Trạm Chém Gió
  1. HIDE @ HIDE: Chào cả nhà ngày mới. Có ai onl ko?