• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Tự học đã trở thành một xu hướng phổ biến

Hide Nguyễn

Du mục số
Tự học (𝗦𝗲𝗹𝗳-𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆) đã trở thành một xu hướng phổ biến (𝗵𝗮𝘀 𝗴𝗮𝗶𝗻𝗲𝗱 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝗿𝗶𝘁𝘆) trong những năm gần đây (𝗶𝗻 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀).
Rất nhiều người (𝗠𝗮𝗻𝘆 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝘀) đón nhận việc tự học (𝗲𝗺𝗯𝗿𝗮𝗰𝗲 𝘀𝗲𝗹𝗳-𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆) như là một cách tiếp cận hiệu quả (𝗮𝘀 𝗮𝗻 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝗮𝗰𝗵) để thu nhận kiến thức và kỹ năng (𝘁𝗼 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲 𝗸𝗻𝗼𝘄𝗹𝗲𝗱𝗴𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀).

Xu hướng tự học trở nên phổ biến.jpg


Tự học mang đến nhiều lợi ích (𝗧𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗮𝗱𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀 𝘁𝗼 𝘀𝗲𝗹𝗳-𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆). Đầu tiên là (𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁𝗹𝘆), nó cho phép cá nhân (𝗶𝘁 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝘀) tùy chỉnh quá trình học tập theo nhu cầu và sở thích của mình (𝘁𝗼 𝘁𝗮𝗶𝗹𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗹𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰 𝗻𝗲𝗲𝗱𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘁𝘀). Họ có thể tự lựa chọn tài liệu học (𝗧𝗵𝗲𝘆 𝗰𝗮𝗻 𝗰𝗵𝗼𝗼𝘀𝗲 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗼𝘄𝗻 𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝘀) và thiết lập lịch trình học riêng (𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝘁 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗼𝘄𝗻 𝗽𝗮𝗰𝗲).

Hơn nữa (𝗔𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗹𝘆), tự học phát triển kỷ luật ( 𝘀𝗲𝗹𝗳-𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆 𝗳𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿𝘀 𝘀𝗲𝗹𝗳-𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗲) và kỹ năng quản lý thời gian (𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀), vì người học phải tự chịu trách nhiệm (𝗮𝘀 𝗹𝗲𝗮𝗿𝗻𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗳𝗼𝗿) thiết lập lịch học của mình (𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗲𝘀). Tuy nhiên (𝗛𝗼𝘄𝗲𝘃𝗲𝗿), tự học cũng có những thách thức (𝘀𝗲𝗹𝗳-𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆 𝗮𝗹𝘀𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀). Cụ thể hơn (𝗧𝗼 𝗯𝗲 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰), nó đòi hỏi sự năng nổ (s𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘀𝗲𝗹𝗳-𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻) và kiên nhẫn (𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲) để giữ được sự tập trung và kiên định (𝘁𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘆 𝗳𝗼𝗰𝘂𝘀𝗲𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁).

Thực tế là (𝗜𝗻 𝗳𝗮𝗰𝘁), thiếu sự hướng dẫn (𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗼𝗳 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲) đôi khi có thể làm trì hoãn quá trình học (𝘀𝗼𝗺𝗲𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀 𝗵𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀). Nhìn chung ( 𝗜𝗻 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹), với tư duy đúng và nguồn lực phù hợp (𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗺𝗶𝗻𝗱𝘀𝗲𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗿𝗲𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀), tự học có thể trở thành một công cụ đắc lực (𝘀𝗲𝗹𝗳-𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆 𝗰𝗮𝗻 𝗯𝗲 𝗮 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿𝗳𝘂𝗹 𝘁𝗼𝗼𝗹) để phát triển và nâng cao bản thân (𝗳𝗼𝗿 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗴𝗿𝗼𝘄𝘁𝗵 𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁).

St
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top