cách mạng bùng nổ

* Diễn biến:

- Ngày 09/01/1905

- Mùa thu năm 1905

- Tháng 12 – 1905 tại Matxcơva

- Tính chất: Là cuộc Cách mạng dân chủ tư sản lần thứ nhất ở Nga. Đây là một cuộc Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

- Ý nghĩa:

+ Giáng một đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga hòang, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh đồi dân chủ ở các nước đế quốc.

+ Thức tỉnh nhân dân các nước phương Đông đấu tranh.
 

Hanamizuki

New member
Xu
0
Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX
Bài tập 1 trang 154 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10
Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm mácxít Pêtécbua thành một tổ chức chính trị lấy tên là

A. Liên hiệp giải phóng cồng nhân.

B. Liên hiệp cách mạng Nga.

C. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân

D. Liên hiệp đấu tranh giải phóng công nhân Nga.

Trả lời: C

2. Khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất sắp nổ ra, khẩu hiệu đấu trạnh do Lênin và Đảng Bônsêvích đề ra là

A. "Biến chiến tranh đế quốc thành phong trào cách mạng".

B. "Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng"

C. "Biến chiến tranh đế quốc thành cao trào cách mạng".

D. "Biến chiến tranh đế quốc thành thời cơ cách mạng".

Trả lời: B

3. "Ngày chủ nhật đẫm máu" trong cuộc Cách mạng Nga 1905 - 1907 là ngày

A. 9 - 1 - 1905. C. 1 -9- 1905.

B. 1 -5 - 1905. D. 1 - 12 - 1907.

Trả lời: A

4. Trong cuộc Cách mạng Nga 1905 - 1907, vào tháng 6 - 1905 đã diễn ra sự kiện lịch sử là

A. 40 vạn công nhân Pêtécbua biểu tình

B. cuộc tổng bãi công diễn ra tại Mátxcơva.

C. thuỷ thủ trên chiến hạm Pôtemkin khởi nghĩa.

D. cuộc tổng bãi công tại Mátxcơva bị đàn áp đẫm máu.

Trả lời: C

5. Năm 1900, đánh dấu sự kiện lịch sử

A. Lênin thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga.

B. Lênin bị bắt và bị đày đi Xibia.

C. Lênin và các đồng chí của mình xuất bản tờ báo Tia lửa.

D. Lênin thống nhất các nhóm mácxít ở Pêtécbua, thành lập Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

Trả lời: C

6. Cuộc Cách mạng Nga 1905 - 1907 đã dẫn tới kết quả là

A. chế độ Nga hoàng bị sụp đổ.

B. chế độ Nga hoàng bị lung lay

C. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập.

D. các dân tộc bị áp bức thoát khỏi sự thống trị của Nga hoàng.

Trả lời: B

7. Cách mạng Nga 1905 - 1907 đạt đến đỉnh cao vào thời gian nào?

A. Tháng 1 - 1905. C. Tháng 6 - 1905.

B. Tháng 5 - 1905. D. Tháng 12 - 1905.

Trả lời: D

Bài tập 2 trang 155 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10
Hãy điền thời gian phù hợp với nội dung liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Lênin.

1. Năm…….. Lênin chào đời.

2. Năm……, Lênin trở thành người đứng đầu một nhóm mácxít ở Pêtécbua.

3.Năm……..Lênin thống nhất các nhóm mácxít Pêtécbua thành tổ chức chính trị

lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

4. Năm…….. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập.

5. Năm………, triệu tập Đại hội Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga lần thứ nhất

Trả lời:

1. Năm 1870, Lênin chào đời.

2. Năm 1893, Lênin trở thành người đứng đầu một nhóm mácxít ở Pêtécbua.

3. Năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm mácxít Pêtécbua thành tổ chức chính trị

lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

4. Năm 1898, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập.

5. Năm 1903, triệu tập Đại hội Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga lần thứ nhất.
 

Hanamizuki

New member
Xu
0
Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX
Câu 1. Ý nào không đúng khi giới về V.I.Lênin những năm cuối thế kỉ XIX?

A. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo tiến bộ

B. Giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động từ khi ở trường trung học

C. Đã từng đứng đầu nhóm mácxít ở Mátxcơva

D. Thành lập Đảng Cộng sản xã hội dân chủ Nga

Câu 2. Năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm mácxít ở Xanh Pêtécbua thành một tổ chức chính trị lấy tên là

A. Liên hiệp giải phóng công nhân

B. Liên hiệp cách mạng Nga

C. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân

D. Liên hiệp đấu tranh giải phóng công nhân Nga

Câu 3. Đầu thế kỉ XX, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga phân hóa thành hai phái là

A. Phái cách mạng và phái thỏa hiệp

B. Phái cách mạng và phái xét lại

C. Phái Bônsêvích và Mensêvích

D. Phái cách mạng và phái cơ hội

Câu 4. Điểm khác nhau giữa hai phái đó là

A. Tán thành hay phản đối đường lối cách mạng của Lênin

B. ủng hộ hay phản đối việc làm phải cách mạng lật đổ chế độ Nga hoàng

C. về đánh giá vai trò của giai cấp công nhân và đảng tiên phong của nó

D. nhận thức về vai trò của đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lãnh đạo

Câu 5. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nước Nga đã

A. phát triển lên chủ nghĩa tư bản

B. chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

C. có hệ thống thuộc địa rộng lớn

D. xuất hiện các công ti độc quyền

Câu 6. Nét nổi bật của tình hình chính trị nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. vẫn duy trì gần như nguyên vẹn nền quân chủ chuyên chế

B. đã thiết lập nền dân chủ đại nghị tư sản

C. thiết lập nền quân chủ lập hiến như ở nước Anh

D. thiết lập nền cộng hòa tư sản

Câu 7. Những năm đầu thế kỉ XX, đời sống của giai cấp công nhân và nhân dân lãnh đạo ở Nga ngày càng cơ cực bởi nhiều nguyên nhân, ngoại trừ

A. Ách áp bực bóc lột của chế độ phong kiến

B. Sự bóc lột của tư sản trong và ngoài nước

C. Nước Nga thất bại trong cuộc Chiến tranh Nga – Nhật

D. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 8. Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là

A. Phong trào bãi công, biểu tình của quần chúng cuối năm 1904

B. Công nhân Xanh Pêtécbua biểu tình thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống

C. Quân đội và cảnh sát của Nga hoàng gây vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu”

D. Nước Nga thất bại trong cuộc Chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905)

Câu 9. “Ngày chủ nhật đẫm máu” trong cuộc cách mạng Nga (1905 – 1907) là

A. 9 -1 -1905

B. 1 -5 -1905

C. 1 -9 -1905

D. 1 -12 -1907

Câu 10. Sự kiện lịch sử được coi là đỉnh cao của cuộc cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là

A. Cuộc biểu tình ở Xanh Pêtécbua (9 -1 – 1905)

B. Khởi nghĩa của thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin (5 – 1905)

C. Cuộc tổng bãi công biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mátxcơva (12 – 1905)

D. Các Xô viết đại biểu công nhân được thành lập (cuối năm 1905)

Câu 11. Hãy sắp xếp các dữ kiện sau theo trình tự thời gian về diễn biến cuộc cách mạng Nga 1905 – 1907: 1. Thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin khởi nghĩa; 2. Cuộc tổng bãi công bắt đầu tại Mátxcơva rồi nhanh chóng biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang; 3. Phong trào cách mạng chấm dứt; 4. 14 vạn công nhân Pê téc bua và gia đình biểu tình; 5. Lễ kỉ niệm ngày 1 – 5 biến thành cuộc biểu dương tình đoàn kết của công nhân toàn Nga

A. 1, 2, 3, 4, 5

B. 2, 3, 1, 4, 5

C. 4, 5, 2, 3, 1

D. 4, 5, 1, 2, 3

Câu 12. Cuộc cách mạng Nga 1905 -1907 đã làm cho

A. Chế độ Nga hoàng bị sụp đổ

B. Chế độ Nga hoàng bị lung lay

C. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga giành được quyền lãnh đạo cách mạng

D. Các dân tộc bị áp bức thoát khỏi sự thống trị của Nga hoàng

Câu 13. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng Nga 1905 – 1907 là

A. Phát động các giai cấp bị bóc lột, các dân tộc bị áp bức ở Nga đứng dậy đấu tranh

B. Làm lung lay chế độ Nga hoàng

C. Tạo tiền đề cho cuộc cách mạng XHCN nổ ra và giành thắng lợi ở Nga

D. Cổ vũ phong trào đấu tranh của công nhân ở nước đế quốc, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông

Câu 14. Tính chất của cách mạng Nga 1905 – 1907 là

A. Cách mạng tư sản

B. Cách mạng giải phóng dân tộc

C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

D. Cách mạng vô sản

Câu 15. Động lực của cách mạng Nga 1905 -1907 là

A. Công nhân, nông dân và bình dân

B. Công nhân và dân nghèo thành thị

C. Công nhân và nông dân

D. Công nhân và binh lính

Câu 16. Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là

A. Chống lại chế độ quân chủ, lật đổ ách thống trị của nhà vua

B. Cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo

C. Diễn ra trong thời đại đế quốc chủ nghĩa

D. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

111.png
 

Trang Dimple

New member
Xu
38
Bút nghiên tổng hợp danh mục Kiến thức cơ bản môn lịch sử lớp 10!
Hãy Click chuột vào đầu bài để mở từng bài

 1. Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy
 2. bài 2: Xã hội nguyên thủy
 3. bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông
 4. bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô - Ma
 5. bài 5: Trung Quốc thời phong kiến
 6. bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ
 7. bài 7 Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ
 8. bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á
 9. bài 9 Vương Quốc Campuchia và Vương Quốc Lào
 10. bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)
 11. bài 11: Tây Âu thời kì trung đại
 12. Bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ và trung đại
 13. bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy
 14. bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam
 15. bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
 16. bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (tiếp theo)
 17. bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)
 18. bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV
 19. Lịch sử 10 bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV
 20. bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV
 21. bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII
 22. bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII
 23. bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII
 24. Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII
 25. bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
 26. bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân
 27. bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến
 28. bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
 29. bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
 30. bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
 31. bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu
 32. bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX
 33. bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
 34. bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa
 35. bài 36 Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
 36. bài 37: Mác -Ăng ghen và sự ra đời chủ nghĩa xã hội khoa học
 37. bài 38 Quốc tế nhất và công xã Pari 1781
 38. bài 39: Quốc tế thứ hai
 39. bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX
 
CHAT
 1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top