• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
  -
  Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
  -
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Trang Dimple

New member
Xu
38
Thời cận đại chủ nghĩa tư bản thắng thế trên phạm vi toàn thế giới. Khi chủ nghĩa tư bản chuyển lên đế quốc chủ nghĩa bên cạnh những mâu thuẫn những bất công trong xã hội cần lên án thì đây cũng là thời kì đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, Bài 7 sẽ giúp chúng ta tìm hiểu các vấn đề trên:


Lịch Sử 11- Bài 7 : Những thành tựu văn hóa thời cận đại


I. Sự phát triển của nền văn hóa mới trong buổi đầu thời cận đại đến giữa thế kỉ XIX.

-Sau các cuộc cách mạng tư sản cách mạng công nghiệp, kinh tế các nước có điều kiện phát triển.
- Trong xã hội tồn tại những mối quan hệ cũ, mới chồng chéo phức tạp, đây là hiện thực để các nhà văn, thơ, kịch có điều kiện sáng tác.
- Thành trì của chế độ phong kiến lung lay .

*Văn học :
+Ở Phương Tây :


- Xuất hiện những nhà tư tưởng tiến bộ, những nhà văn, thơ, nhà viết kịch nổi tiếng.

-Cooc-nây (1606 – 1684) bi kịch cổ điển Pháp.

-La Phông-ten (1621 - 1695) là nhà thơ ngụ ngôn Pháp.

-Mô-li-e (1622 - 1673) là người mở đầu cho nền hài kịch cổ điển Pháp...

-Ban-dắc (Pháp 1799 - 1850).

-An-đéc-xen (Đan Mạch, 1805 - 1875).

-Pu-skin (Nga, 1799 - 1837).

ngu_ngon_400.jpg


Trang bìa của truyện Ngụ ngôn của La Phông-ten

+Châu Á: Tào Tuyết Cần (1716 - 1763) của Trung Quốc; Nhật Bản có nhà thơ, nhà soạn kịch xuất sắc Chi-ka-mát-xư Môn-đa-ê-môn (1653 - 1725); ở Việt Nam thế kỉ XVIII có nhà bác học Lê Quý Đôn (1726 - 1784),...

+ Phản ánh hiện thức xã hội ở các nước trên thế giới thời kỳ cận đại.
+ Hình thành quan điểm, tư tưởng của con người tư sản, tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến, góp phân vào thắng lợi của chủ nghĩa tư bản.

*Âm nhạc :
-Bét tô ven –Đức – sáng tác thấm đượm tinh thần dân chủ cách mạng.
- Mô da (1756-1791)- người Áo.

*Hội hoạ :
-Rem-bran (1606-1669)- hà Lan , vẽ chân dung ,phong cảnh .

*Những thành tựu về mặt tư tưởng, văn hóa đến thế kỉ XIX:

- Trào lưu Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII - XVIII ở Pháp, tiêu biểu như :Mông-te-xki-ơ (1689 - 1755);Vôn-te (1694 - 1778);G.G. Rút-tô (1712 - 1778)
-Nhóm Bách khoa toàn thư do Đi - đơ –rô đứng đầu
Được ví “Như những khẩu đại bác, mở đường cho bộ binh xuất kích”

II. Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

1. Điều kiện lịch sử

- Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi toàn thế giới và bước sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.
- Giai cấp tư sản nắm quyền thống trị, mở rộng và xâm lược thuộc địa thì đời sống nhân dân lao động bị áp bức ngày càng khốn khổ.

2.Thành tựu tiêu biểu về văn học, nghệ thuật đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX:
a.Văn học


+Ở phương Tây :

-Vích to Huy-gô (1802 - 1885):Những người khốn khổ, thể hiện lòng yêu thương vô hạn đối với những người đau khổ , mong tìm hạnh phúc cho họ .
- Lép Tôn-xtôi (1828 - 1910): Chiến tranh và hòa bình, An-na Ka rê ni na , Phục sinh ….chống lại phong kiến Nga Hoàng
- Mác-Tuên (1935 - 1910): Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay ơ, trào phúng , hài hước , mang tinh thần phê phán sâu sắc ….
- Pu-skin –Nga ; Ban dắc-Pháp .....

nhng_nguoi_khon_kho_500.jpg

Những người khốn khổ của Vích to Huy go

+ Ở phương Đông : phản ánh cuộc sống của nhân dân dưới ách thực dânphong kiên , lòng khát khao và ý chí anh hùng quật khởi trong đấu tranh cho độc lập tự do.
- Lỗ Tấn (1881 - 1936): A.Q. Chính chuyện; Nhật kí người điên, Thuốc,...
-Ra-bin-đra-nát Ta –go- Ấn Độ, thơ ,kịch, tiểu thuyết , truyện ngắn...tập Thơ Dâng ...thể hiện lòng yêu nước , yêu hoà bình và tình nhân đạo...
- Hô-xê Mác-ti (1823 - 1893): nhà thơ nổi tiếng của Cu ba.

b. Nghệ thuật:

-Kiến trúc :
Cung điện Véc xai được hoàn thành vào năm 1708; Bảo tàng Anh; Viện bảo tàng Ec-mi-ta-giơ; Bảo tàng Lu-vrơ (Pa-ri-Pháp), là bảo tàng bằng hiện vật lớn nhất thế giới.

- Hội hoạ :họa sĩ: Van Gốc (Hà Lan) với tác phẩm Hoa hướng dương, Phu-gita (Nhật Bản), Pi-cát-xô (Tây Ban Nha)... Lê-vi-tan (Nga)

-Âm nhạc :Trai-cốp –ki với Hồ thiên nga, Người đẹp ngủ trong rừng

* Tác dụng: phản ánh hiện thực xã hội, mong ước xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn.

cung_dien_vec_xai_500.jpg


Cung điện Véc-xai


2934_levitan.jpg


Mùa thu vàng - Levitan

III. Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.
* Chủ nghĩa xã hội không tưởng :


Những nhà tư tưởng tiến bộ Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen: mong muốn xây dựng một xã hội không có chế độ tư hữu, không có áp nức bóc lột, Không tưởng vì họ vì tử tưởng của họ không thực hiện được trong điều kiện chủ nghĩa tư bản vẫn được duy trì và phát triển.

* Triết học Đức và kinh tế chính trị học Anh:

-Hê-ghen (1770 - 1831) và Phoi-ơ-bách (1804 - 1872) nhà triết học nổi tiếng người Đức. Hê-ghen là nhà duy tâm khách quan còn Phoi-ơ-bách là nhà duy vật siêu hình...
-Khoa Kinh tế - chính trị cổ điển phát sinh ở Anh Ađam Xmít (1723 - 1790) và Ri-các-đô (1772 - 1823) ,“lí luận về giá trị lao động” ,nhưng chỉ mới nhìn thấy mối quan hệ giữa vật và vật chứ chưa thấy mối quan hệ giữa người với người.
* Chủ nghĩa xã hội khoa học:

+Hoàn cảnh:

- Sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.
- Phong trào công nhân phát triển, cùng với học thuyết Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời do C.Mác và Ph. Ăngghen thành lập, được Lê-nin phát triển.

+Nội dung:

-Kế thừa, phát triển có chọn lọc những thành tựu của khoa học xã hội và tự nhiên mà loài người đã đạt được, chủ yếu từ thế kỉ XIX (định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, học thuyết tế bào, thuyết tiến hóa của các giống loài, các trào lưu triết học cổ điển Đức, học thuyết kinh tế Anh và lý luận về chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Pháp).
- Học thuyết gồm bà bộ phận chính: triết học, kinh tế - chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học (Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử kết hợp chặt chẽ với nhau).


+Điểm khác: Xây dựng học thuyết của mình trên quan điểm, lập trường giai cấp công nhân, thực tiễn đấu tranh của phong trào cách mạng vô sản thế giới ,hình thành hệ thống lý luận vừa mới khoa học vừa cách mạng

+Vai trò :

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin :
-Là đỉnh cao của trí tuệ loài người, là cương lĩnh cách mạng cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội cộng sản .
-Và mở ra kỷ nguyên mới cho sự phát triển của khoa học (tự nhiên và xã hội, nhân văn).
 
Sửa lần cuối:

Hanamizuki

New member
Xu
0
Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại được
Câu 3: Trình bày những hiểu biết của em về chủ nghĩa xã hội không tưởng?
Trả lời:
Hoàn cảnh ra đời của CNXH không tưởng:
 • Sự bóc lột tàn nhẫn người lao động của giai cấp tư sản.
 • Những người tư sản tiến bộ thông cảm với nỗi khổ của người lao động mong muốn xây dựng một chế độ tốt đẹp hơn, không có tư hữu và bóc lột.
 • Chủ nghĩa xã hội không tưởng ra đời đại diện là Xanhximông, Phuriê, Ooen.
 • Những mặt tích của CNXH không tưởng
 • Nhân thức được mặt trái của chế độ tư sản là bóc lột lao động.
 • Phê phán sâu sắc xã hội tư bản, dự đoán tương lai.
Hạn chế:
 • Không vạch ra được lối thoát, không giải thích được bản chất của chế độ đó.
 • Không thấy được vai trò và sức mạnh của gia cấp công nhân.
Ý nghĩa: Là tư tưởng tiến bộ trong XH lúc đó. Cổ vũ nguồn lao động đấu tranh, là tiền đề ra đời của chủ nghĩa Mác.
Câu 4: Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội?
Trả lời:
Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học là một hệ thống lý luận khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử:
Chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
Sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.
Phong trào công nhân phát triển, cùng với học thuyết Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời do C.Mác và Ph. Ăngghen thành lập, được Lê-nin phát triển.
Nội dung:
 • Kế thừa, phát triển có chọn lọc những thành tựu của khoa học xã hội và tự nhiên mà loài người đã đạt được, chủ yếu từ thế kỉ XIX (định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, học thuyết tế bào, thuyết tiến hóa của các giống loài, các trào lưu triết học cổ điển Đức, học thuyết kinh tế Anh và lý luận về chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Pháp).
 • Học thuyết gồm bà bộ phận chính: triết học, kinh tế - chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học (Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử kết hợp chặt chẽ với nhau).
Điểm khác: Xây dựng học thuyết của mình trên quan điểm, lập trường giai cấp công nhân, thực tiễn đấu tranh của phong trào cách mạng vô sản thế giới,hình thành hệ thống lý luận vừa mới khoa học vừa cách mạng
Vai trò
 • Là đỉnh cao của trí tuệ loài người, là cương lĩnh cách mạng cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội cộng sản.
 • Và mở ra kỷ nguyên mới cho sự phát triển của khoa học (tự nhiên và xã hội, nhân văn).

Câu 7: Dẫn một tác phẩm văn học, nghệ thuật (tự chọn), nêu đôi nét về sự phản ánh đời sống xã hội đương thời của tác phẩm đó.
Lời giải:
Những người khốn khổ:
 • Ghi lại những nét hiện thực về xã hội Pháp vào khoảng 1830. Một xã hội tư sản tàn bạo được phản ánh trong những nhân vật phản diện như Giave, Tênácđiê. Tình trạng cùng khổ của người dân lao động cũng được mô tả bằng những cảnh thương tâm của một người cố nông sau trở thành tù phạm, một người mẹ, một đứa trẻ sống trong cảnh khủng khiếp của cuộc đời tối tăm, ngạt thở. Dưới ngòi bút của Hugo, Paris ngày cách mạng 1832 đã sống dậy, tưng bừng, anh dũng, một Paris nghèo khổ nhưng thiết tha yêu tự do.
 • Diễn tả xã hội tư sản với một số nhân vật độc ác, tàn nhẫn, vô lương tâm, trình bày chế độ như một thực thể nhất trí trong việc áp bức, bóc lột, ruồng rẫy những người cùng khổ, đè lên người họ như một thứ định mệnh khốc liệt với các thứ công cụ ghê tởm như tòa án, tổ chức cảnh binh, quân đội, nhà tù, với báo chí, dư luận, thành kiến, tập quán.
 

Hanamizuki

New member
Xu
0
Bài tập 1 trang 27 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11
Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.
1. Vai trò nổi bật của văn học, nghệ thuật, tư tưởng ở buổi đầu thời cận đại là:
A. tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến
B. hình thành quan điểm, tư tưởng của giai cấp tư sản.
C. góp phần vào sự thắng lợi của giai cấp tư sản.
D. cả ba ý trên đều đúng.
Trả lời: C
2. Vai trò của các nhà Triết học Ánh sáng ở thế kỉ XVII - XVIII:
A. tư tưởng của họ là cơ sở để sáng lập ra triết học duy vật biện chứng.
B. là những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII giành được thắng lợi.
C. là những nhà cách mạng triệt để trong cuộc đấu tranh chống thế lực phong kiến.
D. là lớp người đại diện cho những tư tưởng tiến bộ nhất ở châu Âu thời bấy giờ.
Trả lời: B
3. Đại biểu xuất sắc cho nến bi kịch cổ điển Pháp là:
A. Ban-dắc (1799- 1850).
B. La Phông-ten (1621 - 1695).
C. Coóc-nây (1606 -1684).
D. Mô-li-e (1622 - 1673).
Trả lời: C
4. Nhà soạn nhạc thiên tài của nước Đức và cả thế giới thời cận đại là:
A. Rem-bran (1606- 1669).
B. Băc (1685 - 1750).
C. Mô-da (1756- 1791).
D. Bét-tô-ven (1770- 1827).
Trả lời: D
5. Đại diện tiêu biểu nhất của trào lưu Triết học Ánh sáng Pháp ở thế kỉ XVII - XVIII là:
A. Mông-te-xki-ơ (1689 - 1755).
B. Von-te (1694 - 1778).
C. Rút-xô (1712 - 1778).
D. Cả ba nhà tư tưởng trên.
Trả lời: D
6. Nhà văn có các tẩc phẩm được Lê-nin đánh giá là "tấm gương phản chiếu cách mạng Nga" là:
A. Vích-to Huy-gô (1802 - 1885).
B. Lep Tôn-xtôi (1828 - 1910).
C. Pu-skin (1799 - 1837).
D. Sê-khốp (1860 - 1904).
Trả lời:B
7. "Nhật ki người điên", "AQ chính truyện"... là tác phẩm văn học nổi tiếng của:
A. MácTuên (1835- 1910), người Mĩ.
B. Ta-go (1861 - 1941), người Ấn Độ.
c. Lỗ Tấn (1881 - 1936), người Trung Quốc.
D. Hô-xê Ri-dan (1861 - 1896), người Phi-líp-pin.
Trả lời: C
Bài tập 2 trang 28 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11
Hãy nối ý ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp.
sử.pngBài tập 5 trang 30 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11
Kể tên các công trình và danh nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực : kiến trúc, hội hoạ, điêu khắc, âm nhạc vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
a) Kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ:
b) Âm nhạc:
Trả lời:
a) Kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ:
 • Kiến trúc: Cung điện Véc xai được hoàn thành vào năm 1708; Bảo tàng Anh; Viện bảo tàng Ec-mi-ta-giơ; Bảo tàng Lu-vrơ (Pa-ri-Pháp), là bảo tàng bằng hiện vật lớn nhất thế giới.
 • Hội hoạ: họa sĩ Van Gốc (Hà Lan) với tác phẩm Hoa hướng dương, Phu-gita (Nhật Bản), Pi-cát-xô (Tây Ban Nha)... Lê-vi-tan (Nga)
b) Âm nhạc: Trai-cốp-ki với Hồ thiên nga, Người đẹp ngủ trong rừng.
Bài tập 6 trang 30 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11
Hãy nêu một vài tác giả và tác phẩm tiêu biểu thuộc các lĩnh vực văn học, nghệ thuật thời cận đại mà em đã được đọc, được xem hoặc được biết.
Trả lời:
 • Văn học:
  • Vích-to Huy-gô (1802 - 1885) nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch Pháp có tác phẩm tiểu thuyết Những người khốn khổ.
  • Lép Tôn-xtôi (1828 - 1910) nhà văn Nga có tác phẩm chiến tranh và hòa bình, An-na Ka-re-ni-na, Phục sinh.
  • Lỗ Tấn (1881 - 1936) là nhà văn cách mạng Trung Quốc có tác phẩm Nhật kí người điên, AQ chính truyện…
 • Nghệ thuật:
  • Trai-cốp-xki (1840 - 1893) có vở opera Con đầm pích ,vở bale hồ thiên nga, người đẹp ngủ trong rừng.
  • Họa sĩ: Van Gốc (Hà Lan), Phu-gi-ta (Nhật Bản), Pi-cát-xô (Tây Ban Nha), Lê-vi-tan (Nga).
=>Phản ánh hiện thực xã hội (nghèo đói, khốn khổ, cơ cực, chiến tranh xâm lược phi nghĩa ...), sử dụng ngòi bút để đấu tranh với quân xâm lược và chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản đi lên, mong ước xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn, góp phần làm giàu cho tri thức của nhân loại.
Bài tập 7 trang 30 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11
Hãy trình bày những thành tựu nổi bật về văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
Trả lời:
Những thành tựu nổi bật về văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
a. Văn học
 • Ở phương Tây
  • Vích to Huy-gô (1802 - 1885): Những người khốn khổ, thể hiện lòng yêu thương vô hạn đối với những người đau khổ, mong tìm hạnh phúc cho họ.
  • Lép Tôn-xtôi (1828 - 1910): Chiến tranh và hòa bình, An-na Ka rê ni na, Phục sinh ….chống lại phong kiến Nga Hoàng
  • Mác-Tuên (1935 - 1910): Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay ơ, trào phúng, hài hước, mang tinh thần phê phán sâu sắc ….
  • Pu-skin - Nga; Ban dắc - Pháp....
 • Ở phương Đông: phản ánh cuộc sống của nhân dân dưới ách thực dân phong kiến, lòng khát khao và ý chí anh hùng quật khởi trong đấu tranh cho độc lập tự do.
  • Lỗ Tấn (1881 - 1936): A.Q. Chính chuyện; Nhật kí người điên, Thuốc,...
  • Ra-bin-đra-nát Ta-go - Ấn Độ, thơ, kịch, tiểu thuyết, truyện ngắn...tập Thơ Dâng...thể hiện lòng yêu nước, yêu hoà bình và tình nhân đạo...
  • Hô-xê Mác-ti (1823 - 1893): nhà thơ nổi tiếng của Cu ba.
b. Nghệ thuật
 • Kiến trúc: Cung điện Véc xai được hoàn thành vào năm 1708; Bảo tàng Anh; Viện bảo tàng Ec-mi-ta-giơ; Bảo tàng Lu-vrơ (Pa-ri-Pháp), là bảo tàng bằng hiện vật lớn nhất thế giới.
 • Hội hoạ: họa sĩ Van Gốc (Hà Lan) với tác phẩm Hoa hướng dương, Phu-gita (Nhật Bản), Pi-cát-xô (Tây Ban Nha)... Lê-vi-tan (Nga)
 • Âm nhạc: Trai-cốp-ki với Hồ thiên nga, Người đẹp ngủ trong rừng
* Tác dụng: phản ánh hiện thực xã hội, mong ước xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn.
 

Hanamizuki

New member
Xu
0

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Câu 1. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?Câu 1. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?
A. Sự giao lưu của các nền văn hóa
B. Sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn
C. Nền kinh tế ư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ
D. Những biến động của lịch sử từ đầu thời cận đại đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
Câu 2. Văn học, nghệ huật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại có vai trò quan trọng trong việc
A. Khẳng định những giá trị truyền thống
B. Làm cầu nối để mở rộng giao lưu văn hóa
C. Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư ưởng của giai cấp tư sản
D. Định hướng cho sự phát triển của các quốc gia
Câu 3. Nhiều nhà văn, nhà thơ lớn đã xuất hiện ở Pháp vào thế kỉ
A. XVI B. XVII
C. XVIII D. XIX
Câu 4. Chọn ý đúng nhất để hoàn thiện đoạn tư liệu về các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nước Pháp buổi đầu thời cận đại:
“Pierre Corneille (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền……………………… cổ điển Pháp. Laphôngten (1621 – 1695) là nhà ngụ ngôn và…………………… cổ điển Pháp. Môlie (1622- 1673) là tác giả nổi tiếng của nền……………....... cổ điển Pháp”
A. Chính kịch…bi kịch…hài kịch
B. Bi kịch…nhà văn…hài kịch
C. Bi kịch…nhà văn…chính kịch
D. Bi kịch… nhà thơ…hài kịch
Câu 5. Bét-tô-ven là nhà soạn nhạc thiên tài người
A. Anh B. Đức
C. Pháp D. Áo
Câu 6. Người có cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng của thế giới là
A. Trai-cốp-xki (1840- 1893) B. Bét-tô-ven (1770 – 1827)
C. Moo-da (1756 – 1791) D. Bach (1685 – 1750)
Câu 7. Rembran là họa sĩ đồ họa nổi tiếng thế giới ở thế kỉ
A. XVI B. XVII
C. XVIII D. XIX
Câu 8. Rembran là người nước nào?
A. Anh B. Hà Lan
C. Pháp D. Áo
Câu 9. Trào lưu Triết học Ánh sáng xuất hiện ở thế kỉ
A. XV- XVI B. XVI – XVII
C. XVII – XVIII D. XVIII – XIX
Câu 10. Được xem như “Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 thắng lợi” là
A. Các nhà Khai sáng ở thế kỉ XVII – XVIII
B. Các nhà triết học cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII
C. Các nhà văn, nhà thơ cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII
D. Các nhà soạn nhạc kịch cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII
 

Trang Dimple

New member
Xu
38
Bút nghiên tổng hợp danh mục Kiến thức cơ bản môn lịch sử lớp 11! Hãy Click chuột vào đầu bài để mở từng bài

 1. Lịch sử 11 bài 1 :Nhật Bản
 2. lịch sử 11 Bài 2 Ấn Độ
 3. Lịch Sử 11 -Bài 3: Trung Quốc
 4. Lịch Sử 11 -Bài 4 :Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX)
 5. Lịch Sử 11- bài 5- Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)
 6. Lịch sử 11 - Bài 6 Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 -1918
 7. Lịch Sử 11- Bài 7 : Những thành tựu văn hóa thời cận đại
 8. Lịch Sử lớp 11 - Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
 9. Lịch Sử 11 -Bài 10 Liên Xô Xây dựng chủ nghĩa Xã Hội (1921 - 1941)
 10. Lịch sử 11 bài 11 Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 11. Lịch sử 11 Bài 12 : Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939)
 12. Lịch sử 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 13. Lịch sử 11 bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 14. Lịch sử 11 bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)
 15. Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 16. Lịch sử 11- Bài 17 Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
 17. Lịch sử 11 bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)
 18. Lịch sử 11 bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước- Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884 - Nhà Nguyễn đầu hàng
 19. Lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX
 20. Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp
 21. Lịch sử 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)
 22. Lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
 23. Lịch sử 11 bài 25: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)
 
CHAT
 1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top