• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Sơ Cấp Trợ từ chủ ngữ

antuongkhophai4

New member
Xu
0
Trợ từ chủ ngữ ( 이/가).
- Trợ từ chủ ngữ đứng sau Danh từ để mình biết danh từ đó làm chủ ngữ trong câu.
N (có 받침 ) + 이.
N ( ko 받침 ) + 가
• 선생님이 (thầy , cô) 의자가 ( cái ghế)
• 학생이 (học sinh)
*. TÊN RIÊNG :
MAI 가 ÁNH 이
AN이 HOA가
VIẾT TẮT:
나 (tôi): 내+가 => 내가
저 ( tôi); 제 + 가 => 제가
너(mày) : 네+가 =>네가
누구(ai) : 누 + 가 => 누가

• 이것(cái này) => 이것이 = 이 게
• 그것 ( cái đó) => 그것이 = 그게
• 저것 ( cái) => 저것이 = 저게
무엇 : cái gì.
VD: 이것이 무엇입니까? = 이게 뭐이에요?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Hide Nguyễn

Du mục số
우리는 ButNghien포룸스입니다. 만나서 반갑습니다.
ButNghien와 같이 연심히공부합시다.

Chúng tôi là diễn đàn ButNghien. Rất vui được gặp các bạn.
Hãy học chăm chỉ với ButNghien.
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top