• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Đại 7: Khái niệm về biểu thức đại số - Giá trị của một biểu thức đại số

Thandieu2

Thần Điêu
Xu
36
BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

1. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Biểu thức đại số gồm các số, các kí tự đại diện cho số (x, y, z ….) liên hệ với nhau bởi các phép toán cộng, trừ, nhân , chia, lũy thừa, …. Trong đó, các kí tự đại diện cho số (x, y, z ….) gọi là biến số.

* Lưu ý:
Để cho gọn, khi viết các biểu thức đại số, người ta thường không viết dấu nhân giữa các chữ với nhau hoặc giữa chữ và số.

Ví dụ :
các biểu thức đại số :

A = x + y là biểu thức đại số A có hai biến số là x, y.

B = 2x[SUP]2[/SUP] – y[SUP]3[/SUP] + 3z là biểu thức đại số A có ba biến số là x, y, z.

\[C = \frac{2x-y}{x+2y}\]

là biểu thức đại số C có hai biến số là x, y.

2. GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ


Khi thay biến số có một giá trị cụ thể: x = m, y = n, z = k…. thì biểu thức đại số có một giá trị gọi là giá trị của biểu thức đại số.

Ví dụ :
Tính biểu thức đại số : A = 3x + 2y[SUP]2[/SUP]. Tại x = 1, y =-1.

Ta có : A = 3.1 +2.(-1)[SUP]2[/SUP] = 3 + 2 = 5.

3. BÀI TẬP

Bài tập 1: Em hãy chỉ ra biến số trong các biểu thức sau:

a) x + 4
b) (x + 7) y
c) 5x + y - z
d) xy – 8x

Đáp án

a) biến x,
b) biến x;y
c) biến x;y;z
d) biến x;y


Bài tập 2: Hãy viết biểu thức biểu thị:

a) Tổng của x và y
b) Tích của x và y
c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y

Đáp án

a) x + y
b) xy
c) (x + y))(x - y)

Bài tập 3: Tính giá trị của biểu thức đại số:

A = 3x[SUP]3[/SUP] y + 6x[SUP]2[/SUP]y[SUP]2[/SUP] + 3xy[SUP]3[/SUP] tại \[x = \frac{1}{2}; y=\frac{-1}{3}\]

B = x[SUP]2[/SUP] y[SUP]2[/SUP] + xy + x[SUP]3[/SUP] + y[SUP]3[/SUP] tại x = –1; y = 3
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top