• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
  -
  Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
  -
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Chia Sẻ Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939) diễn ra như thế nào?

Trang Dimple

New member
Xu
38
Phong trào Ngũ tứ và sự mở đầu thời kì cách mạng dân chủ tư sản mới ở Trung Quốc. Những diễn biến chính của cách mạng Trung Quốc trong các thập niên 20, 30 của thế kỉ XX diễn ra như thế nào?

Những đặc điểm của phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1919 -1939 do Đảng Quốc đại của giai cấp tư sản lãnh đạo, đứng đầu Ma-hát-ma Gan-đi diễn ra như thế nào?

Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung kiến thức Lịch sử 11 bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)

Lịch Sử 11 -Bài 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 - 1939)ngu_tu_500.pngNgày 4-5 -1919 học sinh, sinh viên ở Bắc Kinh biểu tình, mở đầu phong trào Ngũ Tứ


I. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919-1939)


1. Phong trào Ngũ Tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.


a. Phong trào Ngũ Tứ (ngày 4/5/1919)


* Nguyên nhân :quyết định bất công của các nước đế quốc, ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười.


-Ngày 4-5 -1919 học sinh, sinh viên ở Bắc Kinh biểu tình , lôi cuốn đông đảo các tầng lớp khác trong xã hội đặc biệt là giai cấp công nhân.


-Từ Bắc Kinh lan rộng ra 22 tỉnh và 150 thành phố trong cả nước


-Thắng lợi.


* Nét mới và ý nghĩa của phong trào :


+Nét mới đó là lực lượng giai cấp công nhân tham gia với vai trò nòng cốt (trưởng thành và trở thành lực lượng chính trị độc lập)


+Mục tiêu :đấu tranh chống đế quốc và phong kiến. Không chỉ dừng lại chống phong kiến như cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 (Đánh đổ triều đình Mãn Thanh).


b. Sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 7/1921.


bước chuyển biến từ cách mạng dân chủ kiểu cũ sang cách mạng dân chủ kiểu mới,mở ra thời kỳ mới cho cách mạng ở Trung Quốc:


+Việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nin ngày càng sâu rộng.


+Nhiều nhóm cộng sản được thành lập. Trên sự chuyển biến mạnh mẽ của giai cấp công nhân cùng sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, tháng 7/1921 Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập. Sự kiện này đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân Trung Quốc.


+Đồng thời mở ra thời kỳ giai cấp vô sản đã có chính Đảng của mình để từng bước nắm ngọn cờ cách mạng.


2. Chiến tranh Bắc Phạt (1926 - 1927) và nội chiến Quốc - Cộng (1927 - 1937)


a. Chiến tranh Bắc Phạt (1926 - 1927) :


- Quốc -Cộng hợp tác tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng nhằm đánh đổ các tập đoàn quân phiệt Bắc Dương đang chia nhau thống trị bắc Trung Quốc .


- Quốc Dân Đảng phản bội :


+Ngày 12/4/1927: Quốc dân Đảng tiến hành chính biến ở Thượng Hải.


+ QD Đ lập chính phủ ở Nam Kinh .


+ Tháng 2 -1927 Tưởng Giới Thạch nắm toàn quyền .


t_g_t__lam_chinh_bien_o_thuong_hai_500.jpgTưởng Giới Thạch đảo chánh (12-4-1927), bắt các đảng viên Công sản ở Thượng Hải .


b.Nội chiến Quốc - Cộng (1927 - 1937).


-Sau chiến tranh Bắc phạt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc đấu tranh chống chính phủ Quốc dân Đảng (1927 - 1937) cuộc nội chiến kéo dài 10 năm


+Quân Tưởng đã tổ chức 4 lần vây quét lớn, nhằm tiêu diệt Cộng sản nhưng đều thất bại. Lần thứ 5 (1933 - 1934) thì lực lượng cách mạng thiệt hại nặng nề và bị bao vây.


+Tháng 10/1934: Quân cách mạng phá vây rút khỏi căn cứ tiến lên phía bắc (Vạn lí Trường Chinh).


+Tháng 01/1935: Mao Trạch Đông trở thành chủ tịch Đảng.


+Tháng 7/1937: Nhật Bản phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Quốc - Cộng hợp tác, thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật.


+Kháng chiến chống Nhật


Sau 20 năm, phong trào cách mạng Trung Quốc phát triển với sự lớn mạnh của giai cấp công nhân Trung Quốc với vai trò của Đảng Cộng sản.
mao_trach_dong__van_lytruong_chinh_500.pngMao Trạch Đông trong cụôc Vạn lý trường chinh


II. Phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ (1918 - 1939)


1. Trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918 - 1929)


* Nguyên nhân:


+Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất .


+Sau chiến tranh, chính quyền Anh tăng cường bóc lột, ban hành đạo luật hà khắc.


+Mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ và chính quyền thực dân trở nên căng thẳng nhân dân Ấn đấu tranh chống Anh dâng cao khắp Ấn Độ trong những năm 1918 – 1922.


* Nét chính của phong trào đấu tranh thời kỳ (1918 - 1922) :


+ Đảng Quốc đại do M.Gan-đi lãnh đạo.


+ Phương pháp đấu tranh: hòa bình, không sử dụng bạo lực. Tẩy chay hàng Anh không nộp thuế.


+ Lực lượng tham gia:học sinh, sinh viên, công nhân lôi cuốn mọi tầng lớp tham gia. Tẩy chay hàng Anh không nộp thuế.


* Cùng với sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tháng 12/1925 Đảng Cộng sản Ấn Độ được thành lập.


2. Phong trào độc lập dân tộc trong những năm 1929-1939.


* Nguyên nhân :


- Do hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng 1929 - 1933 lại làm bùng lên làn sóng đấu tranh mới


* Nét chính của phong trào đấu tranh thời kỳ (1929 - 1939):


-Đầu năm 1930 bất hợp tác với thực dân Anh ,Gan-đi thực hiện đi bộ dài 300 km để phản đối chính sách độc quyền muối của thực dânAnh ..


-Tháng 12 -1931 chiến dịch bất hợp tác mới.


- Được mọi người ủng hộ.


- Để đối phó, thực dân Anh tăng cường khủng bố, đàn áp, thực hiện chính sách mua chuộc, chia rẽ hàng ngũ cách mạng.


-Tuy nhiên, phong trào vẫn diễn ra sôi động.,liên kết tất cả các lực lượng để hình thành Mặt trần thống nhất


-Tháng 9/1939 Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, phong trào cách mạng ở Ấn Độ chuyển sang thời kỳ mới.


cuoc_di_bo_cua_gan_di_500.jpgCuộc đi bộ của M. Gandhi
 
Sửa lần cuối:

Hanamizuki

New member
Xu
0
Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)
Câu 1: Phong trào Ngũ tứ có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Trung Quốc?

Trả lời:

Ý nghĩa của phong trào Ngũ tứ đối với cách mạng Trung Quốc:

 • Mở đầu cho cao trào chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX.
 • Đánh dấu thời kì giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị và trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá sâu rộng. Tháng 7-1921, Đảng Cộng sản được thành lập.
 • Đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
Câu 2: Nội chiến Quốc – Cộng (1927 – 1937) diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Sau chiến tranh Bắc phạt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc đấu tranh chống chính phủ Quốc dân Đảng (1927 - 1937) cuộc nội chiến kéo dài 10 năm.

 • Quân Tưởng đã tổ chức 4 lần vây quét lớn, nhằm tiêu diệt Cộng sản nhưng đều thất bại. Lần thứ 5 (1933 - 1934) thì lực lượng cách mạng thiệt hại nặng nề và bị bao vây.
 • Tháng 10/1934: Quân cách mạng phá vây rút khỏi căn cứ tiến lên phía bắc (Vạn lí Trường Chinh).
 • Tháng 01/1935: Mao Trạch Đông trở thành chủ tịch Đảng.
 • Tháng 7/1937: Nhật Bản phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Quốc - Cộng hợp tác, thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật.
=>Cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì kháng chiến chống Nhật.

Câu 3: Nêu những nét chính của phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1918 – 1929?

Trả lời:

Nguyên nhân:

 • Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất .
 • Sau chiến tranh, chính quyền Anh tăng cường bóc lột, ban hành đạo luật hà khắc.
 • Mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ và chính quyền thực dân trở nên căng thẳng nhân dân Ấn đấu tranh chống Anh dâng cao khắp Ấn Độ trong những năm 1918 – 1922.
Nét chính của phong trào đấu tranh thời kỳ (1918 - 1929):

 • Đảng Quốc đại do M.Gan-đi lãnh đạo.
 • Phương pháp đấu tranh: hòa bình, không sử dụng bạo lực. Tẩy chay hàng Anh không nộp thuế.
 • Lực lượng tham gia:học sinh, sinh viên, công nhân lôi cuốn mọi tầng lớp tham gia. Tẩy chay hàng Anh không nộp thuế.
* Cùng với sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tháng 12/1925 Đảng Cộng sản Ấn Độ được thành lập.

Câu 5: Hãy nhận xét về giai cấp lãnh đạo và con đường đấu tranh của cách mạng Ấn Độ trong những năm 1918 – 1939?

Lời giải:

Nhận xét đặc điểm cách mạng Ấn Độ trong những năm 1918 – 1939:

 • Giai cấp lãnh đạo: Đảng Quốc đại
 • Con đường đấu tranh: Hòa bình, không sử dụng bạo lực.
 • Lực lượng tham gia: Học sinh, sinh viên, công nhân. Lôi cuốn mọi tầng lớp tham gia.
Câu 6: Tìm hiểu những nét lớn về cuộc đời và hoạt động của Mao Trạch Đông và M. Gan-đi?

Lời giải:

* Mao Trạch Đông:

 • Mao Trạch Đông (1893 - 1976), là nhà hoạt động cách mạng Trung Quốc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân ở Hồ Nam, là người sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác.
 • Năm 1921, ông tham gia Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1934 ông tham gia cuộc Vạn lí trường chinh năm 1935, Mao Trạch Đông được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
 • Ngày 1-10-1949, ông tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, ông đã liên tiếp giữ vị trí là người đứng đầu nhà nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều năm. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng và nhà nước Trung Hoa. Mao Trạch Đông đã có những đóng góp đáng kể cho sự thắng lợi của cách mạng, nâng cao vị thế cùa Trung Quốc trên trường quốc tế. Năm 1976, ông qua đời.
* Gan-đi:

 • M. Gan-đi (1869 - 1948), là nhà yêu nước Ấn Độ (tâm hồn vĩ đại) và được nhân dân gọi là "thánh, là lãnh tụ Đảng Quốc đại với đường lối đấu tranh bất bạo động.
 • Ông sinh ra trong một gia đình khá giả, tốt nghiệp ngành luật ở Anh đã từng làm cố vấn luật cho một công ti ở Nam Phi và tham gia vào hoạt động chống chế độ phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa thực dân.
 • Năm 1915, ông về nước vận động phong trào đấu tranh bất bạo động chống thực dân Anh. Sau khi Ấn Độ giành được độc lập (1947), ông đã ra sức hoạt động để ngăn chặn chiến tranh "huynh đệ tương tàn" giữa người Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Ngày 30-1-1948, Gan-
 

Hanamizuki

New member
Xu
0
Bài tập 1 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11
Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

1. Sự kiện đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là

A. cuộc vận động Duy tân của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu.

B. khởi nghĩa nông dân Thái bình Thiên quốc,

C. cách mạng Tân Hợi 1911.

D. phong trào Ngũ tứ.

Trả lời: D

2. Phong trào Ngũ tứ bùng nổ vào ngày

A. 5-4-1919. B. 4-5-1919.

C. 4-5-1920. D. 5-4-1921.

Trả lời: B

3. Phong trào Ngũ tứ là phong trào đấu tranh của

A. nông dân Trung Quốc chống phong kiến.

B. giai cấp tư sản, tiểu tư sản Trung Quốc chống phong kiến.

C. học sinh, sinh viên, công nhân Trung Quốc chống đế quốc và phong kiến.

D. giai cấp công nhân chống tư sản, phong kiến.

Trả lời: C

4. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập vào tháng

A. 7-1921. B. 9-1921.

C. 12-1921. D. 7-1922.

Trả lời: A

5. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Ấn Độ là thuộc địa của

A. thực dân Pháp

B. thực dàn Anh.

C. đế quốc Đức.

D. đế quốc Mĩ

Trả lời: B

6. Nắm quyền lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. chính đảng của giai cấp công nhân.

B. Đảng Quốc đại - đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ.

C. binh lính.

D. trí thức tư sản.

Trả lời: B

7. Lãnh tụ có uy tín lớn trong phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là

B. Ti-lắc. B. M. Gan-đi.

c. J. Nê-ru. D. tất cả các nhân vật trên.

Trả lời: B

Bài tập 4 trang 73 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11
Hãy nêu những nét chính vế nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của phong trào Ngũ Tứ?

Trả lời:

Phong trào Ngũ Tứ (ngày 4/5/1919)

 • Nguyên nhân bùng nổ.
  • Các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc trong vấn đề ở Sơn Đông
  • Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đến Trung Quốc.
 • Diễn biến
  • Ngày 4.5.1919, 3000 học sinh sinh viên Bắc Kinh biểu tình đòi trừng trị những phần tử bán nước trong chính phủ
  • Phong trào lan rộng khắp 22 tình và 150 thành phố lôi kéo đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia.
 • Ý nghĩa.
  • Mở đầu cho cao trào chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc
  • Giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập.
  • Đánh dấu bước phát triển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
Bài tập 5 trang 73 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11
Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập như thế nào? Ý nghĩa lịch sử của sự kiện này.

Trả lời:

Sau phong trào Ngũ tứ việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nin ngày càng sâu rộng.

 • Nhiều nhóm cộng sản được thành lập. Trên sự chuyển biến mạnh mẽ của giai cấp công nhân cùng sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, tháng 7/1921 Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập.
=> Ý nghĩa:

 • Sự kiện này đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân Trung Quốc.
 • Đồng thời mở ra thời kỳ giai cấp vô sản đã có chính Đảng của mình để từng bước nắm ngọn cờ cách mạng.
Bài tập 6 trang 74 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11
Phong trào độc lập dân tộc của nhân dân Ấn Độ diễn ra như thế nào từ năm 1918 đến năm 1929 ? Em có nhận xét gì về đường lối đấu tranh của Đảng Quốc đại trong thời kỉ này ?

Trả lời:

 • Nguyên nhân
  • Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất.
  • Sau chiến tranh, chính quyền Anh tăng cường bóc lột, ban hành đạo luật hà khắc.
  • Mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ và chính quyền thực dân trở nên căng thẳng nhân dân Ấn đấu tranh chống Anh dâng cao khắp Ấn Độ trong những năm 1918 - 1922.
 • Nét chính của phong trào đấu tranh thời kỳ (1918 - 1922)
  • Đảng Quốc đại do M.Gan-đi lãnh đạo.
  • Phương pháp đấu tranh: hòa bình, không sử dụng bạo lực. Tẩy chay hàng Anh không nộp thuế.
  • Lực lượng tham gia:học sinh, sinh viên, công nhân lôi cuốn mọi tầng lớp tham gia. Tẩy chay hàng Anh không nộp thuế.
 • Cùng với sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tháng 12/1925 Đảng Cộng sản Ấn Độ được thành lập.
=> Nhận xét:

 • Lãnh đạo : Đảng Quốc đại - chính đảng của giai cấp tư sản.
 • Đường lối đấu tranh: bất bạo động, bất hợp tác. Đường lối này phù hợp với tình hình Ấn Độ là quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của đạo Phái. Tuy nhiên đường lối này cũng hạn chế những ảnh hưởng của Đảng Quốc đại.
 

Hanamizuki

New member
Xu
0
Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 - 1939)
Câu 1. Ý nào không phải là nguyên nhân bùng nổ phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc (1919)?

A. ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
B. ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
C. học sinh, sinh viên Trung Quốc bị phân biệt đối xử
D. chính phủ Trung Quốc làm tay sai cho các nước đế quốc

Câu 2. Mục đích của phong trào Ngũ tứ là

A. Lật đổ chính quyền phong kiến Mãn Thanh
B. Phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc
C. Đánh đuổi các nước đế quốc
D. Cải cách đất nước Trung Quốc

Câu 3. Điểm mới của phong trào Ngũ tứ là

A. Thu hút đông đảo quần chúng tham gia
B. Xác định đúng kẻ thù dân tộc: đế quốc và phong kiến
C. Làm suy yếu chính quyền Mãn Thanh
D. Do học sinh, sinh viên lãnh đạo

Câu 4. Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc đấu tranh của lực lượng nào?

A. Công nhân B. Nông dân
C. Học sinh, sinh viên D. Binh lính

Câu 5. Đặc biệt, phong trào Ngũ tứ đã lôi cuốn được giai cấp nào tham gia?

A. Công nhân B. Nông dân
C. Địa chủ D. Trí thức, tiểu tư sản

Câu 6. Phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc như thế nào?

A. Từ cách mạng dân chủ sang cách mạng dân tộc
B. Từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
C. Từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng vô sản
D. Từ cuộc đấu tranh chống phong kiến sang đấu tranh chống đế quốc

Câu 7. Sau phong trào Ngũ tứ, tư tưởng nào được truyền bá sâu rộng ở Trung Quốc?

A. Tư tưởng cải cách ở Nhật Bản
B. Tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây
C. Tư tưởng phục thù của chủ nghĩa phát xít
D. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin

Câu 8. Trong phong trào Ngũ tứ, giai cấp nào lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài chính trị như một cách mạng độc lập ?
A. Tư sản B. Nông dân
C. Công nhân D. Tiểu tư sản

Câu 9. Từ sau phong trào Ngũ tứ, với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, tổ chức chính trị nào đã ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng Trung Quốc?

A. Đảng Cộng sản B. Đảng Lập hiến
C. Quốc dân Đảng D. Trung Quốc Đồng minh hội

Câu 10. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc là

A. Giai cấp công nhân xuất hiện trên vũ đài chính trị
B. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin được truyền bá vào Trung Quốc
C. Phong trào Ngũ tứ
D. Đảng Cộng sản ra đời
 

Trang Dimple

New member
Xu
38
Bút nghiên tổng hợp danh mục Kiến thức cơ bản môn lịch sử lớp 11! Hãy Click chuột vào đầu bài để mở từng bài

 1. Lịch sử 11 bài 1 :Nhật Bản
 2. lịch sử 11 Bài 2 Ấn Độ
 3. Lịch Sử 11 -Bài 3: Trung Quốc
 4. Lịch Sử 11 -Bài 4 :Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX)
 5. Lịch Sử 11- bài 5- Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)
 6. Lịch sử 11 - Bài 6 Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 -1918
 7. Lịch Sử 11- Bài 7 : Những thành tựu văn hóa thời cận đại
 8. Lịch Sử lớp 11 - Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
 9. Lịch Sử 11 -Bài 10 Liên Xô Xây dựng chủ nghĩa Xã Hội (1921 - 1941)
 10. Lịch sử 11 bài 11 Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 11. Lịch sử 11 Bài 12 : Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939)
 12. Lịch sử 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 13. Lịch sử 11 bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 14. Lịch sử 11 bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)
 15. Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 16. Lịch sử 11- Bài 17 Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
 17. Lịch sử 11 bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)
 18. Lịch sử 11 bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước- Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884 - Nhà Nguyễn đầu hàng
 19. Lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX
 20. Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp
 21. Lịch sử 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)
 22. Lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
 23. Lịch sử 11 bài 25: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)
 
CHAT
 1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top