[Lý 12]6 sơ đồ giúp giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm

huongduongqn

New member
8/5/13
778
1
0
Quảng Ninh
[PDF]https://server1.vnkienthuc.com/files/3/6sodogiupgiainhanhkienthucvatly.pdf[/PDF]]

CÁC SƠ ĐỒ TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
(Giúp giải nhanh các câu trắc nghiệm các chương Dao động điều hòa, Sóng cơ,
sóng âm, Dòng điện xoay chiều và Dao động điện và sóng điện từ)
------------------------
1. Sơ đồ 1: tổng quát về quãng đường đi, thời gian và năng lượng
cos-A A20 A2 A22A32+AT/4 T/12 T/6T/8 T/8T/12 T/24 T/24 T/2. Sơ đồ tổng quát về thời gian và năng lượng trong mạch dao động
(dùng cho bài mạch dao động)
u = U0cos(t+)-U0 0 U 0 0 U2 0 U22 0 U32+U0T/4 T/12 T/6T/8 T/8T/6 T/123. Quãng đường ngắn nhất và dài nhấ-A - x0 O x0 +A -A - x0 O x0 +Amax2 sin2tS A min2 1 cos2tS A4. Sơ đồ quan hệ giữa li độ và vận tốcWđ = 3 WtWđmax = ½ kA2Wt = 0Wt = 3 Wđ Wđ = Wt Wđ = 0 Wtmax= ½ kA2Wtt = 3WđtWttmax = ½ LI02Wđt = 0Wđt = 3Wtt Wđt= Wtt Wtt= 0 Wđmax= ½CU02maxv v  max3v v 2max2v v 2 maxvv2 v 0 x0 (VTCB) A2A22A32+5. Tìm pha ban đầu6. Thời gian đèn sáng và tắt (bài dòng điện xoay chiều)- U0 Ugh 0 Ugh + U0 u = U0cos(ωt + φ)2A22A32A AO A2A 22A 32Av < 0 φ = + π/v < 0 φ = + π/4v < 0 φ = + π/6v = 0 φ = 0v < 0 φ = + π/3v > 0 φ = - π/6v < 0 φ = + 2π/3v > 0 φ = - π/2v > 0 φ = - π/3v > 0 φ = - π/4v < 0 φ = + 3π/4v < 0 φ = + 5π/6v > 0 φ = - 5π/6v > 0 φ = - 3π/4v > 0 φ = - 2π/3v = 0φ = ± πThời gian đèn tắt lượt điThời gian đèn tắt lượt vềThời gian đèn sang ½ chu kỳThời gian đèn sáng ½ chu kì
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

[Lý 9]Tổng hợp các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lý

Bài Tiếp

Dòng điện không đổi

Đăng nhập

CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Bình luận mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.