Số_phức

Số phức: là gì, số phức lớp 12, lượng giác, liên hợp. SO PHUC.

Sticky threads

Trả lời
2
Lượt xem
10K

Normal threads

Đăng nhập

CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Shoutbox has been pruned!

VnKienthuc lúc này

Thành viên Top