Chia Sẻ Các nước Anh Pháp Đức Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Trang Dimple

New member
31/10/12
2,609
173
0
29
Mâu thuẫn chủ yếu giữa đế quốc già Anh, Pháp với đế quốc trẻ Đức Mỹ :đế quốc già Anh , Pháp có kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển chậm hơn đế quốc trẻ “Đức ,Mỹ “ nhưng lại chiếm nhiều thuộc địa . Các đế quốc trẻ kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh nhưng lại có rất ít thuộc địa . Nên Mâu thuẫn giũa các đế quốc với nhau dẫn đến xu hướng chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới . Đó là những nội dung kiến thức chúng ta tìm hiểu trong bài “ Các nước Anh, Pháp, Mỹ cuối thế kỉ XIX – đầu XX”

Lịch Sử 8 -Bài 6 -CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MỸ CUỐI THẾ KỶ XIX- ĐẦU XX


Phần 1 kiến thức cơ bản

I.TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC , MỸ .

1. Đế quốc Anh

* Kinh tế :

-Năm 1870 dẫn đầu.

-1913 xuống hạng 3 sau Mỹ và Đức do:

+ Công nghiệp Anh phát triển sớm , kỹ thuật lạc hậu .

+ Tư sản Anh đầu tư vào thuộc địa có lời ( có hệ thống thuộc địa rông nhất thế giới ,nguyên nhiên liệu , nhân công rẻ )

-Dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản thương mại và thuộc địa .

-Đầu thế kỷ XX công ty độc quyền về công nghiệp và tài chánh ra đời .

* Chính trị :

Anh là nước Quân Chủ lập Hiến (Đảng Tự do và Bảo thủ thay nhau cầm quyền bảo vệ quyền lợi của tư sản .

* Đối ngoại :

- Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa .

- Thuộc địa Anh : 33 triệu km2 – ¼ diện tích thế giới ; 400 triệu dân – ¼ dân số thế giới

- Đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn : thuộc địa có khắp nơi Niu Di lân, Ô x trây lia , An Độ , Ai Cập, Xu đăng , Nam Phi, Ca na đa …., nên gọi là
“Chủ nghĩa đế quốc thực dân”


2. Đế quốc Pháp :

* Kinh tế :

-Công nghiệp của Pháp phát triển chậm từ đang từ hạng nhì sau Anh , xuống hạng tư sau Mỹ, Đức, Anh do:

+Pháp phải bồi thường chiến phí cho Đức, và cắt 1 phần lãnh thổ giàu tài nguyên cho Đức .

+Pháp nghèo tài nguyên,.

+Tư sản xuất khẩu tư bản ,phần lớn cho Thổ , Nga ,Cận Đông , Trung Âu , Mỹ la tinh vay lấy lãi ….đế quốc Pháp là “Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”

- Các Công ty độc quyền ra đời trong điều kiện công nghiệp xuống hãng tư .

-Nông nghiệp vẫn lạc hậu do không được trang bị kỹ thuật mới

* Chính trị:sau 4-9-1870 nền Cộng Hòa thứ ba : đàn áp nhân dân chạy đua vũ trang , xâm lược thuộc địa .

* Đối ngoại :

-Tăng cường xâm lược thuộc địa :hạng nhì thế giới , bằng 1/3 diện tích thuộc địa Anh

- An giê ri, Tuy ni di, Ma rốc , Ma đa ga xca; Việt Nam , Lào , Cam pu chia …


3. Đế quốc Đức :

* Kinh tế :

-Công nghiệp Đức đứng đầu Châu Au , hạng nhì thế giới sau Mỹ do :

+Thị trường dân tộc thống nhất .

+Nhờ tiền bồi thường chiến tranh của Pháp .

+ Có nhiều than đá , biết ứng dụng những thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

-Quá trình tập trung sản xuất và tư bản , hình thành công ty luyện kim, than đá chi phối nền kinh tế Đức .

- Các công ty độc quyền của Đức ra đời trong điều kiện : kinh tế Đức phát triển nhan h , đứng đầu Châu Âu và đứng thứ hai thế giới sau Mỹ về
công nghiệp.


* Chính trị :

-Thể chế liên bang , nhà nước chuyên chế dưới sự thống trị của quý tộc địa chủ và tư sản độc quyền .

-Thi hành chính sách đối nội và đối ngoại phản động ; tích cực chạy đua vũ trang và xâm chiếm thuộc địa .

-Giai cấp thống trị hiếu chiến âm mưu dùng vũ lực để chia lại thế giới nên chủ nghĩa đế quốc là “Chủ nghĩa quân phiệt , hiếu chiến”

4. Đế quốc Mỹ :

* Kinh tế :

-Công nghiệp Mỹ từ vị trí thứ tư vươn lên đứng nhất thế giới do:

+Tài nguyên thiên nhiên phong phú .

+Thị trường trong nước mở rộng , thu hút nhân lực từ Châu Âu.

+Ưng dụng khoa học kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất .

+Lợi dụng vốn đầu tư từ Châu Âu .

+Đất nước hòa bình lâu dài .

- Các công ty độc quyền Mỹ hình thành khi kinh tế phát triển mạnh nhất trong các nước công nghiệp, vươn lên đứng nhất thế giới , năm 1894

công nghiệp Mỹ gấp đôi Anh và bằng nửa các nước Tây Âu gộp lại .

- Công ty độc quyền khổng lồ xuất hiện :như vua dầu mỏ của Rốc phe lơ, vua thép Moóc gan ,vua xe hơi Hen ri Fo , họ đã lũng đoạn trong nước và

quốc tế về kinh tế và chính trị , nên Mỹ là xứ sở của các “Vua công nghiệp”

-Nông nghiệp với phương pháp canh tác hiện đại .

* Chính trị :

- Vai trò tổng thống do 2 đảng Dân Chủ và Cộng hòa thay nhau cầm quyền.

- Chính sách đối nội , đối ngoại phục vụ cho Giai cấp tư sản .

- Mở rộng biên giới đến Thái Bình Dương .

- Chiến tranh với Tây Ban Nha để giành thuộc địa Cuba và Phi líp pin.

- Dùng sức mạnh của đô la để can thiệp vào Trung và Nam Mỹ .

II. SỰ CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG Ở CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC .

1.Sự hình thành các tổ chức độc quyền .

- Điểm chung nổi bật trong đời sống kinh tế của Anh, Pháp , Đúc , Mỹ là sự hình thành các công ty độc quyền .

-Các nước phương Tây tăng cường xâm lược thuộc địa để đáp ứng nhu cầu về thị trường , nguyên liệu và nhân công .

-Trước 1870 : tự do cạnh tranh .

-Sau 1870: các tổ chức độc quyền ra đời .
SGK Lich su 8 hinh 32.jpg.jpg

Hình : Tranh đương thời nói về quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mỹ (chữ trên hình mãng xà monopoly- độc quyền )

Mô tả : con mãng xà khổng lồ , có đuôi rất dài quấn chặt và Nhà Trắng ( trụ sở chính quyền ), há to mồm đe dọa , nuốt sống người dân .Điều này thể

hiện vai trò quyền lực của các công ty độc quyền Mỹ , cấu kết chặt chẽ và chi phối nhà nước tư sản để thống trị và khống chế cuộc sống nhân dân.

3.Tăng cường xâm lược thuộc địa , chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới .

Bước sang giai đoạn đế quôc chủ nghĩa do nhu cầu nguyên nhiện liệu, thị trường , nhân công , nên các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa

Thuộc địa của Anh -Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn: Niu Di lân , Ô x trây li a ,Mã lai, Miến Điện , Ấn Độ, Ai Cập, Xu đăng, nam Phi ..

Thuộc địa của Pháp: Việt Nam , Lào, Cam pu chia , Ma đa gát ca; Bắc Phi , Tây Phi

Thuộc địa của Đức : Đông và Tây Phi

* Mâu thuẫn chủ yếu giữa đế quốc già Anh, Pháp với đế quốc trẻ Đức Mỹ :đế quốc già Anh , Pháp có kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển

chậm hơn đế quốc trẻ “Đức ,Mỹ “ nhưng lại chiếm nhiều thuộc địa . Các đế quốc trẻ kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh nhưng lại có rất ít

thuộc địa . Nên Mâu thuẫn giũa các đế quốc với nhau dẫn đến xu hướng chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới .

nguồn diendankienthuc.Net*
 
Sửa lần cuối:

Bài Trước

Công Xã Pari

Bài Tiếp

phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX"

Trang Dimple

New member
31/10/12
2,609
173
0
29
Phần 2 câu hỏi bài tập

Câu 1 Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc già với các nước đế quốc trẻ là gì?
Mâu thuẫn đó đã chi phối chính sách đối ngoại của các nước đế quốc như thế nào?Tại sao các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm thuộc địa?


Trả lời

+ Các công ti độc quyền lớn hình thành, chi phối đời sống xã hội.
+ Sự đầu tư tư bản, xuất cảng tư bản không giông nhau.

+ Phát triển không đồng đều.

Nguyên nhân: Tự do cạnh tranh.

+Từ sự phát triển không đồng đều dẫn đến mâu thuẫn giữa hai khối đế quốc:

Già (Anh, Pháp) >< Trẻ (Đức, Mĩ).

+ Già: kinh tế phát triển chậm, nhưng lại nhiều thuộc địa.

+ Trẻ: kinh tế phát triển mạnh, nhưng lại ít thuộc địa.

=> >< về quyền lợi kinh tế và thuộc địa.

+ Dẫn đến chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới.

+ Bước sang giai đoạn ĐQCN, nhu cầu về nguyên liệu, thị trường, xuất khẩu tư bản ... tăng lên nhiều. Vì vậy các nước đế quốc tăng cường xâm lược

thuộc địa. GV chỉ trên lược đồ thể hiện các nước đế quốc lớn đã chia nhau xâm chiếm các nước nhỏ yếu trên thế giới.


Câu 2 Tình hình chính trị ở Đức như thế nào? Vì sao nói: Đức là “CNĐQ quân phiệt, hiếu chiến”?

Trả lời

+ Đức theo thể chế liên bang, dưới sự thống trị của quý tộc địa chủ và tư sản độc quyền.Đòi chia lại thị trường TG.
=> Đức mang nặng tính chất quân phiệt, hiếu chiến

+ Nhà nước do quý tộc địa chủ và tư sản độc quyền nắm giữ.

+ Thi hành chính sách đối nội, đối ngoại phản động.

(Đề cao dân tộc Đức, đàn áp phong trào công nhân, truyền bá bạo lực, chạy đua vũ trang đòi dùng vũ lực chia lại thế giới).

=> Đức “như con hổ đói trên bàn tiệc muộn“ và thế giới trước nguy cơ một cuộc chiến tranh.

Câu 3 Sau chiến tranh Pháp - Phổ (1870 - 1871), tình hình kinh tế nước Pháp như thế nào. Có nét thay đổi nào giống với nước Anh?
Tư bản Anh và Pháp đều xuất cảng tư bản nhưng khác nhau ở điểm nào? Tại sao nói CNĐQ Pháp là “CNĐQ cho vay lãi”?


Trả lời

- Tình hình kinh tế Pháp.
+ Nhịp độ phát triển Công nghiệp chậm lại -> đứng thứ tư TG

+ Các công ty độc quyền ra đời và dần dần chi phối nền kinh tế Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.

- Sự khác biệt của Pháp so với Anh là

+Pháp xuất khẩu tư bản bằng cho vay nặng lãi Phần lớn tư bản được Pháp xuất cảng ra nước ngoài, chủ yếu là các nước chậm phát triển dưới hình

thức cho vay lấy lãi.

+ Anh đầu tư khai thác bóc lột thuộc địa.

+ Pháp đầu tư cho các nước chậm tiến vay lấy lãi. (Pháp xâm lược Việt Nam và các nước Đông Nam Á)

=> CNĐQ Pháp là “CNĐQ cho vay lãi”.


Câu hỏi trắc nghiệm

1. “Nền Cộng hòa 3” của pháp ra đời trong cách mạng nào ?

a. Cách mạng 1789.

b. Cách mạng 1848-1849.

c. Sau cách mạng 4-9-1870

d. Cách mạng 1871

2. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh là gì?

a. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.

b. Chủ nghĩa đế quốc thực dân

c. Quân phiệt hiếu chiến.

d. Phong kiến quân phiệt.

3. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc pháp là gì ?

a.Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi

b.Chủ nghĩa đế quốc thực dân


c.Quân phiệt hiếu chiến.

d. Chủ nghĩa tư bản độc quyền.

4. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức

a. chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi

b. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.

c. chủ nghĩa đế quốc thực dân.

d. phong kiến quân phiệt.

5. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Mĩ

a. chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi

b. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.

c. chủ nghĩa đế quốc thực dân.

d. chủ nghĩa tư bản độc quyền.

Trả lời

1-2
2-b

3-a

4-b

5-d
 
Sửa lần cuối:

keobi

New member
15/3/13
1,504
1
0
35
1. Hãy cho biết những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của nước Anh cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

- Về kinh tế:
+ Trước năm 1870 Anh đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp, nhưng từ sau năm 1870, Anh mất dần vị trí này và tụt xuống hàng thứ ba thế giới (sau Mĩ và Đức).
+ Tuy mất vai trò bá chủ thế giới về công nghiệp nhưng Anh vẫn đứng đầu về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa. Nhiều công ty độc quyền về công nghiệp và tài chính đã ra đời, chi phối toàn bộ nền kinh tế.
- Về chính trị: Anh là nước quân chủ lập hiến, hai đảng Bảo thủ và Tự do thay nhau cầm quyền, bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.
- Về đối ngoại: Anh ưu tiên và đẩy mạnh chính sách xâm lược và thuộc địa. Đến năm 1914, thuộc địa Anh trải rộng khắp thế giới với 33 triệu km[SUP]2[/SUP] và 400 triệu dân, bằng ¼ diện tích và dân số thế giới, gấp 12 lần thuộc địa của Đức. Chính vì vậy, Lê – nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”.

2. Hãy cho biết những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của nước Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?
- Về kinh tế:
+ Trước năm 1870, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ hai thế giới (sau Anh), nhưng từ năm 1870 trở đi, Pháp phải nhường vị trí này cho Đức và tụt xuống hàng thứ 4 thế giới.
+ Tuy nhiên, một số ngành vẫn phát triển mạnh, nhất là các ngành khai mỏ, đường sắt, luyện kim, chế tạo ô tô, … Nhiều công ty độc quyền ra đời và dần chi phối nền kinh tế Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.
+ Số tư bản trong nước chủ yếu đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức cho các nước tư bản chậm tiến vay với lãi suất rất cao. Lê – nin gọi chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”.
- Về chính trị, chính sách đối ngoại: Sau năm 1870, nền Cộng hòa thứ ba được thành lập, đã thi hành chính sách đàn áp nhân dân, tích cực xâm lược thuộc địa. Vì vậy, Pháp cũng có hệ thống thuộc địa lớn thứ hai thế giới (sau Anh), với 11 triệu km[SUP]2[/SUP].

3. Hãy cho biết những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của nước Đức cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

- Về kinh tế:
+ Trước năm 1870, công nghiệp Đức đứng hàng thứ ba thế giới (sau Anh, Pháp) nhưng từ khi hoàn thành thống nhất (1871), công nghiệp Đức phát triển rất nhanh, vượt qua Anh và Pháp, đứng hàng thứ hai thế giới (sau Mĩ).
+ Sự phát triển mạnh của công nghiệp Đức đã dẫn đến việc tập trung tư bản cao độ. Nhiều công ty độc quyền ra đời, nhất là về luyện kim, than đá, sắt thép, .. chi phối nền kinh tế Đức.
- Chính sách đối ngoại:
+ Đức là nước quân chủ lập hiến, theo thể chế liên bang, thi hành chính sách đối nội và đối ngoại hết sức phản động, như: đề cao chủng tộc Đức, đàn áp phong trào công nhân, truyền bá bạo lực và chạy đua vũ trang.
+ Đức là cường quốc trẻ, khi công nghiệp phát triển mạnh đòi hỏi cần có nhiều vốn, nguyên liệu và thị trường. Những thứ này ở các nước châu Á, châu Phi rất nhiều nhưng đã bị các quốc gia già “Anh, Pháp” chiếm hết. Vì vậy, Đức hung hãn đòi dùng vũ lực để chia lại thị trường.
+ Đặc điểm của đế quốc Đức là “chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến”.

4. Hãy cho biết những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của nước Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

- Về kinh tế:
+ Trước năm 1870, công nghiệp Mĩ đứng hàng thứ tư thế giới (sau Anh, Pháp và Đức), từ năm 1870 trở đi, phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí số 1 thế giới. Sản phẩm công nghiệp Mĩ luôn gấp đôi Anh và gấp ½ các nước Tây Âu gộp lại.
+ Công nghiệp phát triển mạnh đã dẫn đến sự tập trung tư bản cao độ. Nhiều công ty độc quyền khổng lồ ở Mĩ ra đời như “vua dầu mỏ” Rốc – Phe – lơ, “vua thép” Mooc – gan, “vua ô tô” Pho, … có ảnh hưởng rất lớn về kinh tế, chính trị ở Mĩ.
+ Nông nghiệp Mĩ nhờ vào điều kiện tự nhiên thuận lợi, lại áp dụng phương thức canh tác hiện đại, nên vừa có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu lượng lương thực trong nước, vừa xuất khẩu cho thị trường châu Âu.
- Về chính trị: Mĩ theo chế độ cộng hòa, đứng đầu là Tổng thống. Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thay nhau cầm quyền, phục vụ cho quyền lợi của giai cấp Tư sản.
- Đối ngoại: Cũng như Đức, Mĩ cũng là đế quốc trẻ, khi công nghiệp phát triển mạnh thì nhu cầu về vốn, nguyên liệu và thị trường trở nên cấp thiết. Để đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế tư bản, Mĩ tăng cường bành trướng ở khu vực Thái Bình Dương, gây chiến tranh với Tây Ban Nha để tranh giành thuộc địa, dùng vũ lực và đồng đô la để can thiệp vào khu vực Mĩ La Tinh.
 

Trang Dimple

New member
31/10/12
2,609
173
0
29
Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX
1. Câu hỏi 1 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 39): Vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng vào các nước thuộc địa?


Hướng dẫn giải:

Giai cấp tư sản Anh chú trọng vào các nước thuộc địa vì các nước thuộc địa đều là những thị trường thuộc địa, để phát triển kinh tế Anh cần đầu tư nhiều vào các nước thuộc địa của mình như: Đầu tư xây dựng nhà máy, xây dựng đường xá, phương tiện lưu thông hàng hóa...

2. Câu hỏi 2 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 39): Trình bày nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của Anh?

Hướng dẫn giải:

Nguyên nhân chủ yếu là do công nghiệp ở Anh phát triển sớm, hàng loạt máy móc, trang thiết bị dần dần trở nên lạc hậu. Giai cấp tư sản, Anh lại chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa hơn là đầu tư, đổi mới và phát triển công nghiệp trong nước.

3. Câu hỏi 3 (Mục I Bài học 6 -SGK Trang 40): Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh?

Hướng dẫn giải:

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh là đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa.

4. Câu hỏi 4 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 41): Các tổ chức độc quyền ở Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Về kinh tế: Trước năm 1870, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ hai thế giới (sau Anh), nhưng từ năm 1870 trở đi. Pháp phải nhường vị trí này cho Đức và tụt xuống hàng thứ tư thế giới.

Tuy nhiên, tư bản Pháp vẫn phát triển mạnh, nhất là các ngành khai mỏ, đường sắt, luyện kim, chế tạo ô tô,... Nhiều công ti độc quyền ra đời chi phối nền kinh tế Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Pháp xuất khẩu tư bản, chủ yếu cho các nước tư bản chậm tiến vay với lãi suất rất cao, nên Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Pháp là "chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi".

5. Câu hỏi 5 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 41): Tại sao nói chủ nghĩa đế quốc Pháp là "Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi"?

Hướng dẫn giải:

Chủ nghĩa đế quốc Pháp là "chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi" vì phần lớn tư bản được đầu tư cho các nước chậm phát triển vay với lãi suất cao.

6. Câu hỏi 6 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 41): Các công ti độc quyền ở Đức ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Về kinh tế: Trước năm 1870, công nghiệp Đức đứng hàng thứ ba thế giới (sau Anh, Pháp), nhưng từ khi hoàn thành thống nhất (1871) công nghiệp Đức phát triển rất nhanh, vượt qua Anh và Pháp, đứng hàng thứ hai thế giới (sau Mĩ)

Sự phát triển mạnh của công nghiệp Đức đã dẫn đến việc tập trung tư bản cao độ. Nhiều công ti độc quyền ra đời, nhất là về luyện kim, than đá, sắt thép,... chi phối nền kinh tế Đức.

7. Câu hỏi 7 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 41): Nêu đặc điểm của đế quốc Đức và giải thích?

Hướng dẫn giải:

Đặc điểm của đế quốc Đức là "chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến"

Chủ nghĩa đế quốc Đức là "chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến" vì nước Đức chịu ảnh hưởng sâu sắc của truyền thống quân phiệt Phổ, đã thi hành chính sách đối nội, đối ngoại phản động, hiếu chiến: Đề cao chủng tộc Đức, đàn áp phong trào công nhân, truyền bá bạo lực, chạy đua vũ trang. Do kinh tế phát triển mạnh nhưng lại bị thua thiệt do ít thuộc địa, giới cầm quyền Đức hung hãn đòi dùng vũ lực chia lại thị trường thế giới.

8. Câu hỏi 1 - (Mục II Bài học 6 - SGK Trang 43): Qua tình hình của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, hãy nêu đặc điểm chung, nổi bật trong sự phát triển kinh tế của các nước đó?

Hướng dẫn giải:

Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Sự hình thành các tổ chức độc quyền, chi phối toàn bộ đời sống xã hội. Ở Mĩ có "vua dầu mỏ", " vua thép"; ở Đức có các ông chủ độc quyền về luyện kim, than đá; ở Pháp là các công ti độc quyền trong lĩnh vực ngân hàng…

9. Câu hỏi 8- (Mục I Bài 6 - SGK Trang 43): Các công ti độc quyền ở Mĩ hình thành trong tình hình kinh tế như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Về kinh tế: Trước năm 1870, tư bản Mĩ đứng thứ tư thế giới. Từ năm 1870 trở đi, công nghiệp Mĩ phát triển mạnh, vươn lên vị trí số 1 thế giới.

Công nghiệp phát triển mạnh đã dẫn đến sự tập trung tư bản cao độ. Nhiều công ti độc quyền ớ Mĩ ra đời như "vua dầu mỏ" Rốc-phe-lơ, "vua thép" Moóc-san. "vua ô tô" Pho,... đã chi phối toàn bộ nền kinh tế Mĩ.

Nông nghiệp, nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, lại áp dụng phương thức canh tác hiện đại, Mĩ vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực trong nước, vừa xuất khẩu cho thị trường châu Âu.

10. Câu hỏi 9- (Mục I Bài 6 - SGK Trang 43): Tại sao nói Mĩ là xứ sở của các "Ông vua công nghiệp"?

Hướng dẫn giải:

Kinh tế công nghiệp phát triển vượt bậc => hình thành các tổ chức độc quyền là những tơrớt, đứng đầu là những ông vua công nghiệp lớn ví dụ như: “Vua dầu mỏ” Rôc-phe-lơ, “vua thép” Moóc-gan, “vua ô tô” Pho…

11. Câu hỏi 2 - (Mục II Bài học 6 - SGK Trang 44): Tại sao các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa?

Hướng dẫn giải:

Các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa vì do kinh tế các nước phát triển dựa trên sự bóc lột sức lao động của người dân lao động, tài nguyên thiên nhiên không nhiều phải xâm chiếm thuộc địa để vơ vét, chiếm đoạt nguồn tài nguyên để phát triển kinh tế, lượng sản phẩm bão hòa trong nước nên càng phải đi tìm nguồn thị trường mới cho sản phẩm trong nước

12. Bài 2 trang 45 sgk: Nêu mâu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc "già" (Anh, Pháp) với các đế quốc "trẻ" (Đức, Mĩ)?

Hướng dẫn giải:

Anh, Pháp có nhiều thuộc địa nhất nhưng kinh tế kém phát triển so với MT, Đức, Mĩ, Đức vươn lên nhanh chóng về tốc độ phát triển kinh tế nhưng lại có ít thuộc địa hơn Anh, Pháp. Vì vậy mâu thuẫn giữa 2 khối đế quốc "già" và "trẻ" là vấn đề thuộc địa.

13. Bài 3 trang 45 sgk: Mâu thuẫn đó đã chi phối chính sách đối ngoại của các nước đế quốc như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Mâu thuẫn đó là làm cho các nước đế quốc thi hành chính sách ngoại giao hiếu chiến, xâm lược, tích cực chạy đua vũ trang, tuyên truyền tư tưởng; bạo lực, chuẩn bị chiến tranh thế giới chia lại thị trường.
 

Trang Dimple

New member
31/10/12
2,609
173
0
29
Bút nghiên tổng hợp danh mục Kiến thức cơ bản môn lịch sử lớp 8! Hãy Click chuột vào đầu bài để mở từng bài

 1. Lịch sử 8 - Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
 2. Lịch sử 8 Bài 2 Cách mạng tư sản Pháp Cuối thế kỉ XVIII
 3. Lịch sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
 4. Lịch sử 8 Bài 4 Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác”
 5. Lịch sử 8 - Bài 5 - Công Xã Pari
 6. Lịch Sử 8 -Bài 6 -Các nước Anh Pháp Đức Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
 7. Lịch Sử 8-Bài 7: phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX"
 8. Lịch Sử 8-Bài 8 -Sự phát triển của kĩ thuật khoa học và văn học nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX
 9. Lịch Sử 8-Bài 9-Ấn Độ thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX
 10. Lịch sử 8 Bài 10 Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
 11. Lịch sử 8 bài 11 các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
 12. Lịch Sử 8 -Bài 12 Nhật bản từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
 13. Lịch Sử 8 -Bài 13 Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918)
 14. Lịch sử 8 - bài 14 Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỷ XVI đến 1917)
 15. Lịch Sử 8 -Bài 15-Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ Cách mạng (1917 - 1921)
 16. Lịch Sử 8-Bài 16 -Liên Xô Xây dựng chủ nghĩa Xã Hội(1921-1941)
 17. Lịch Sử 8 -Bài 17- Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939
 18. Lịch sử 8 - Bài 18- Nước Mĩ Giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 19. Lịch Sử 8 -Bài 19 Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
 20. Lịch sử lớp 8 bài 20 Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á ( 1918-1939)
 21. Lịch Sử 8-Bài 21 - Chiến Tranh thế giới thứ 2 ( 1939-1945)
 22. Lịch Sử 8 -Bài 22- Sự Phát triển của khoa học kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX
 23. Lịch Sử lớp 8 -Bài 24 - cuộc kháng chiến chống Pháp Từ Năm 1858-1873
 24. Lịch Sử 8- Bài 25 Kháng Chiến chống Pháp Lan Rộng ra toàn quốc ( 1873-1884)
 25. Lịch Sử lớp 8 -Bài 26 Phong trào kháng chiến chống Pháp những năm cuối thế kỉ XIX
 26. Lịch Sử 8-Bài 27 Khởi nghĩa Yên Thế và Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
 27. Lịch Sử 8 - Bài 28 - Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
 28. Lịch Sử 8-Bài 29- Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về Kinh tế Xã Hội
 29. Lịch sử lớp 8 - bài 30 Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.
 30. Lịch Sử 8 - bài 31 Ôn tập lịch sử Việt Nam từ 1858-1918
 

Đăng nhập

CHAT
 1. songngu @ songngu: hi, vậy thì tốt quá. Tuy không sử dụng tiếng Hàn nhưng cũng ráng học vài câu xã giao :D
 2. B @ BichKhoa blog: Sau mỗi bài đăng, nếu bạn có hỏi gì post ngày dưới bài đăng nhé!
 3. B @ BichKhoa blog: Chào cả nhà! Có ai hứng thú với tiếng Hàn không nhỉ? Mình sẽ chia sẻ tài liệu học tại box Tiếng Hàn nhé?
 4. Phong Cầm @ Phong Cầm: chào Thịnh
 5. H @ Hoàng Thịnh: :))
 6. H @ Hoàng Thịnh: Chào cả nhà. Tớ đã trở lại :d
 7. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Chào cả nhà. Buổi chiều vui vẻ :)
 8. Khoai @ Khoai: Vậy hết Trung Thu rồi ta?
 9. Khoai @ Khoai: AFF CUP 2021 Việt Nam chung bảng với đội Mã, Indo rồi. Qủa này kịch tính lắm đây.
 10. VnKienThuc @ VnKienThuc: Còn hi vọng còn đá kkk
 11. Khoai @ Khoai: Vòng loại 3 này có điểm là một thành công đáng tự hào rồi. Rất khó để chen vào top 2. Rất rất khó.
 12. Phong Cầm @ Phong Cầm: Mong chờ ông Park kết thúc hợp đồng với shopee hic. E đang mong chờ trận bóng vào Tết này.
 13. VnKienThuc @ VnKienThuc: Tin rất HOT: Tuyển bóng đá futsal Việt Nam đã giành quyền đi tiếp, sau khi hoà CH Séc 1 - 1. Chúc mừng tuyển Việt Nam!
 14. VnKienThuc @ VnKienThuc: và không vào. Fans Man Utd ra khỏi hang được rồi kkk
 15. VnKienThuc @ VnKienThuc: Man U vừa ghi bàn p89, ăn quả Pen 90+3. Và...??
 16. VnKienThuc @ VnKienThuc: Chào buổi tối cả nhà. Online vui vẻ!
 17. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

VnKienthuc lúc này