Đại 8: Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Thandieu2

Thần Điêu
ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

BÀI 9: BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ. GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC

I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN


1. Biểu thức hữu tỉ

- Một biểu thức hữu tỉ chứa các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và chứa biến ở mẫu gọi là biểu thức phân.

- Một đa thức còn được gọi là một biểu thức nguyên.

- Các biểu thức nguyên và các biểu thức phân có một tên chung là biểu thức hữu tỉ

2. Giá trị của một phân thức:

Giá trị của một phân thức chỉ xác định với điều kiện giá trị của mẫu thức khác 0

3. Bài giảng Youtube
Nguồn: YoutubeBài tập

 

Thandieu2

Thần Điêu
Các bài toán về biểu thức hữu tỉ

CÁC BÀI TOÁN VỀ BIỂU THỨC HỮU TỈ - BIỂU THỨC HỮU TỈ _ RÚT GỌN BIỂU THỨC HỮU TỈ

[PDF]https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/cacbaitoanbthuuti.pdf[/PDF]
Sưu tầm
 
CHAT
  1. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Thế mà đã giữa tháng 11 rồi đấy nhỉ?
  2. Khoai @ Khoai: Dụ là đêm ny chaý phòng :))
  3. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Mai 11/111 đấy cả nhà ơi :))
  4. Khoai @ Khoai: Tuần mới rồi. Còn mấy cái thứ 2 nữa thì Tết nhờ?
  5. Lục Ngạn @ Lục Ngạn: Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  6. VnKienThuc @ VnKienThuc: Đã mở lại rồi anh @Butchi ơi kkkk
  7. B @ Butchi: sao chú Hide lại truất quyền post link của anh rồi :(
  8. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Mai 11/11 cả nhà nhé. Nhớ ghé hiệu sách nhà VHT :)
Butchi wrote on Ngọc Suka's profile.
Butchi wrote on VPP Sơn Ca's profile.
Butchi wrote on Hoàng Thị Ánh Ngọc's profile.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top