• VnKienthuc đang nâp cấp. Mời mọi người trải nghiệm và góp ý kiến TẠI ĐÂY,
  hoặc VnKienthuc Facebook group
 • Chào mừng bạn truy cập Kiến thức Việt Nam - VnKienthuc.Com
  Định hướng VnKienthuc.com
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo.
  Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Chia Sẻ Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

Trang Dimple

New member
Xu
0
Chiến tranh thế giới 1 (1914-1918) kết thúc nhưng mẫu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa vẫn chưa được giải quyết, quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời. Từ 1918- 1939 các nước tư bản châu Âu diện ra nhiều giai đoạn thăng trầm, biến động mà đỉnh cao là sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít Đức- Italia. Vậy chủ nghĩa tư bản châu Âu giaoi đoạn này có gì nổi bật, nguyên nhân nào dẫn tới sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở Đức và Italia. Đó là những nội dung trong bài 17:


Lịch Sử 8 -Bài 17- CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 1918-1939

I châu Âu trong những năm 1918-1919

1. Những nét chung :

Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và ảnh hưởng cúa Cách mạng tháng Mười Nga , xuất hiện các quốc gia mới .

- Xuất hiện 1 số quốc gia mới từ sự tan vỡ của đế quốc Áo-Hung và bại trận của Đức

-1918-1923 kinh tế suy sụp , nền thống trị của giai cấp tư sàn không ổn định do cao trào cách mạng bùng nổ.

-1924- 1929 :chính quyền tư sản đẩy lùi cao trào cách mạng ,củng cố nền thống trị .

-Từ 1924: sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng .

2.Cao trào cách mạng 1918- 1923. Quốc tế Cộng sản thành lập .

a. Cao trào cách mạng 1918- 1923

* Nguyên nhân :

- Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất .

-Ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga .

* Cách mạng 11-1918 ở Đức :

- 1918 nước Đức bị khủng hỏang do bại trận .

- 9-11-1918 tổng bãi công nổ ra ớ Béc lin dẫn đến khởi nghĩa vũ trang ,Xô viết đại biểu được thành lập .

- Tháng 12-1918 đảng Cộng sản Đức thành lập .

+Kết quả : lật đổ nền quân chủ , lập nền cộng hòa tư sản .

+Hạn chế : thành quả cách mạng rơi vào tay tư sản .

b .Quốc tế Cộng sản :

* Hòan cảnh :

- Cao trào cách mạng dâng cao.

- Nhiều đảng Cộng sản ra đời ở Đức 1918, Hung ga ri 1918 , Pháp 1920, Anh 1920 , Ý 1921.

- Với những hoạt động tích cực của Lê nin và Đảng Bôn- sê -vích ngày 2-3-1919 Quốc tế thứ III- Quốc tế Cộng sản thành lập ở Mát x cơ va.

* Hoạt động : từ 1919-1943:

- 7 lần đại hội , đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kỳ .

- Tại đại hội II (1920) thông qua Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin , Bác Hồ tìm thấy ở đó con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam , theo hướng cách mạng xã hội chủ nghĩa .

- Tại đại hội lần thứ VII (7-1935), Quôc tế cộng sản xác định chủ nghĩa phát xít là kẻ thù chung của nhân dân thế giới , chủ tương thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước để chống lại phát xít và nguy cơ chiến tranh .

- 1943 tự giải tán do sự thay đổi của tình hình thế giới

* Công lao: thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới .

II. Châu Âu trong những năm 1929-1939.

1. Cuộc khủng hỏang kinh tế thế giới 1929-1933 và những hậu quả của nó .

* Nguyên nhân :

- Khủng hỏang kinh tế thứa do sản xuất ồ ạt , chạy theo lợi nhuận năm 1924-1929 .

- Nền kinh tế các nước tư bản phát triển quá mức .

* Hậu quả : tàn phá nặng nề kinh tế tư bản chủ nghĩa , nhân dân đói khổ , hàng chục triệu người thất nghiệp .

* Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi kinh tế bằng 2 cách :

-Anh , Pháp,Mỹ thoát khỏi khủng hỏang bằng chính sách cải cách kinh tế – xã hội .

- Đức – Ý – Nhật phát xít hóa chế độ thống trị và phát động cuộc chiến tranh để chia lại thế giới .

2 Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh 1929-1939

* Nguyên nhân :nguy cơ xuất hiện chủ nghĩa phát xít , Quốc tế Cộng sản chỉ đạo thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít .

* Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức :

-Để thoát khỏi khủng hỏang kinh tế ,Đức phát xít hóa chế độ thống trị .

-Ngày 30-1-1933 đưa Hít le -lãnh tụ Đức Quốc xã lên nắm chính quyền, biến Đức thành lò lửa chiến tranh .

- Đảng Cộng sản kiên quyết đấu tranh nhưng không thành công .

* Chủ nghĩa phát xít thất bại ở Pháp :

- Ngày 6-2-1934 bọn phát xít “Chữ thập lửa” âm mưu lật đổ chính phủ và lập chế độ phát xít .

-Đảng Cộng sản Pháp kịp thời huy động công nhân, các đảng phái đáng bại lực lượng phát xít .

-Tháng 5-1935 Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít thành lập bao gồm Đảng công sản , Đảng xã hội và nhiều đảng phái khác .

* Mặt trận nhân dân ở Tây ban Nha thành lập vào 2-1936
 
Sửa lần cuối:

keobi

New member
Xu
0
1. Hãy cho biết tình hình châu Âu trong những năm 1918-1929?

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, tình hình châu Âu có nhiều biến đổi:
- Một số quốc gia mới đã ra đời từ sự tan vỡ của đế quốc Áo-Hung và sự bại trận của Đức.
- Hầu hết các nước châu Âu, kể cả thắng trận và thu trận, đều bị suy sụp về kinh tế (nước Pháp có tới 1,4 triệu người chết, nước Đức với 1,7 triệu người chết và mất toàn bộ thuộc địa…).
- Trong những năm 1918 – 1923, một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở các nước châu Âu, nền thống trị của giai cấp tư sản bị chấn động dữ dội, có nơi khủng hoảng trầm trọng.
- Trong những năm 1924 – 1929, các nước tư bản châu Âu trở lại sự ổn định về chính trị, phục hồi và phát triển kinh tế.

2. Hãy cho biết cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 -1933) và những hậu quả của nó.

- Tháng 10 -1929, cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ trong thế giới tư bản. Đây là cuộc khủng hoảng thừa do sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận trong những năm 1924 – 1929.
- Cuộc khủng hoảng kéo dài đến năm 1933 mới chấm dứt và có sức tàn phá chưa từng thấy, đã đầy lùi mức sản xuất hàng chục năm, hàng triệu công nhân thất nghiệp, hàng trâm nghìn người rơi vào tình trạng đói khổ.
- Để thoát ra khỏi khủng hoảng, một số nước tư bản như Anh, Pháp,… tiến hành những cải cách kinh tế, xã hội…, đặc biệt nghiêm trọng, một số nước khác như Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản đã tiến hành phát xít hóa chế độ thống trị ( thủ tiêu mọi quyền tự do dân chủ, thiết lập chế độ khủng bố công khai ) và phát động chiến tranh để phân chia lại thế giới.
 

Trang Dimple

New member
Xu
0
châu Âu trong những năm 1918-1919
Châu Âu trong những năm 1918 - 1929.

a. Những nét chung:

+ Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, tình hình châu Âu có nhiều biến đổi:

- Một số quốc gia mới đã ra đời từ sự tan vỡ của đế quốc Áo - Hung và bại trận của nước Đức.

- Hầu hết các nước châu Âu, kể cả thắng trận và thua trận, đều bị suy sụp về kinh tế (nước Pháp có tới 1,4 triệu người chết, nước Đức với 1,7 triệu người chết và mất toàn bộ thuộc địa...).

- Một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở các nước châu Âu, nền thống trị của giai cấp tư sản bị chấn động dữ dội, có nơi khủng hoảng trầm trọng.

- Trong những năm 1924 - 1929, các nước tư bản châu Âu trở lại sự ổn định về chính trị, phục hồi và phát triển kinh tế.

b. Cao trào cách mạng 1918 - 1923 và sự thành lập Quốc tế Cộng sản:

+ Trong những năm 1918 - 1923, do hậu quả của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất và ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở khắp các nước châu Âu, từ Anh, Pháp qua Đức, Hung-ga-ri đến Tiệp Khắc, Ba Lan... Nước Đức là một trong những nơi tiêu biểu nhất. Ngày 9 - 11 - 1918, tổng đình công nổ ra ở Béc-lin, sau chuyển thành khởi nghĩa vũ trang của công nhân và nhân dân thủ đô. Chế độ quân chủ bị lật đổ, nhưng giai cấp tư sản đã giành mọi thành quả cách mạng, thiết lập chế độ cộng hòa tư sản ở Đức.

+ Từ cao trào cách mạng, nhiều đảng Cộng sản đã được thành lập như ở Hung-ga-ri, Đức, Pháp..., đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế để chỉ đạo phong trào cách mạng thế giới. Vì vậy, đầu tháng 3 - 1919, tại Mát-xcơ-va, Quốc tế Cộng sản đã được thành lập với những cố gắng của Lê-nin và những người cộng sản Nga. Quốc tế Cộng sản đã hoạt động tích cực từ năm 1919 đến năm 1943, có công lao to lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới.

2. Châu Âu trong những năm 1929 - 1939.

a. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và những hậu quả:

+ Tháng 10 - 1929, cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ trong thế giới tư bản. Đây là cuộc khủng hoảng trầm trọng, kéo dài, có sức tàn phá chưa từng thấy đã đẩy lùi mức sản xuất hàng chục năm, hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, hàng trăm triệu người rơi vào tình trạng đói khổ.

+ Để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, một số nước tư bản như Anh, Pháp... tiến hành những cải cách kinh tế, xã hội...; một số nước khác như Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản đã tiến hành phát xít hóa chế độ thống trị (thủ tiêu mọi quyền tự do dân chủ, thiết lập chế độ khủng bố công khai) và phát động chiến tranh để phân chia lại thế giới.

Chế độ phát xít: Hình thức chuyên chính của bọn tư bản, đế quốc phản động nhất, hiếu chiến nhất, chủ trương thủ tiêu mọi quyền tự do cơ bản của con người, khủng bố, đàn áp tàn bạo nhân dân, gây chiến tranh xâm lược để thống trị thế giới.

b. Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh:

+ Từ đầu những năm 30 của thế kỉ XX, trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh, một cao trào cách mạng đã bùng nổ.

+ Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, Mặt trận nhân dân đã được thành lập ở nhiều nước, nhằm đoàn kết lực lượng chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh, tiêu biểu là ở Pháp.

+ Trong cuộc bầu cử tháng 5 - 1936, Mặt trận nhân dân Pháp giành được thắng lợi và đã thành lập Chính phủ của Mặt trận với việc thi hành một số chính sách tiến bộ trong những năm 1936 - 1939...
 

Trang Dimple

New member
Xu
0
Bút nghiên tổng hợp danh mục Kiến thức cơ bản môn lịch sử lớp 8! Hãy Click chuột vào đầu bài để mở từng bài

 1. Lịch sử 8 - Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
 2. Lịch sử 8 Bài 2 Cách mạng tư sản Pháp Cuối thế kỉ XVIII
 3. Lịch sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
 4. Lịch sử 8 Bài 4 Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác”
 5. Lịch sử 8 - Bài 5 - Công Xã Pari
 6. Lịch Sử 8 -Bài 6 -Các nước Anh Pháp Đức Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
 7. Lịch Sử 8-Bài 7: phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX"
 8. Lịch Sử 8-Bài 8 -Sự phát triển của kĩ thuật khoa học và văn học nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX
 9. Lịch Sử 8-Bài 9-Ấn Độ thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX
 10. Lịch sử 8 Bài 10 Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
 11. Lịch sử 8 bài 11 các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
 12. Lịch Sử 8 -Bài 12 Nhật bản từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
 13. Lịch Sử 8 -Bài 13 Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918)
 14. Lịch sử 8 - bài 14 Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỷ XVI đến 1917)
 15. Lịch Sử 8 -Bài 15-Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ Cách mạng (1917 - 1921)
 16. Lịch Sử 8-Bài 16 -Liên Xô Xây dựng chủ nghĩa Xã Hội(1921-1941)
 17. Lịch Sử 8 -Bài 17- Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939
 18. Lịch sử 8 - Bài 18- Nước Mĩ Giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 19. Lịch Sử 8 -Bài 19 Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
 20. Lịch sử lớp 8 bài 20 Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á ( 1918-1939)
 21. Lịch Sử 8-Bài 21 - Chiến Tranh thế giới thứ 2 ( 1939-1945)
 22. Lịch Sử 8 -Bài 22- Sự Phát triển của khoa học kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX
 23. Lịch Sử lớp 8 -Bài 24 - cuộc kháng chiến chống Pháp Từ Năm 1858-1873
 24. Lịch Sử 8- Bài 25 Kháng Chiến chống Pháp Lan Rộng ra toàn quốc ( 1873-1884)
 25. Lịch Sử lớp 8 -Bài 26 Phong trào kháng chiến chống Pháp những năm cuối thế kỉ XIX
 26. Lịch Sử 8-Bài 27 Khởi nghĩa Yên Thế và Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
 27. Lịch Sử 8 - Bài 28 - Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
 28. Lịch Sử 8-Bài 29- Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về Kinh tế Xã Hội
 29. Lịch sử lớp 8 - bài 30 Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.
 30. Lịch Sử 8 - bài 31 Ôn tập lịch sử Việt Nam từ 1858-1918
 
CHAT
 1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

VnKienThuc wrote on Đỗ Thị Lan Hương's profile.
Cuối tuần vui vẻ!
Cả nước bước vào giai đoạn sống chung với CoVid19
Xin chào! Hoàng Thịnh đã trở lại.

Lao động là vinh quang. Lao động sáng tạo là anh hùng ^^
Bitcoin đang vùng 40k. Hold chặt
Năm 2021, tưởng là dịch Covid-19 đã chấm dứt mà giờ Đông - Tây vẫn còn giãn cách xã hội. Cầu mong đại dịch này sớm chấm dứt.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top