• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

sinh 9

H

HuyNam

Guest
- Các phương pháp tạo dòng thuần .

+ Cho tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ , sau dó tiến hành chọn lọc các cá thể thuần chủng rồi nhân riêng ra để tạo dòng thuần .

+ Lưỡng bội hoá các cá thể đơn bội bằng tác động của cônsixin với nồng độ và thời gian xử lí thích hợp sẽ tạo được dòng thuần chủng về tất cả các gen .

+ Gây đột biến thuận nghịch từ các cá thể dị hợp . Nếu gây đột biến thuận thì sẽ tạo ra dạng đồng hợp lặn
Vai trò của dòng thuần trong nghiên cứu di truyền và trong chọn giống .

+ Trong nghiên cứu di truyền : sử dụng dòng thuần chủng để phân tích kiểu gen , xác định dòng thuần chủng của các gen trội.

+ Trong chọn giống : làm nguyên liệu cho tạo ưu thếlai và tạo giống mới phát hiện dị tật của giống so sánh , đánh giá hiệu quả của các giống tìm ra giống tốt nhất.

BẠN THAM KHẢO
 

Thái Thanh Nga

New member
Xu
0
Các phương pháp tạo dòng thuần .

+ Cho tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ , sau dó tiến hành chọn lọc các cá thể thuần chủng rồi nhân riêng ra để tạo dòng thuần .

+ Lưỡng bội hoá các cá thể đơn bội bằng tác động của cônsixin với nồng độ và thời gian xử lí thích hợp sẽ tạo được dòng thuần chủng về tất cả các gen .

+ Gây đột biến thuận nghịch từ các cá thể dị hợp . Nếu gây đột biến thuận thì sẽ tạo ra dạng đồng hợp lặn
Vai trò của dòng thuần trong nghiên cứu di truyền và trong chọn giống .

+ Trong nghiên cứu di truyền : sử dụng dòng thuần chủng để phân tích kiểu gen , xác định dòng thuần chủng của các gen trội.

+ Trong chọn giống : làm nguyên liệu cho tạo ưu thếlai và tạo giống mới phát hiện dị tật của giống so sánh , đánh giá hiệu quả của các giống tìm ra giống tốt nhất.
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top