Trang Dimple

Moderator
31/10/12
2,609
173
0
29
Bị đàn áp đẫm máu trong cuộc cách mạng 1848-1849 song giai cấp vô sản đã trưởng thành nhanh chóng và tiếp tục tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại giai cấp tư sản đưa đến sự thành lập của công xã Pa- ri 1781- nhà nước kiểu mới đầu tiên của giai cấp vô sản. Vậy công xã Pa-ri được thành lập trong hoàn cảnh nào? Vì sao nó được coi là nhà nước đầu tiên của giai cấp vô sản. Chúng ta cùng giải quyết vấn đề này qua bài 5 “ Công Xã Pa-ri

Lịch sử 8 - Bài 5 -CÔNG XÃ PA RI .


Phần 1 kiến thức cơ bản
I. SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ


1.Hoàn cảnh ra đời của Công xã

- Công nghiệp phát triển nên lực lượng công nhân tăng lên và bị giai cấp tư sản bóc lột ,mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản Pháp ngày càng sâu sắc

- Na pô lê ông III gây chiến với Phổ và bị thất bại tại Xơ đăng (2-9-1870)

-Quần chúng lao động lật đổ chính quyền Na-pô-nê-ông III (4/9/1870), yêu cầu lập chế độ Cộng hòa và kháng chiến chống Phổ, một chính phủ tư sản lâm thời thành lập mang tên Chính phủ vệ quốc

Tính chất:

+ Đây là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.


+ Chính phủ lâm thời đầu hàng Phổ , đóng quân ở Véc xai2.Cuộc khởi nghĩa 18/3/1871. Sự thành lập Công xã

* Sáng 18/3/ 1871 Chie tấn công Quốc dân quân ,nhưng bị thất bại phải rút về Vécxai để đối phó.

* Đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.

* 26/3/1871 nhân dân Pa ri bầu Hội Đồng Công xã .

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG XÃ PA RI

a.Cơ chế của bộ máy nhà nước (Sơ đồ công xã trong SGK)
Cơ quan cao nhất là Hội Đồng Công Xã vừa ban bố pháp luật , vừa lập các ủy ban thi hành pháp luật .


b.Các chính sách của công xã:

* Lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh nhân dân để bảo vệ cách mạng.

* Tách nhà thời khỏi trường học và nhà nước, giáo lý không dạy trong nhà trường.

* Giao xí nghiệp cho công nhân quản lý.

* Quy định tiền lương tối thiểu , giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt đánh đập công nhân ,

* Hõan trả tiền thuê nhà và hoãn nợ.

* Quy định giá bán bánh mì

* Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí

Chứng tỏ là nhà nước kiểu mới là một nhà nước vô sản, phục vụ nhân dân

III. NỘI CHIẾN Ở PHÁP.Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÔNG XÃ PA RI .

1. Nội chiến :

* Chie ký hiệp ước cắt dất ( An dát và Lo ren ) và bồi thường chiến phí cho Đức , Đức trả lại 10 vạn tù binh để chống lại Công xã (đầu tháng 5/1871).

* Từ 20 -5 đến 28/5 chiến sự diễn ra ác liệt nhiều người ngã xuống “Tuần lễ đẫm máu”.

2. Ý nghĩa -Nguyên nhân thất bại- Bài học kinh nghiệm.

Ý nghĩa:

-Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới lật đổ chính quyền tư sản .

-Lập nhà nước kiểu mới – nhà nước vô sản.

Nguyên nhân thất bại:

+ Do kém chuẩn bị và thiếu kiên quyết trấn áp phản cách mạng.

+ Vô sản Pa ri còn yếu..

+ Chủ nghĩa tư bản Pháp còn mạnh

+ Thiếu một chính đảng Mác- xít lãnh đạo.

+ Chưa liên minh với nông dân

Bài học kinh nghiệm:

Muốn thắng lợi cần:

+ Phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo.

+ Phải liên minh với nông dân.

+ Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù

Phần 2 câu hỏi bài tập

Câu 1. Em hiểu thế nào về khái niệm : Nhà nước kiểu mới?
Trả lời
Nhà nước kiểu mới là bộ máy chính trị do cách mạng vô sản thành lập nhằm bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng, bảo vệ quyền lợi của nhân dân lao động, khác với nhà nước trước đó, vì nó không phải là công cụ áp bức, bóc lột của giai cấp thống trị. Nhà nước kiểu mới đầu tiên trong lịch sử là công xã Pa-ri 1871.


Câu 2 Vì sao nói công xã Pa-ri 1871 là một nhà nước kiểu mới, nhà nước vô sản, do dân và vi dân?

Trả lời
·
Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới
- Cơ cấu bộ máy chính quyền hoàn toàn khác vơi thời kì trước , cơ quan cao nhất là hội đồng công xã tập trung trong tay quyền lực cả quyền hành pháp và quyền lập pháp.

- Công xã thành lập các ủy ban : Ủy ban quân sự, ủy ban an ninh, ủy ban tài chính, ủy ban giáo dục... đứng đầu mỗi ủy ban là một ủy viên chịu trách nhiệm nhưng trước công xã, trước nhân dân có thể bị bãi miễn.

- Quân đội cảnh sát cũ thay bằng lực lượng an ninh nhân dân.

· Nhà nước vô sản

-Cơ quan cao nhất là hội đồng công xã dược bầu cử theo phổ thông đầu phiếu vào nhày 26-3-1871 . Đại biểu trúng cử hầu hết là công nhân và trí thức tiến bộ đại diện cho nhân dân lao động.

- Công nhân tuy không chiếm số đông nhưng là lực lượng lao động trong công xã, vì công nhân là giai cấp cách mạng nhất , nắm được lực lượng vũ trang và gia cấp tư sản.

* Nhà nước của dân do dân và vì dân

- Do dân vì nhân dân được quyền bầu cử và bãi miễn các cơ quan quyền lực của nhà nước. Nhân dân than gia lực lượng vũ trang và để bảo vệ an toàn chính quyền của mình.

- Vì dân vì

+ Công xã không ngừng chăm lo đời sống nhân dân và đề ra nhiều biện pháp tổ chức nền kinh tế quốc dân. Công xã chuyển giao các xí nghiệp mà chủ bỏ trốn và 1 số xí nghiệp khác cho công nhân quản lý.

+ Nhà nước kiểm soát chế độ tiền lương , bớt lao động ban đêm, nghiêm cấm việc đánh đạp cúp phạt công nhân.

+ Quy định giá bánh mì, lo cho mọi người có việc làm, bắt chủ hiệu cầm đồ trả lại các vật cho người nghèo đã cầm.

+ Hoàn tiền thuê nhà hoãn trả nợ.

+ Chế đọ ngày làm 10 h một tiến bộ lúc bấy giờ , phụ nữ được hưởng quyền công dân.

+ Đề ra hệ thống giáo dục thống nhất, bắt buộc và không phải trả tiền học.

+ Trường học không dạy kinh thánh, giáo viên được hưởng lương gấp đôi.

+ các ủy viên công xã tham gia các buổi sinh hoạt của các tổ chức chính quyền lắng nghe ý kiến của nông dân.

= > Như vậy ta có thể khẳng định công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới của dân do dân và vì dân.


Câu hỏi trắc nghiệm

1. Công xã Pa-ri thành lập vào thời gian nào?

a. 18-3-1871

b. 4- 9-1870

c. 26-3-1871

d. 2-9-1870

2. Công xã Pa-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày?

a. 72 ngày

b. 82 ngày

c. 92 ngày

d. 71 ngày

3. Thời gian diễn ra “ Tuần lễ đẫm máu”?

a. 21-29/5/1871

b. 20-28/5/1871

c. 20-28/5/1872

d. 21-28/5/1871

4. Cơ quan cao nhất của nhà nước công xã Pa-ri là gì?

a. Đại hội đồng

b. Hội đồng công xã.

c. Hội đồng

d. Hội đồng nhà nước.

5. Chiến tranh Pháp – phổ năm ?

a. 1870

b. 1871

c. 1872

d. 1873

Trả lời
1-c
2-a
3-b
4-b
5-a
 
Sửa lần cuối:

Bài Trước

Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác”

Bài Tiếp

Các nước Anh Pháp Đức Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

keobi

Moderator
15/3/13
1,504
1
0
35
1. Nêu hoàn cảnh ra đời Công xã Pari

- Để giảm bớt mâu thuẫn trong nước và ngăn cản sự phát triển của nước Đức thống nhất, Pháp tuyên chiến với Phổ, song chiến tranh đã gây cho Pháp nhiều khó khăn.
- Ngày 2/9/1870, Hoàng đế Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ 10 vạn quân chủ lực bị quân Phổ bắt làm tù binh. Nhân cơ hội này, ngày 4/9/1870, nhân dân Pari (phần lớn là công nhân và tiểu tư sản) đứng lên khởi nghĩa.
- Chính quyền của Napoleong III bị lật đổ, nhưng giai cấp tư sản đã cướp mất thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân, thành lập Chính phủ lâm thời tư sản, mang tên “Chính phủ vệ quốc”.
- Khi quân Phổ kéo vào nước Pháp và bao vây Pari, Chính phủ tư sản hàn nhát vội vàng xin đình chiến. Trước tình hình đó, quần chúng nhân dân một lần nữa lại đứng lên quyết chiến bảo vệ tổ quốc.

2. Trình bày cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 và sự thành lập Công xã Pari?

- Khi mâu thuẫn giữa chính phủ tư sản (ở Véc xai) với nhân dân ngày càng gay gắt, Chi – e tiến hành âm mưu bắt hết các ủy viên của Ủy ban Trung ương Quốc dân (đại diện cho nhân dân).
- Ngày 18/3/1871, Chi – e cho quân đánh úp đồi Mông mác (Bắc Pari) nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân, nhưng cuối cùng chúng đã thất bại. Âm mưu chiếm đồi Mông mác không thành, Chi – e phải cho quân rút chạy về Véc xai. Nhân dân nhanh chóng làm chủ Pari và Ủy ban Trung ương Quốc dân đảm nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời.
- Ngày 26/3/1871, nhân dân Pari tiến hành bầu cử Hội đồng công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Những người trúng cử phần đông là công nhân và trí thức đại diện cho nhân dân lao động Pari.

3. Vì sao nói: Công xã Pari là nhà nước kiểu mới? Hãy cho biết ý nghĩa và bài học lịch sử của Công xã Pari?

- Công xã Pari được coi là nhà nước kiểu mới vì:
+ Công xã do nhân dân bầu lên.
+ Đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, phục vụ quyền lợi của nhân dân lao động (nêu dẫn chứng) và đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân. Khác về bản chất so với cá hình thức nhà nước trước đó – là công cụ thống trị và bóc lột nhân dân.
- Tuy chỉ tồn tại 72 ngày, nhưng Công xã Pari có ý nghĩa lịch sử to lớn. Công xã là hình ảnh thu nhỏ của một chế độ xã hội mới, đem lại một tương lai tốt đẹp cho nhân dân lao động.
- Công xã để lại bài học kinh nghiệm quý báu: muốn cách mạng vô sản thắng lợi thì phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo; phải thực hiện liên minh công nông và phải kiên quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu.
 

Trang Dimple

Moderator
31/10/12
2,609
173
0
29
Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Bài 5. Công xã Pa- ri 1871
1. Câu hỏi 1 - (Mục I Bài học 5 - SGK Trang 36): Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871?
Hướng dẫn giải:

- Khi mâu thuẫn giữa Chính phủ tư sản (ờ Véc-xai) với nhân dân ngày càng gay gắt, Chi-e tiến hành âm mưu bất hết các ủy viên của Ủy ban Trung ương (đại diện cho nhân dân).
- Ngày 18 - 3 - 1871, Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác (Bắc Pa-ri) - là nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân, nhưng thất bại. Chi-e phải cho quân chạy về Véc-xai. Nhân dân nhanh chóng làm chủ Pa-ri và đảm nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời
- Ngày 26 - 3 - 1871. Nhân dân Pa-ri tiến hành bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Những người trúng cử phần đông là công nhân và trí thức - đại diện cho nhân dân lao động Pa-ri.
2. Câu hỏi 1 - (Mục II Bài học 5 - SGK Trang 37): Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho ai?
Hướng dẫn giải:
Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho nhân dân lao động.

3. Câu hỏi 1 - (Mục III Bài học 5 - SGK Trang 38): Tại sao Đức ủng hộ chính phủ Véc- xai trong việc chống lại Công xã Pa- ri?

Hướng dẫn giải:

Đức ủng hộ chính phủ Véc- xai trong việc chống lại Công xã Pa -ri vì để bảo vệ lợi ích giai cấp, tư sản không ngần ngại bán rẻ Tổ quốc, kí hòa ước với những điều khoản có lợi cho quân Đức để đàn áp dã man cách mạng.

4. Câu hỏi 2 - (Mục III Bài học 5 - SGK Trang 38): Cuộc chiến đấu giữa chiến sĩ Công xã Pa- ri và quân Véc -xai diễn ra như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Từ đầu tháng 4, quân Véc-xai bắt đầu tiến công Pa-ri. Đến đầu tháng 5, phần lớn các pháo đài ở phía tây và phía nam bị quân Véc-xai chiếm lại.

Đầu tháng 5-1871, chính phủ Chi-e kí hòa ước với Đức. cốt cho Đức tỉnh An-dát và một phần tinh Lo-ren giàu có, chịu bồi thường 5 tỉ phrăng vàng. Đáp lại, Đức thả 10 vạn tù binh để Chi-e có thêm lực lượng chống lại Công xã.

Ngày 20 - 5, quân chính phủ Véc-xai bắt đầu tổng tấn công vào thành phố. Từ đó diễn ra cuộc chiến ác liệt giành giật từng ngôi nhà, góc phố, kéo dài cho đến ngày 28 - 5 - 1871. Lịch sử gọi là “Tuần lễ đẫm máu" Nhân dân lao động Pa-ri, kể cả người già, phụ nữ, trẻ em đều tham gia chiến đấu. Trận chiến đấu cuối cùng của các chiến sĩ Công xã diễn ra ở nghĩa địa Cha La-se-dơ ngày 27 - 5.

5. Bài 1 trang 39 sgk: Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri?

Hướng dẫn giải:

Nhân dân Pa- ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa- ri và nhân dân Pa- ri chống giai cấp tư sản Pháp đầu hàng Đức và đàn áp quần chúng

6. Bài 2 trang 39 sgk: Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa- ri?

Hướng dẫn giải:

Thời gian

Nội dung sự kiện lịch sử

- Năm 1870

- 2-9-1870

- 4-9-1870

- 18-3-1871

- 26-3-1871

-Từ 20-5 đến 28 - 5 - 1871

- Chiến tranh Pháp- Phổ nổ ra trong điều kiện không có lợi cho Pháp.

- Hoàng đế nước Pháp là Na-po-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực gồm 10 vạn người bị quân Phổ bắt làm tù binh

- Nhân dân Pa- ri đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-po-lê-ông III

- Chi–e cho quân đánh úp đồi Mông- mác (Bắc Pa-ri) nhưng gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân

- Nhân dân Pa- ri tiến hành bầu Hội đồng Công xã theo nguyên tắc bổ sung

- Quân chính phủ Véc – xai bắt đầu tấn công vào thành phố kéo dài đến ngày 28-5-1871, lịch sử gọi là “ Tuần lễ đẫm máu”


7. Bài 3 trang 39 sgk: Vì sao nói Công xã Pa- ri là nhà nước kiểu mới?

Hướng dẫn giải:

Công xã Pa-ri la nhà nước kiểu mới vì do nhân dân bầu lên thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, phục vụ quyền lợi của nhân dân lao động, bảo đảm làm chủ của nhân dân, khác với các hình thức nhà nước trước kia là công cụ thống trị, bóc lột nhân dân.

8. Bài 4 trang 39 sgk: Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa- ri?

Hướng dẫn giải:

- Làm hình ảnh của chế độ xã hội mới tiến bộ, cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn.

- Để lại bài học quý báu như: Cách mạng muốn giành thắng lợi phải có đảng cách mạng nhân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông, phải kiên quyết trấn áp kẻ thù.
 

Trang Dimple

Moderator
31/10/12
2,609
173
0
29
Trình bày nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của công xã Pari? Cách mạng Việt Nam học tập gì từ cỗng xã Pari?
* Nguyên nhân thất bại
- Giai cấp công nhân chưa đủ lực lượng và kinh nghiệm đánh bại tư sản.
- Thiếu sự lãnh đạo của một chính đảng cách mạng
- Giai cấp tư sản và các thế lực phản động cấu kết nhau tiêu diệt cách mạng.
- Công xã còn phạm một số sai lầm bỏ lỡ thời cơ, không kiên quyết trấn áp kẻ thù, không thực hiện liên minh công nông
* Ý Nghĩa
- Công xã Pari có ý nghĩa vô cùng to lớn, đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới nhằm xóa bỏ tư sản thiết lặp chuyên chính Vô sản.
- Cổ vũ tinh thần cách mạng cho công nhân các nước.
- Để lại bài học kinh nghiệm là sự thử nghiệm của một nhà nước mới, xã hội mới. Bài học về cần có đảng cách mạng lãnh đạo, thực hiên liên minh công nông, về việc đạp tan bộ máy nhà nước cũ thiết lập nhà nước mới của dân.
* Cách mạng Việt Nam học được từ công xã Pari
- Phải thành lập chính đảng cảu giai cấp vô sản
- Phải thực hiện liên minh công nông.
- Phải đập tan bộ máy nhà nước cũ thành lập bộ máy nhà nước mới.
Từ đó lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt đọng chuẩn bị cho việc thành lập của chính đảng vô sản. Đó là đảng cộng sản Việt Nam ra đời 3/2 /1930 với nòng cốt là liên minh công nông.
 

Trang Dimple

Moderator
31/10/12
2,609
173
0
29
Bút nghiên tổng hợp danh mục Kiến thức cơ bản môn lịch sử lớp 8! Hãy Click chuột vào đầu bài để mở từng bài

 1. Lịch sử 8 - Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
 2. Lịch sử 8 Bài 2 Cách mạng tư sản Pháp Cuối thế kỉ XVIII
 3. Lịch sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
 4. Lịch sử 8 Bài 4 Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác”
 5. Lịch sử 8 - Bài 5 - Công Xã Pari
 6. Lịch Sử 8 -Bài 6 -Các nước Anh Pháp Đức Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
 7. Lịch Sử 8-Bài 7: phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX"
 8. Lịch Sử 8-Bài 8 -Sự phát triển của kĩ thuật khoa học và văn học nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX
 9. Lịch Sử 8-Bài 9-Ấn Độ thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX
 10. Lịch sử 8 Bài 10 Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
 11. Lịch sử 8 bài 11 các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
 12. Lịch Sử 8 -Bài 12 Nhật bản từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
 13. Lịch Sử 8 -Bài 13 Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918)
 14. Lịch sử 8 - bài 14 Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỷ XVI đến 1917)
 15. Lịch Sử 8 -Bài 15-Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ Cách mạng (1917 - 1921)
 16. Lịch Sử 8-Bài 16 -Liên Xô Xây dựng chủ nghĩa Xã Hội(1921-1941)
 17. Lịch Sử 8 -Bài 17- Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939
 18. Lịch sử 8 - Bài 18- Nước Mĩ Giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 19. Lịch Sử 8 -Bài 19 Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
 20. Lịch sử lớp 8 bài 20 Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á ( 1918-1939)
 21. Lịch Sử 8-Bài 21 - Chiến Tranh thế giới thứ 2 ( 1939-1945)
 22. Lịch Sử 8 -Bài 22- Sự Phát triển của khoa học kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX
 23. Lịch Sử lớp 8 -Bài 24 - cuộc kháng chiến chống Pháp Từ Năm 1858-1873
 24. Lịch Sử 8- Bài 25 Kháng Chiến chống Pháp Lan Rộng ra toàn quốc ( 1873-1884)
 25. Lịch Sử lớp 8 -Bài 26 Phong trào kháng chiến chống Pháp những năm cuối thế kỉ XIX
 26. Lịch Sử 8-Bài 27 Khởi nghĩa Yên Thế và Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
 27. Lịch Sử 8 - Bài 28 - Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
 28. Lịch Sử 8-Bài 29- Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về Kinh tế Xã Hội
 29. Lịch sử lớp 8 - bài 30 Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.
 30. Lịch Sử 8 - bài 31 Ôn tập lịch sử Việt Nam từ 1858-1918