Đại 7: Khái niệm về biểu thức đại số - Giá trị của một biểu thức đại số

Thandieu2

Thần Điêu
BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

1. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Biểu thức đại số gồm các số, các kí tự đại diện cho số (x, y, z ….) liên hệ với nhau bởi các phép toán cộng, trừ, nhân , chia, lũy thừa, …. Trong đó, các kí tự đại diện cho số (x, y, z ….) gọi là biến số.

* Lưu ý:
Để cho gọn, khi viết các biểu thức đại số, người ta thường không viết dấu nhân giữa các chữ với nhau hoặc giữa chữ và số.

Ví dụ :
các biểu thức đại số :

A = x + y là biểu thức đại số A có hai biến số là x, y.

B = 2x[SUP]2[/SUP] – y[SUP]3[/SUP] + 3z là biểu thức đại số A có ba biến số là x, y, z.

\[C = \frac{2x-y}{x+2y}\]

là biểu thức đại số C có hai biến số là x, y.

2. GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ


Khi thay biến số có một giá trị cụ thể: x = m, y = n, z = k…. thì biểu thức đại số có một giá trị gọi là giá trị của biểu thức đại số.

Ví dụ :
Tính biểu thức đại số : A = 3x + 2y[SUP]2[/SUP]. Tại x = 1, y =-1.

Ta có : A = 3.1 +2.(-1)[SUP]2[/SUP] = 3 + 2 = 5.

3. BÀI TẬP

Bài tập 1: Em hãy chỉ ra biến số trong các biểu thức sau:

a) x + 4
b) (x + 7) y
c) 5x + y - z
d) xy – 8x

Đáp án

a) biến x,
b) biến x;y
c) biến x;y;z
d) biến x;y


Bài tập 2: Hãy viết biểu thức biểu thị:

a) Tổng của x và y
b) Tích của x và y
c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y

Đáp án

a) x + y
b) xy
c) (x + y))(x - y)

Bài tập 3: Tính giá trị của biểu thức đại số:

A = 3x[SUP]3[/SUP] y + 6x[SUP]2[/SUP]y[SUP]2[/SUP] + 3xy[SUP]3[/SUP] tại \[x = \frac{1}{2}; y=\frac{-1}{3}\]

B = x[SUP]2[/SUP] y[SUP]2[/SUP] + xy + x[SUP]3[/SUP] + y[SUP]3[/SUP] tại x = –1; y = 3
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
CHAT
  1. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Thế mà đã giữa tháng 11 rồi đấy nhỉ?
  2. Khoai @ Khoai: Dụ là đêm ny chaý phòng :))
  3. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Mai 11/111 đấy cả nhà ơi :))
  4. Khoai @ Khoai: Tuần mới rồi. Còn mấy cái thứ 2 nữa thì Tết nhờ?
  5. Lục Ngạn @ Lục Ngạn: Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  6. VnKienThuc @ VnKienThuc: Đã mở lại rồi anh @Butchi ơi kkkk
  7. B @ Butchi: sao chú Hide lại truất quyền post link của anh rồi :(
  8. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Mai 11/11 cả nhà nhé. Nhớ ghé hiệu sách nhà VHT :)
Butchi wrote on Ngọc Suka's profile.
Butchi wrote on VPP Sơn Ca's profile.
Butchi wrote on Hoàng Thị Ánh Ngọc's profile.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top