Trạm Chém Gió
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: :sneaky:(y)(y):coffee:
  2. BichKhoa blog @ BichKhoa blog: Thấy tiếng Hàn trên diễn đàn không xôm tụ lắm nhỉ? Mọi người muốn chia sẻ kiến thức, hội thoại tiếng Hàn không?
  3. BichKhoa blog @ BichKhoa blog: Chào cả nhà. Cuối tuần vui vẻ :)
  4. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!