Xin tài liệu

keluhanhcodoc

New member
19/9/14
91
0
0
Em nên viết rõ ràng ra là em cần tài liệu về lĩnh vực gì. Ví dụ như kinh tế đại cương, triết học Mác Lê, hay là cái gì gì đại loại như thế. Em viết thế này rộng quá, không biết em cần gì để mà giúp em nữa.
Thân ái!
 
21/9/14
46
0
0
Ví dụ như

kinh tế đại cương

kinh tế lượng

nguyên lý mac

lý thuyết thống kê

...........những môn năm 1 đó anh chị,
 

Hide Nguyễn

Administrator
15/5/09
4,864
255
83
36
Ví dụ như

kinh tế đại cương

kinh tế lượng

nguyên lý mac

lý thuyết thống kê

...........những môn năm 1 đó anh chị,
Chào em,

Em phải biết chắc chắn em cần tài liệu gì. Bởi, em đã đăng kí môn học, hoặc nhà trường thông báo kế hoạch học tập cho tụi em bao gồm những môn nào ? Số tín chỉ ?

Sau đó, đối ứng và em tìm trên diễn đàn có các box có chứa các môn chuyên ngành đó tìm tài liệu tương ứng. Tài liệu này không phải là các giáo trình như những giáo trình giấy bình thường, mà nó rời rạc, bổ sung cho cuốn giáo trình ấy. Vậy nên, em phải sử dụng song song để có kiến thức vững và sâu.

Nếu trong trường hợp không tìm thấy tài liệu cần, em hãy nêu tên, phần tài liệu để mọi người biết và có thể giúp đỡ.
 
21/9/14
46
0
0
năm đầu đại cương tập chung mà anh,

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1


Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2


Tư tưởng Hồ Chí Minh


Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam


Pháp luật đại cương 1.2


Nhập môn tiếng Anh (Pháp, Trung)


Kỹ năng tiếng Anh (Pháp, Trung) 1.1


Kỹ năng tiếng Anh (Pháp, Trung) 1.2


Kỹ năng tiếng Anh (Pháp, Trung) 1.3


Toán cao cấp 1


Toán cao cấp 2


Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1.3


Tin học đại cương


 

Hide Nguyễn

Administrator
15/5/09
4,864
255
83
36
Những môn này ở Diễn Đàn có đấy. Em chịu khó tìm một chút nhé!

Diễn đàn mới thay đổi cấu trúc nên có chút tìm hiểu lại. Nếu có gì không rõ em tìm gặp anh Huy Nam nhé!
 
H

HuyNam

Guest
Ngành em học 32 môn chính mà năm đầu nên chưa cần vội đâu, trong tuần sau anh sẽ up 32 giáo trình của NEU và UEH em tham khảo thêm, bên VCU giáo trình cũng tốt lắm đó em.
 

Đăng nhập

CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Bình luận mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.