Chia Sẻ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ Cách mạng (1917 - 1921)

Trang Dimple

Moderator
31/10/12
2,609
173
0
29
Đầu thế kỉ XX một sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, có tác động ảnh hưởng rất lớn, mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử loài người đó là cách mạng tháng 10 Nga. Tại sao năm 1917 Nga lại diễn ra 2 cuộc cách mạng? Thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga có ý nghĩa gì đối với Nga và thế giới chúng ta tìm hiểu bài 15:

Lịch Sử 8 -Bài 15- CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1927-1921)


I . HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917.

1.Tình hình nước Nga trước cách mạng :

- Năm 1914 Nga Hòang Ni cô lai II đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh đế quốc , gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước .

- Các tầng lớp nhân dân chịu đựng mọi nỗi khổ .

- Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga Hòang lan rộng khắp nơi

2 Cách mạng tháng Hai năm 1917

* Diễn biến

- 23-2 , chín vạn nữ công nhân ở Pêtrô grat biểu tình.


- Ba ngày sau tổng bãi công được sự hưởng ứng của công nhân .

- 27-2 do Đảng Bôn sê vích lãnh đạo , công nhân chuyển từ tổng bãi công thành khởi nghĩa vũ trang , binh lính ngả theo Cách mạng, chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ.

* Kết quả :

- Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai đã lật đổ chế độ Nga Hòang .

-Hai chính quyền song song tồn tại : các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính và chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản .

* Tính chất của Cách mạng tháng Hai là cuộc cách mạng dân chủ tư sản , lật đổ chế độ Nga Hòang.

3. Cách mạng tháng 10- 1917

* Diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê trô grat

- 7-10-1917 Lê nin bí mật từ Phần Lan về Pê trô grat chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

- 24-10 Lê -nin đến điện Xmô -nưi chỉ huy … và chiếm toàn bộ Pê- trô -grat , vây Cung điện mùa đông
.


- 25-10-1917 ( 7-11) Cung điện mùa đông bị chiếm , chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ.


- Đầu 1918 CMXHCN tháng 10 Nga thắng lợi .
* Tính chất của CMT10: cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới lật đổ chính phủ lâm thời tư sản.


II.CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917.1 Xây dựng chính quyền Xô Viết :

- Đêm 25-10 tại Đại hội Xô Viết tòan Nga lần II thông qua :

+ Tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết do Lê nin đứng đầu.

+ Thông qua 2 sắc lệnh:

*“Sắc lệnh hòa bình” : đáp ứng mong muốn hòa bình ,chấm dứt chiến tranh của đại đa số nhân dân lao động .

* “Sắc lệnh ruộng đất”đem lại hơn 150 triệu ha ruộng đất cho nông dân , đáp ứng nguyện vọng thiết thực cho nông dân.

- Thực hiện :

+Xóa bỏ đẳng cấp xã hội và đặc quyền của giáo hội .

+Thực hiện nam nữ bình quyền , quyền tự quyết của các dân tộc .

+Nhà Nước nắm các ngành kinh tế then chốt .

+Giao cho công nhân kiểm soát , quản lý xí nghiệp nhà máy .

- Ký hòa ước B rét –li- tốp với Đức ( 3-1918) nhằm rút nước Nga ra khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất , để có thời gian hòa hoãn củng cố chính quyền , xây dựng quân đội và khôi phục kinh tế

2 .CHỐNG THÙ TRONG GIẶC NGOÀI.

+ Năm 1919 chính quyền Xô Viết bị 14 nước đế quốc bao vây 4 phía ,tình hình rất nghiêm trọng , kiên quyết chống thù trong giặc ngoài .
+ Nội dung chính sách Cộng sản thời chiến .


-Quốc hữu hóa tòan bộ xí nghiệp.

-Trưng thu lương thực của nông dân .

- Nhà nước nắm độc quyền quản lý phân phối lương thực , thực phẩm .

-Lao động cưỡng bức

Tác dụng : đã động viên sức người sức của, năm 1920 Hồng quân đã đánh tan nội phản và ngoại xâm, bảo vệ và giữ vững Nhà nước Nga Xô Viết

+ Nhân dân Xô Viết bảo vệ được thành quả của Cách mạng tháng 10:

-Do sức mạnh và sự ủng hộ của nhân dân .

-Lòng yêu nước dưới chế độ mới được phát huy mạnh mẽ .

-Chính sách cộng sản thời chiến được mang ra thực hiện có hiệu quả.

- Hồng Quân chiến đấu dũng cảm.

-Chỉ huy quân sự tài ba của nhà lãnh đạo Xô Viết .3 .Ý NGHĨA LỊCH SỬ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI

- Đối với nước Nga :

+Làm thay đổi hòan tòan vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người Nga .

+Đưa những người lao động lên chính quyền ,xây dựng chế độ mới – chế độ xã hội chủ nghĩa .

- Đối với thế giới :

+ Dẫn đến biến đổi lớn lao trên thế giới.

+Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản , nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức .

+Tạo ra những điếu kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế , phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước

 
Sửa lần cuối:

Bài Trước

Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỷ XVI đến 1917)

Bài Tiếp

Liên Xô Xây dựng chủ nghĩa Xã Hội (1921-1941)

keobi

Moderator
15/3/13
1,504
1
0
35
1. Hãy cho biết tình hình nước Nga trước cách mạng?

- Nước Nga là một đế quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II.
- Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước.
- Những mâu thuẫn xã hội trở nên hết sức gay gắt, phong trào phản chiến lan rộng, khắp nơi đòi lật đổ chế độ Nga hoàng.

2. Cách mạng tháng Hai năm 1917 diễn ra như thế nào? Vì sao ở nước Nga thời kì này có tình trạng 2 chính quyền song song tồn tại?

- Mở đầu là cuộc biểu tình ngày 23/2 (8/3 theo dương lịch) của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat. Ba ngày sau, tổng bãi công bao trùm khắp thành phố, biến thành khởi nghĩa vũ trang dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích, được sự hưởng ứng của binh lính. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi. Chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ, Nga đã trở thành một nước cộng hòa.
- Phong trào cách mạng diễn ra trong cả nước, các xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính được thành lập. Cùng lúc đó, giai cấp tư sản lập ra Chính phủ lâm thời gồm đại biểu tư sản và địa chủ hóa tư sản, nhằm giành lại chính quyền từ các xô viết, tạo ra cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga.

3. Vì sao đảng Bô-sê-vích Nga chủ trương tiếp tục làm cách mạng? Trình bày diễn biến chính của Cách mạng tháng 10 năm 1917?

* Nguyên nhân:
Hai chính quyền song song tồn tại ở Nga sau Cách mạng tháng hai tạo ra cục diện vô cùng phức tạp.
- Chính phủ lâm thời tư sản đại diện cho quyền lợi của tư sản và địa chủ tư sản hóa, tiếp tục theo đuổi chiến tranh đế quốc, đàn áp nhân dân lao động.
- Lê nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga chủ trương tiếp tục làm cách mạng, dùng bạo lực lật đổ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại, giành chính quyền về tay các xô viết.
* Diễn biến
- Tới đầu tháng 10, không khí cách mạng bao trùm cả nước. Lê nin từ Phần Lan bí mật trở về Pê-tơ-rô-grat để trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng.
- Đêm 24/10 (6/11), cuộc khởi nghĩa bùng nổ, quân cách mạng đã làm chủ toàn bộ thành phố. Đêm 25/10 (7/11), Cung điện Mùa Đông, nơi ẩn náu cuối cùng của Chính phủ lâm thời, bị đánh chiếm, các thành viên của Chính phủ bị bắt. Chính phủ âm thời tư sản sụp đổ.
- Tiếp đó khởi nghĩa giành thắng lợi ở Mát-x cơ-va và đến đầu năm 1918, thì giành thắng lợi hoàn toàn trên toàn đất nước.

4. Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười.

- Cách mạng tháng 10 đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga. Lần đầu tiên những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ xã hội mới – chế độ xã hội chủ nghĩa, trên một đất nước rộng lớn.
- Cách mạng tháng 10 đã dẫn đến những thay đổi to lớn trên thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
 

Trang Dimple

Moderator
31/10/12
2,609
173
0
29
Vai trò của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít
– Trước những hành động của chủ nghĩa phát xít, Liên Xô đã ra sức ngăn chặn sự bùng nổ của chiến tranh: giúp đỡ Tiệp Khắc năm 1939, kí kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với Đức.

– Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Liên Xô vận động các nước thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh.

– Khi phát xít Đức tấn công vào lãnh thổ Liên Xô, Hồng quân và nhân dân Liên Xô đã trực tiếp đương đầu với phát xít Đức. Sau khi đánh bại quân đội phát xít Đức, Hồng quân Liên Xô còn giúp các nước Đông Âu đánh bại quân xâm lược Đức, giải phóng hàng loạt các nước Đông, Nam Âu.

– Hồng quân Liên Xô cùng với liên quân Anh – Mĩ tấn công vào trận sào huyệt Béc-lin tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, kết thúc chiến tranh ở châu Âu.

– Thực hiện chủ trương của Hội nghị I-an-ta, Hồng quân Liên Xô mang quân đánh bại một triệu quân Quan Đông của Nhật, rồi cùng với lực lượng Đồng minh đánh bại phát xít Nhật vào ngày 14 – 8 – 1945, kết thúc chiến tranh ở châu Á – Thái Bình Dương.

– Sau khi chiến tranh kết thúc, Liên Xô chủ trì hội nghị Pốt-xđam để giải quyết vấn đề giải giáp phát xít và sắp xếp lại trật tự thế giới sau chiến tranh.

Như vậy, Liên Xô là nước đi đầu trong sự nghiệp chống chủ nghĩa phát xít.
 

Trang Dimple

Moderator
31/10/12
2,609
173
0
29
Bút nghiên tổng hợp danh mục Kiến thức cơ bản môn lịch sử lớp 8! Hãy Click chuột vào đầu bài để mở từng bài

 1. Lịch sử 8 - Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
 2. Lịch sử 8 Bài 2 Cách mạng tư sản Pháp Cuối thế kỉ XVIII
 3. Lịch sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
 4. Lịch sử 8 Bài 4 Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác”
 5. Lịch sử 8 - Bài 5 - Công Xã Pari
 6. Lịch Sử 8 -Bài 6 -Các nước Anh Pháp Đức Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
 7. Lịch Sử 8-Bài 7: phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX"
 8. Lịch Sử 8-Bài 8 -Sự phát triển của kĩ thuật khoa học và văn học nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX
 9. Lịch Sử 8-Bài 9-Ấn Độ thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX
 10. Lịch sử 8 Bài 10 Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
 11. Lịch sử 8 bài 11 các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
 12. Lịch Sử 8 -Bài 12 Nhật bản từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
 13. Lịch Sử 8 -Bài 13 Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918)
 14. Lịch sử 8 - bài 14 Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỷ XVI đến 1917)
 15. Lịch Sử 8 -Bài 15-Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ Cách mạng (1917 - 1921)
 16. Lịch Sử 8-Bài 16 -Liên Xô Xây dựng chủ nghĩa Xã Hội(1921-1941)
 17. Lịch Sử 8 -Bài 17- Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939
 18. Lịch sử 8 - Bài 18- Nước Mĩ Giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 19. Lịch Sử 8 -Bài 19 Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
 20. Lịch sử lớp 8 bài 20 Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á ( 1918-1939)
 21. Lịch Sử 8-Bài 21 - Chiến Tranh thế giới thứ 2 ( 1939-1945)
 22. Lịch Sử 8 -Bài 22- Sự Phát triển của khoa học kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX
 23. Lịch Sử lớp 8 -Bài 24 - cuộc kháng chiến chống Pháp Từ Năm 1858-1873
 24. Lịch Sử 8- Bài 25 Kháng Chiến chống Pháp Lan Rộng ra toàn quốc ( 1873-1884)
 25. Lịch Sử lớp 8 -Bài 26 Phong trào kháng chiến chống Pháp những năm cuối thế kỉ XIX
 26. Lịch Sử 8-Bài 27 Khởi nghĩa Yên Thế và Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
 27. Lịch Sử 8 - Bài 28 - Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
 28. Lịch Sử 8-Bài 29- Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về Kinh tế Xã Hội
 29. Lịch sử lớp 8 - bài 30 Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.
 30. Lịch Sử 8 - bài 31 Ôn tập lịch sử Việt Nam từ 1858-1918