• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
  -
  Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
  -
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

toán 7

 1. Thandieu2

  Đề cương ôn tập Toán 7 học kì 2

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 TOÁN 7- ĐỀ CƯƠNG TOÁN 7 KÌ 2 - ĐỀ CƯƠNG TOÁN 7 - ÔN TẬP TOÁN 7 KÌ 2 https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/decuongtoan7Ki2.pdf Sưu tầm
 2. Thandieu2

  Đề kiểm tra học kì 2 môn toán 7

  ĐỀ KIỂM TRA KÌ 2 MÔN TOÁN 7 - ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 7 Đề https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/Dethi7_04.pdf Đáp án https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/Dethi7_04_04.pdf
 3. Thandieu2

  Đề kiểm tra giữa kì 2 môn toán 7

  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 MÔN TOÁN 7 - ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 7 ĐỀ 01 https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/Dethi7_02.pdf ĐÁP ÁN 01 https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/Dethi7_02_02.pdf
 4. Thandieu2

  Đề kiểm tra học kì 1 môn toán 7

  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 MÔN TOÁN 7 - ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 7 ĐỀ 1 https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/Dethi7_01.pdf ĐÁP ÁN ĐỀ 1 https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/Dethi7_01_01.pdf
 5. Thandieu2

  Đề cương ôn tập Toán 7 học kì 1

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN 7 HỌC KÌ 1 - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 KÌ I - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 Đề cương 1 1. PHẦN LÍ THUYẾT ĐẠI SỐ 1) Giá trị tuyệt đối cuả số hữu tỉ x được xác định như thế nào? 3) Tỉ lệ thức là gì? Phát biểu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức. Tính chất của dãy tỉ số bằng...
 6. Thandieu2

  Hệ thống bài giảng toán 7

  HỆ THỐNG BÀI GIẢNG TOÁN 7 PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ Bài 4: Giá trị tuyệt đối - Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Bài 5 + Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ Bài 7: Tỉ lệ thức Bài 8: Tính...
 7. Thandieu2

  Đại 7: Phương pháp tìm x trong giải toán trị tuyệt đối

  TOÁN 7: PHƯƠNG PHÁP TÌM X TRONG GIẢI TOÁN GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ Xem thêm: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ Quy ước. A(x); B(x) .. là các biểu thức chứa x. A; B; ... là các giá trị số. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ LÀ MỘT SỐ KHÔNG ÂM Ta đi xét các...
 8. Thandieu2

  Đại 7: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

  GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CHUYÊN ĐỀ GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ BÀI TẬP GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ Xem thêm: Phương pháp giải toán tìm x trong giá trị tuyệt đối (chi tiết, có ví dụ) I/ KHÁI NIỆM Giá...
 9. Thandieu2

  Hình 7: Tam giác vuông - Định lí Pitago

  TAM GIÁC VUÔNG - ĐỊNH LÍ PITAGO ĐỊNH Lí PITAGO - TAM GIÁC VUÔNG I/ KHÁI NIỆM TAM GIÁC VUÔNG Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông. (Có một góc bằng \[90^0\]) Tam giác ABC là tam giác vuông tại A (\[\hat{A}=90^0\]) AB và AC gọi là hai cạnh góc vuông BC là cạnh đáy II/ ĐỊNH LÍ...
 10. Thandieu2

  Chuyên đề toán 7: 20 cách chứng minh định lý Pitago

  ĐỊNH LÝ PITAGO 20 CÁCH CHỨNG MINH ĐỊNH LÝ PITAGO Trong toán học, định lý Pytago (còn gọi là định lý Pythagore theo tiếng Pháp hay định lý Pythagorastes theo tiếng Anh) là một liên hệ trong hình học phẳng giữa ba cạnh tam giác của một tam giác vuông. Định lý này được đặt tên theo nhà vật lí...
 11. Thandieu2

  Hình 7: Một số bài toán tính góc

  MỘT SỐ BÀI TOÁN TÍNH GÓC CÁC BÀI TOÁN TÍNH GÓC BÀI TÂP TÍNH GÓC Bài 1 Tam giác ABC có góc B= 600, góc C= 300. Lấy điểm D trên cạnh AC, điểm E trên cạnh AB sao cho góc ABD= 200, góc AEC= 100.Gọi K là giao điểm BD và CE. Tính các góc tam giác KDE. Bài 2 Cho tam giác ABC (góc...
 12. Thandieu2

  Chứng minh hai tam giác bằng nhau

  CHỨNG MINH HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU - CÁCH CHỨNG MINH HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU - CHUYÊN ĐỀ CHỨNG MINH HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU I. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU Định nghĩa: Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau. \[\Delta ABC = \Delta...
 13. Thandieu2

  Hình 7: Tổng 3 góc trong một tam giác

  CHƯƠNG II - BÀI 1: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC. TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC 1. Tổng ba góc của một tam giác - Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ Hướng dẫn chứng minh: Qua A kẻ đường thẳng song song với xy song song với BC Góc B bằng góc A1, Góc C bằng góc A2. Vậy tổng 3 góc trong...
 14. Thandieu2

  Đại 7: Tỉ lệ thức - Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

  TỈ LỆ THỨC - TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TẬP TỈ LỆ THỨC - TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU CHUYÊN ĐỀ TỈ LỆ THỨC -TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU I. TỈ LỆ THỨC 1. Định nghĩa Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số \[\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\] 2. Tính chất...
 15. Thandieu2

  Đại 7: Lũy thừa của một số hữu tỷ

  LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ ĐẠI 7 - CHƯƠNG I - SỐ THỰC LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ I. ĐỊNH NGHĨA Lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x, ký hiệu \[x^n\] là tích của n thừa số x (n là số tự nhiên lớn hơn 1) Công thức: \[x^n = x.x.x.....x \] _____________(n thừa số) \[x \in Q, n\in N, n>1\] Quy ước...
 16. Thandieu2

  Đại 7: Phương pháp giải các bài tập đại lượng tỉ lệ thuận

  PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN BÀI TẬP VỀ CÁC DẠNG TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Cách giải: Bước 1: Xác định trong bài toán hai đại lượng nào tỉ lệ thuận với nhau. Bước 2: Lập tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này ( Thường là tỉ số của đại lượng trong đó cần...
 17. Thandieu2

  Đại 7: Đơn thức - Đa thức

  ĐƠN THỨC - ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG - ĐA THỨC ĐƠN THỨC - BẬC CỦA ĐƠN THỨC - ĐA THỨC - BẬC CỦA ĐA THỨC ĐƠN THỨC 1. Định nghĩa: Đơn thức là một biểu thức đại số gồm một số, hoặc một biến, hoặc tích giữa các số và các biến. Chẳng hạn : 3 hoặc 3a hoặc 3ax3 hoặc 3ax2yz3 ... § Bậc của đơn thức...
 18. Thandieu2

  Đại 7: Khái niệm về biểu thức đại số - Giá trị của một biểu thức đại số

  BIỂU THỨC ĐẠI SỐ GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ 1. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ Biểu thức đại số gồm các số, các kí tự đại diện cho số (x, y, z ….) liên hệ với nhau bởi các phép toán cộng, trừ, nhân , chia, lũy thừa, …. Trong đó, các kí tự đại diện cho số (x, y, z ….) gọi là biến số. * Lưu ý: Để cho...
 19. Thandieu2

  Đề kiểm tra toán 7 kì I năm học 2012 - 2013 SỞ GD&ĐT HÀ NAM

  ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 7 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 - 2013 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NAM ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 7 KÌ I https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/DeKTTOan7HK1.pdf
 20. Thandieu2

  Đại 7: Cộng, trừ, nhân chia số hữu tỉ

  CHƯƠNG I - SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC. Bài 2+3: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ (Các số hữu tỉ được xét đều có nghĩa) 1. Cộng trừ số hữu tỉ. Muốn cộng hay trừ hai số hữu tỉ x,y ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu số dương rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số. Muốn cộng (hay trừ)...
Top