Khoai

Cày Coin
24/2/10
405
51
28
Việt Nam
vnkienthuc.com
Với các hiệp định thương mại, hợp tác quốc tế theo xu hướng toàn cầu hóa hiện nay thì lĩnh vực xuất nhập khẩu rất nhộn nhịp. Đặc biệt, nước ta trọng về xuất khẩu thì đòi hỏi cho ngành này ngày càng tăng cao.

Xuất khẩu là hoạt động trao đổi hàng hóa và dịch vụ cho (ra) nước ngoài dưới hình thức mua bán thông qua quan hệ hàng hóa - tiền tệ, quan hệ thị trường nhằm mục đích lợi nhuận.

Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế thể hiện ở những điểm sau:

 • Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu, phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 • Xuất khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang nền kinh tế hướng ngoại .
 • Xuất khẩu tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống dân cư.
 • Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta.
Hoạt động kinh doanh xuất khẩu được tổ chức, thực hiện với nhiều nghiệp vụ, nhiều khâu, nhưng quy tụ lại hoạt động này gồm các bước sau.

Hoạt động Marketing

Nội dung chủ yếu của giai đoạn này là: điều tra xem nên buôn bán gì, bằng phương pháp nào, quyết định phương châm buôn bán (điều tra thị trường, chọn bạn hàng).

Vấn đề nghiên cứu thị trường là một việc làm cần thiết đầu tiên đối với bất cứ doanh nghiệp nào muốn tham gia kinh doanh xuất khẩu hàng hóa. Nghiên cứu thị trường đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, phải trả lời được các câu hỏi quan trọng sau đây:

 • Nước nào là thị trường có triển vọng nhất đối với sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp?
 • Khả năng số lượng xuất khẩu được bao nhiêu?
 • Sản phẩm cần có những thích ứng gì trước đòi hỏi của thị trường đó?
 • Nên chọn phương pháp bán nào cho phù hợp? Thương nhân trong giao dịch là ai? Phương thức giao dịch xuất khẩu?
Nội dung của nghiên cứu thị trường xuất khẩu bao gồm các vấn đề sau:

hồng thường được chấp nhận là bao nhiêu, hậu quả của cạnh tranh như thế nào; nó diễn biến ra sao... và khả năng phản ứng của nó trước một đối thủ mới.

Phân tích các điều kiện của thị trường xuất khẩu
Trong kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp phải xác định và phân tích cẩn thận các điều kiện sau:

- Điều kiện về quy chế và pháp lý:

 • Quy chế về giá cả;
 • Quy chế về những hoạt động thương mại;
 • Hóa đơn Hải quan hoặc hóa đơn lãnh sự;
 • Kiểm soát hối đoái;
 • Chuyển tiền về nước;
 • Hạn ngạch;
 • Giấy phép xuất khẩu;
 • Giấy chứng nhận y tế, chứng nhận phẩm chất v.v... những điều ghi chú riêng trên sản phẩm v.v...
- Điều kiện về tài chính

 • Thuế quan;
 • Chi phí vận chuyển;
 • Bảo hiểm vận chuyển;
 • Bảo hiểm tín dụng;
 • Chi phí có thể về thư tín dụng;
 • Cấp vốn cho xuất khẩu;
 • Thay đổi tỷ lệ hối đoái;
 • Giá thành xuất khẩu;
 • Hoa hồng cho các trung gian...
- Điều kiện về kỹ thuật

 • Vận chuyển: kích thước, trọng lượng các kiện hàng;
 • Lưu kho: vấn đề khí hậu và các vấn đề khác;
 • Tiêu chuẩn sản phẩm;
 • Khả năng sản xuất của doanh nghiệp.
- Điều kiện về con người, về tâm lý

 • Khả năng trình độ và đào tạo nhân viên;
 • Trình độ ngoại ngữ;
 • Những cách sử dụng và thói quen tiêu dùng;
 • Những điều cấm kỵ về xã hội và văn hóa;
 • Vấn đề an ninh;
 • Liên kết không tốt giữa các bộ phận trong nội bộ.
Nghiên cứu về giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới
Giá cả hàng hóa trên thị trường phản ánh quan hệ cung- cầu hàng hóa trên thị trường thế giới. Và nó có ảnh hưởng đối với hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp.

Giá quốc tế
Giá quốc tế có tính chất đại diện đối với một loại hàng hóa nhất định trên thị trường thế giới. Giá đó được dùng trong giao dịch thương mại thông thường, không kèm theo một điều kiện đặc biệt nào và được thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Trong kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, có thể coi những giá sau đây là giá quốc tế.

 • Đối với những hàng hóa không có trung tâm giao dịch truyền thống trên thế giới, thì có thể lấy giá của những nước xuất khẩu hoặc những nước nhập khẩu chủ yếu biểu thị bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi được.
 • Đối với những hàng hóa thuộc đối tượng buôn bán ở các sở giao dịch (cao su thiên nhiên, kim loại màu) hoặc ở các trung tâm bán đấu giá (chè, thuốc lá...), thì có thể tham khảo giá ở các trung tâm giao dịch đó.
 • Đối với máy móc thiết bị rất đa dạng, việc xác định giá cả quốc tế tương đối khó. Vì vậy, trong thực tế chủ yếu căn cứ vào giá cả các hãng sản xuất và mức cung trên thị trường.
Dự đoán xu hướng biến động giá cả
Để có thể dự đoán được xu hướng biến động của giá cả của loại hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu trên thị trường thế giới, phải dựa vào kết quả nghiên cứu và dự đoán tình hình thị trường hàng hóa đó, đồng thời đánh giá chính xác các nhân tố tác động tới xu hướng biến đổi giá cả.

Có nhiều nhân tố tác động đến giá cả hàng hóa trên thế giới và có thể phân loại theo nhiều cách khác nhau. Có thể nêu ra một số nhân tố chủ yếu là:

 • Nhân tố chu kỳ: là sự vận động có tính chất quy luật của nền kinh tế.
 • Nhân tố lũng đoạn và giá cả: có ảnh hưởng rất lớn đối với việc hình thành và biến động giá cả.
 • Nhân tố cạnh tranh: có thể làm cho giá cả biến động theo các xu hướng khác nhau.
Lựa chọn thị trường và mặt hàng kinh doanh xuất khẩu
Lựa chọn thị trường
Trước hết, cần xác định những tiêu chuẩn mà các thị trường phải đáp ứng được đối với việc xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn chung

 • Về chính trị
 • Về địa lý
 • Về kinh tế
 • Về kỹ thuật
 • Biện pháp bảo hộ mậu dịch
 • Tình hình tiền tệ
Tiêu chuẩn về thương mại

 • Phần của sản xuất nội địa;
 • Sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam trên các thị trường;
 • Sự cạnh tranh quốc tế trên các thị trường lựa chọn.
Những tiêu chuẩn trên phải được cân nhắc, điều chỉnh tùy theo mức quan trọng của chúng đối với doanh nghiệp.

Lựa chọn đối tượng giao dịch, phương thức giao dịch trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa
Lựa chọn đối tượng giao dịch
Trong kinh doanh xuất khẩu, bạn hàng hay khách hàng nói chung là những người hay tổ chức có quan hệ giao dịch với doanh nghiệp nhằm thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hóa hay hợp tác kỹ thuật liên quan tới việc xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. Xét về tính chất và mục đích hoạt động, khách hàng trong kinh doanh xuất khẩu có thể được chia làm ba loại:

 • Các hãng hay công ty.
 • Các tập đoàn kinh doanh.
 • Các cơ quan nhà nước.
Việc lựa chọn thương nhân để giao dịch phải dựa trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề sau:

 • Tình hình kinh doanh của hãng, lĩnh vực và phạm vi kinh doanh, khả năng mua hàng thường xuyên của hãng.
 • Khả năng về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật.
 • Thái độ và quan điểm kinh doanh là chiếm lĩnh thị trường hay cố gắng giành lấy độc quyền về hàng hóa.
 • Uy tín của bạn hàng.
Trong việc lựa chọn thương nhân giao dịch, tốt nhất là nên lựa chọn đối tác trực tiếp, tránh những đối tác trung gian, trừ trường hợp doanh nghiệp muốn thâm nhập vào các thị trường mới mà mình chưa có kinh nghiệm.

Các phương thức giao dịch trong kinh doanh xuất khẩu hàng hóa
Trên thị trường thế giới, đang tồn tại nhiều phương thức giao dịch trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, mỗi phương thức giao dịch có đặc điểm và kỹ thuật tiến hành riêng. Căn cứ vào mặt hàng dự định xuất khẩu, đối tượng, thời gian giao dịch và năng lực của người tiến hành giao dịch mà doanh nghiệp chọn phương thức giao dịch phù hợp, chủ yếu là các phương thức sau đây:

 • Giao dịch trực tiếp.
 • Giao dịch qua trung gian.
 • Phương thức buôn bán đối lưu.
 • Đấu giá quốc tế.
 • Đấu thầu quốc tế.
 • Giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa.
 • Giao dịch tại hội chợ và triển lãm.
 • Phương thức kinh doanh tái xuất khẩu.
Ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu

Các điều kiện cơ bản của hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu
Giao dịch buôn bán quốc tế thường xảy ra những tranh chấp, do các bên không thống và hiểu lầm nội dung của hợp đồng buôn bán. Từ đó, một số điều kiện cơ bản của hợp đồng ra đời nhằm thống nhất quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia ký kết hợp đồng.

Xác định các điều kiện giao dịch công bằng, hợp lý là rất quan trọng, nó đảm bảo quyền lợi cho các bên và khẳng định tính khả thi của hợp đồng bằng sự ràng buộc nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên một cách hợp lý.

Chuẩn bị ký kết hợp đồng và phương thức ký kết hợp đồng
Chuẩn bị ký kết hợp đồng
Trước khi ký kết hợp đồng, phải chuẩn bị một số nội dung sau đây:

 • Nghiên cứu tình hình thị trường các nước và khu vực cũng như thị trường của mặt hàng dự định xuất nhập khẩu. Nếu là thị trường mới, mặt hàng lần đầu tiên tiến hành kinh doanh xuất nhập khẩu phải chuẩn bị từ đầu và phải nắm chắc thị trường mới đàn phán.
 • Tìm hình thức và biện pháp phù hợp để chuẩn bị đàm phán giao dịch.
 • Xác định hướng nhằm mục đích thu được hiệu quả tối đa.
 • Đàm phán giao dịch để ký hợp đồng.
 • Khi thực hiện hợp đồng, tranh thủ điều kiện hợp lý để đạt hiệu quả cao nhất.
 • Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ, kiểm tra và làm các thủ tục khi cần phải khiếu nại. Nếu bị khiếu nại phải bình tĩnh giải quyết để đạt chi phí tối thiểu.
Phương thức ký kết hợp đồng
Việc ký kết hợp đồng có thể được thực hiện bằng một số cách sau đây:

 • Hai bên ký kết vào một hợp đồng mua- bán (một văn bản).
 • Người mua xác định nhận thư chào hàng cố định của người bán (bằng văn bản).
 • Người bán xác nhận (bằng văn bản) là người mua đã đồng ý với các điều khoản của thư chào hàng tự do, nếu người mua viết đúng thủ tục cần thiết và gửi trong thời hạn quy định cho người bán.
 • Người bán xác nhận (bằng văn bản) đơn đặt hàng của người mua. Trường hợp này hợp đồng thể hiện bằng hai văn bản, đơn đặt hàng của người mua và văn bản xác nhận của người bán.
 • Trao đổi bằng thư xác nhận đạt được thỏa thuận trước đây giữa các bên (nêu rõ các điều khoản đã thỏa thuận).
Hợp đồng có thể coi như đã ký kết chỉ trong trường hợp được các bên ký vào hợp đồng. Các bên đó phải có địa chỉ pháp lý ghi rõ trong hợp đồng.

Hợp đồng được coi như ký kết chỉ khi những người tham gia ký có đủ thẩm quyền ký vào các văn bản đó, nếu không hợp đồng không được công nhận là một văn bản có cơ sở pháp lý.

Thực hiện hợp đồng trong kinh doanh xuất khẩu

Sau khi ký kết hợp đồng cần xác định rõ trách nhiệm, nội dung và trình tự công việc phải làm, cố gắng không để xảy ra sai sót, tránh gây nên thiệt hại. Tất cả các sai sót là cơ sở phát sinh khiếu nại. Phải yêu cầu đối phương thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng.

Trình tự thực hiện hợp đồng xuất khẩu bao gồm các bước theo sơ đồ sau:

Sơ đồ 1: Trình tự thực hiện hợp đồng xuất khẩu


Khi nghiên cứu trình tự thực hiện hợp đồng xuất khẩu cần lưu ý:

 • Tùy thuộc vào từng hợp đồng mà cán bộ xuất nhập khẩu phải thực hiện các nghiệp vụ khác nhau. Trình tự thực hiện các nghiệp vụ cũng không cố định. Trên cơ sở nắm chắc các khâu nghiệp vụ mà tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ của từng giai đoạn cụ thể trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Trong khâu nghiệp vụ cụ thể có thể là nghiệp vụ của người bán hay người mua phụ thuộc vào cách quy định điều kiện cơ sở giao hàng ghi trong hợp đồng mua bán hàng hóa đã ký kết.
Quá trình thực hiện hợp đồng trong kinh doanh xuất khẩu gồm:

 • Xin giấy phép xuất khẩu hàng hóa
 • Chuẩn bị hàng xuất khẩu
 • Kiểm nghiệm và kiểm dịch hàng hoá xuất khẩu
 • Thuê tàu lưu cước
 • Mua bảo hiểm
 • Làm thủ tục hải quan
 • Giao hàng xuất khẩu
 • Thủ tục thanh toán

Nguồn: VOER

www.vnkienthuc.com www.vnkienthuc.com www.muatet.vn www.songohan.vn www.muatet.com www.BAOBOI.VN
 

Bài Trước

Bài Tiếp

Đăng nhập

CHAT
 1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Bình luận mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.