hợp đồng mua bán hàng hóa

  1. Khoai

    Quy trình kĩ thuật kinh doanh xuất khẩu

    Với các hiệp định thương mại, hợp tác quốc tế theo xu hướng toàn cầu hóa hiện nay thì lĩnh vực xuất nhập khẩu rất nhộn nhịp. Đặc biệt, nước ta trọng về xuất khẩu thì đòi hỏi cho ngành này ngày càng tăng cao. Xuất khẩu là hoạt động trao đổi hàng hóa và dịch vụ cho (ra) nước ngoài dưới hình thức...