[Lý 12]Bài tập Sóng ánh sáng

Spider_man

New member
11/8/09
755
9
0
28
lequydonhn.vn

Spider_man

New member
11/8/09
755
9
0
28
lequydonhn.vn
Bài 50: Trong 1 thí nghiệm người ta chiếu 1 chùm ánh sáng đơn sắc song song hẹp vào đỉnh của 1 lăng kính có góc chiết quang \[A=8^0\] theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Đặt 1 màn ảnh E song song và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1m. Trên màn E ta thu được 2 vết sáng. Sử dụng ánh sáng vàng, chiết suất của lăng kính là 1,65 thì khoảng cách giữa 2 vết sáng trên màn là?
 

Spider_man

New member
11/8/09
755
9
0
28
lequydonhn.vn
Bài 51: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, biết D=3m; a=1mm; \[\lambda =0,6\mu m\]. Tại vị trí cách vân trung tâm 6,3mm, có vân sáng hay vân tối, bậc mấy?
 

Spider_man

New member
11/8/09
755
9
0
28
lequydonhn.vn
Bài 52: Hai khe của thí nghiệm Young được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng (bước sóng của ánh sáng tím là \[0,4\mu m\] , của ánh sáng đỏ là \[0,75\mu m\] . Hỏi ở đúng vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đỏ có bao nhiêu vạch sáng của những ánh sáng đơn sắc khác nằm trùng ở đó?
 

Spider_man

New member
11/8/09
755
9
0
28
lequydonhn.vn
Gợi ý/ đáp án

\[k\frac{\lambda D}{a}=\frac{3D}{a}\Rightarrow \lambda =\frac{3}{k}\]

\[0,4\leq \lambda \leq 0,75\Leftrightarrow 4\leq k\leq7,5\]

\[k=4,5,6,7\Rightarrow 4\]
 

Spider_man

New member
11/8/09
755
9
0
28
lequydonhn.vn
Bài 53: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, biết D=3m; a=1mm. Tại vị trí M cách vân trung tâm 4,5mm, ta thu được vân tối bậc 3. Tính bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm?
 

batchap_moithel

New member
20/1/12
24
0
0
25
nhờ mọi người làm giúp
Dùng thấu kính Bi-ê có tiêu cự 50cm, điểm sáng S đặt trên trục chính và cách thấu kính 1m. Tách 2
nửa thấu kính ra một khoảng sao cho 2 ảnh của S cho bởi 2 nửa thấu kính cách nhau 4mm. Màn
quan sát đặt cách mặt phẳng chứa S1 S2 một khoảng D = 3m. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm
đến vân sáng thứ 10 là 4,10mm.Tìm giá trị đúng của bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm :
 

huongduongqn

New member
8/5/13
776
1
0
Quảng Ninh
nhờ mọi người làm giúp
Dùng thấu kính Bi-ê có tiêu cự 50cm, điểm sáng S đặt trên trục chính và cách thấu kính 1m. Tách 2
nửa thấu kính ra một khoảng sao cho 2 ảnh của S cho bởi 2 nửa thấu kính cách nhau 4mm. Màn
quan sát đặt cách mặt phẳng chứa S1 S2 một khoảng D = 3m. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm
đến vân sáng thứ 10 là 4,10mm.Tìm giá trị đúng của bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm :
\[i=\frac{x}{k}=0,410mm;\lambda =\frac{ia}{D}=0,547\mu m\]
bài này cho thừa dữ kiện bạn ạ