• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
  -
  Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
  -
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Lịch sử 7 - Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

vàng

New member
Xu
0
Lịch sử 7 - Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Sử 7 - Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỶ XIV

Cuộc khủng hoảng xã hội ở nửa sau thế kỉ XIV đã phản ánh tình trạng suy thoái của nhà Trần cũng như tính chất lỗi thời của cấu trúc nhà nước đương thời. Nhân vật Hồ Quý Ly đã ra đời và nổi bật lên trong bối cảnh đó. Từng bước tiến lên nắm mọi quyền hành, Hồ Quý Ly đã mong muốn cứu vãn tình thế đặc biệt khó khăn và phức tạp đó và ông đã kiên quyết thực hiện cuộc cải cách.


I. TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI
1.Tình hình kinh tế.
* Tình hình nước ta nửa sau thế kỷ XIV:
-Mất mùa ,đói kém , vỡ đê,nông dân phải bán ruộng đất , vợ con cho quý tộc , địa chủ và trở thành nô tì.
-Nhà nước không quan tâm đến nông nghiệp, không sửa chữa đê ,mất mùa đói kém.
-Vương hầu,quý tộc, ăn chơi, địa chủ chiếm nhiều ruộng đất .
-Ruộng đất công bị xâm lấn nên đời sống của nông dân, nông nô , nô tì rất khổ cực .
-Dân nghèo phải nộp 3 quan tiền thuế đinh .

2. Tình hình xã hội :
-Vua quan nhà Trần ăn chơi sa đọa
-Quan lại bắt dân xây dinh thự , chùa chiền . Trong triều bị bọn nịnh thần lũng đoạn ( Chu văn An dâng sớ xin vua chém 7 tên nịnh thần )
-Nhà Trần bất lực trước sự xâm lược của Champa và sự ngang ngược của nhà Minh .
-Đời sống nhân dân càng khổ cực.

luoc_do_cac_cuoc_khoi_nghia_nong_dan_thoi_tran_500.jpg

Lược đồ khởi nghĩa nông dân nửa cuối thế kỷ XIV

*Các cuộc khởi nghĩa của nông dân và nô tì cuối thế kỷ XIV:Do bị áp bức bóc lột nên nông dân và nô tì nổi dậy đấu tranh:
- Khởi nghĩa nông dân Ngô Bệ 1344-1360: ở Yên Phụ- Hải Dương .
- Khởi nghĩa nông dân Nguyễn Thanh, Nguyễn Ky ở Thanh Hóa năm 1379.
- Cuộc khởi nghĩa nông dân do nhà sư Phạm Sư Ôn lãnh đạo năm 1390 ở Quốc Oai – Sơn Tây , tiến vào Thăng Long 3 ngày .
- Khởi nghĩa của Nguyễn Nhữ Cái ở Sơn Tây 1399

* Nhận xét:
-Các cuộc khởi nghĩa thất bại do thiếu tổ chức, cuối cùng bị chính quyền nhà Trần đàn áp.
-Đây là phản ứng mãnh liệt của của nông dân , của nô tì đối với cuộc sống khổ cực, đó là sự sụp đổ của nhà Trần, đưa đến Nhà Hồ thành lập năm 1400.

II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY
1. Nhà Hồ thành lập ( 1400) trong hòan cảnh:
-Giữa thế kỷ XIV,nhà Trần suy sụp,tình hình kinh tế xấu đi.
-Ngoại xâm đe dọa .
-Năm 1400 Hồ Quý Ly cướp ngôi vua Trần , xưng đế , đổi quốc hiệu là Đại Ngu ( Đại Hiền ).

2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly:
* Chính trị :
-Cải tổ hàng ngũ võ quan.
-Thay thế võ quan cao cấp không phải họ Trần .
-Đổi 1 số đơn vị hành chánh cấp trấn , các quan về các lộ thăm dân.
-Cho cho xây dựng kinh thành mới bằng đá kiên cố ở An Tôn (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) gọi là Tây Đô (phân biệt với Thăng Long, được đổi thành Đông Đô) thường gọi là Thành nhà Hồ.

* Kinh tế :

-1396 phát hành tiền giấy cấm dùng tiền bằng đồng.
-1397 ban hành chính sách hạn điền(để hạn chế hạn chế ruộng đất của vương hầu, quan lại ,địa chủ; làm suy yếu thế lực Họ Trần )
-Năm 1402 định lại thuế .

* Xã hội :

-Ban hành chính sách hạn nô(1401)(để quy định số lượng nô tỳ của vương hầu quý tộc quan lại, số thừa sung công.)
-Bắt nhà giàu bán thóc cho dân, chữa bệnh cho dân.

-Người không có ruộng , đàn bà góa , không phải nộp thuế .

* Văn hóa , giáo dục :
-Chấn chỉnh lại việc học tập, thi cử, giảm bớt số sư tăng.
-Dịch chữ Hán sang chữ Nôm .

* Quân sự :

-Làm lại sổ hộ để tăng quân số , sản xuất vũ khí
-Năm 1397 dời đô vào Thanh Hóa ,cho xây thành Tây Đô ở An Tôn- Vĩnh Lộc – Thanh Hóa , thành Đa bang ở Hà Tây .
-Sản xuất vũ khí , bố trí phòng thủ nơi hiểm yếu.
-Thể hiện kiên quyết bảo vệ tổ quốc.

3. Ý nghĩa và tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly.
*Tiến bộ(tích cực) :
-Cải cách toàn diện, chứng tỏ ông có tài và rất yêu nước
-Hạn chế ruộng đất của quý tộc ,địa chủ, làm suy yếu tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước, tăng quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền
-Cải cách văn hóa , giáo dục có tiến bộ .

*Hạn chế:

-Không được nhân dân ủng hộ.
-Do cướp ngôi vua Trần nên lòng người hoang mang, bất bình.

ST
 

Butchi

VPP Sơn Ca
Xu
73
Bài tập thực hành

BÀI TẬP THỰC HÀNH


ĐỀ SỐ 1

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Cuối thế kỉ XIV dưới thời Trần khi người nông dân phải bán ruộng, bán vợ con cho quý tộc, địa chủ thì họ trở thành tầng lớp:
A. Nông dân bần cùng
B. Nông nô
C. Nô tì
D. Các tầng lớp trên

Câu 2. Dưới thời Trần vào nửa thế kỉ XIV, có bao nhiêu lần Đại Việt bị vỡ đê, lụt lớn?
A. 8 lần
B. 9 lần
C. 10 lần
D. 11 lần

Câu 3. Nửa sau thế kỉ XIV, hầu hết ruộng đất tập trung trong tay tầng lớp:
A. Vương hầu, quý tộc
B. Vương hầu, quý tộc, nhà chùa, địa chủ
C. Vương hầu, quý tộc, địa chủ
D. Vương hầu, quý tộc, nhà chùa, địa chủ, nông dân

Câu 4. Vương hầu, quý tộc có thái độ và hành động khi nhà vua chỉ lo ăn chơi sa đọa?
A. Chống lại hành động của vua
B. Thả sức ăn chơi xa hoa
C. Nổi dậy chống lại vua
D. Từ quan về ở ẩn

Câu 5. Người đã dân sớ đòi vua chém đầu 7 tên nịnh thần:
A. Nguyễn Phi Khanh
B. Trần Quốc Tuấn
C. Trần Khánh Dư
D. Chu Văn An

Câu 6. Sau khi Trần Dụ Tông chết, ai là người lên nắm quyền? Vào thời gian nào?
A. Hồ Quý Ly (1400)
B. Dương Nhật Lễ (1369)
C. Nguyễn Thanh (1379)
D. Nguyễn Bổ (1379)

Câu 7. Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên ngôi vào năm:
A. 1399
B. 1400
C. 1401
D. 1402

Câu 8. Cuộc khởi nghĩa nổ ra vào năm 1358 là:
A. Khởi nghĩa Nguyễn Thanh - ở Thanh Hóa
B. Khởi nghĩa Nguyễn Bổ - Bắc Giang
C. Khởi nghĩa Nguyễn Kỵ - Nông Cống
D. Khởi nghĩa Ngô Bệ - Hải Dương

Câu 9. Người đã tập hợp nông dân khởi nghĩa vào năm 1379 và tự xưng là Linh đức vương ở vùng sông Chu (Thanh Hóa):
A. Nguyễn Thanh
B. Ngô Bệ
C. Nguyễn Bổ
D. Nguyễn Kỵ

Câu 10. Nhà sư Phạm Sư Ôn hô hào nông dân nổi dậy ở Quốc Oai vào năm:

A. 1369
B. 1379
C. 1390
D. 1391


ĐỀ SỐ 2


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Ngô Bệ nổi dậy khởi nghĩa vào năm:

A. 1344- 1350
B. 1344 – 1455
C. 1344 – 1360
D. 1344 – 1365

Câu 2. Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây hoạt động ở vùng sông Chu (Thanh Hóa)?
A. Ngô Bệ
B. Nguyễn Thanh
C. Nguyễn Kỵ
D. Phạm Sư Ôn

Câu 3. Cuộc khởi nghĩa nào dưới dây hoạt động ở vùng Nông Cống (Thanh Hóa)?
A. Ngô Bệ
B. Nguyễn Thanh
C. Nguyễn Kỵ
D. Nguyễn Nhữ Cái

Câu 4. Kết quả của các cuộc khởi nghĩa của nông dân dưới thời nhà Trần vào nửa sau thế kỉ XIV
A. Đã giành được thắng lợi vẻ vang
B. Các cuộc khởi nghĩa đều thất bại
C. Một số cuộc khởi nghĩa thắng lợi
D. Một số cuộc khởi nghĩa thất bại

Câu 5. Hàng loạt các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ vào nửa sau thế kỉ XIV chứng tỏ:
A. Nhà Trần đã suy yếu, vai trò ổn định và phát triển đất nước không còn
B. Nông dân đã giác ngộ và có ý thức dân tộc
C. Sự sụp đổ của nhà Trần là khó tránh khỏi
D. Triều Trần suy yếu, phe phái trong triều mâu thuẫn

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 6. Từ nửa sau thế kỉ XIV, dưới thời Trần tình hình kinh tế và đời sống của nhân dân ta như thế nào? Vì sao có tình trạng đó?


ĐỀ SỐ 3


Câu 1. (5 điểm) Nêu những biểu hiện suy thoái của nhà nước thời Trần nửa cuối thế kỉ XIV.
Câu 2. (5 điểm) sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô tì ở nửa sau thế kỉ XIV nói lên điều gì? Tại sao?Đáp án

Đề số 1: 1C 2B 3B 4B 5D 6B 7B 8D 9A 10C

Đề số 2: 1C 2B 3C 4B 5A

Câu 6. Từ nửa sau thế kỉ XIV, dưới thời nhà Trần tình hình kinh tế và đời sống của nhân dân ta như thế nào? Vì sao có tình trạng đó?

Tình hình kinh tế:
 • Tình hình ruộng đất: ruộng đất nắm trong tay bọn vương hầu quý tộc, nhà chùa, địa chủ. Ruộng đất ở công làng xã bị xâm lấn, khẩu phần ruộng đất của nông dân bị thu hẹp.
 • Công tác thủy lợi: không chăm lo tu sửa, bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi, nên nhiều năm bị mất mùa, đói kém.
 • Chính sách thuế khóa: dân nghèo mỗi năm phải nộp ba quan thuế đinh.
Đời sống nhân dân: vô cùng khốn khổ vì bị mất mùa, đói kém, bị bóc lột. đặc biệt nông dân phải bán ruộng đất, vợ con… cho quý tộc, địa chủ giàu có và bị biến thành nô tì.
Do nhà Trần chỉ lo ăn chơi sa đọa, lo xây dựng chùa chiền, dinh thu. Nhà Trần không còn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, không chăm lo đến đời sống của nhân dân nên mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra. Quý tộc, địa chủ bóc lột nhân dân ngày càng thậm tệ. Mâu thuẫn nội bộ sâu sắc. Chính quyền nhà Trần thối nát.

Đề số 3:

Các tầng lớp xã hội|Những biểu hiện
Vua và các vương hầu quý tộc, quan lại.|Lao vào con đường ăn chơi sa đọa. Bắt quân dân xây dinh thự, chùa chiền liên miên. Bọn nịnh thần trong triều đình nổi loạn. Quan lại thì hạch sách, nhũng nhiễu nhân dân.
Nông dân, nô tì.|Bị bóc lột tàn tệ, nông dân, nô tì mâu thuẫn gây gắt với giai cấp thống trị.
Từ giữa thế kỉ XIV, nông dân, nô tì nổi dậy khởi nghĩa nhiều nơi.


Câu 2 . Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô tì ở nửa sau thế kỉ XIV nói lên điều gì? Tại sao?
Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô tì ở nửa sau thế kỉ XIV thể hiện mâu thuẫn gay gắt giữa giai cấp thống trị với nông dân, nông nô và nô tì đã phát triển đến tột cùng, không có con đường nào khác nông dân, nông nô, nô tì đã vùng lên mong muốn lật đổ sự thối nát của triều đình nhà Trần nửa sau thế kỉ XIV.
Do nhà nước không còn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân, chỉ lao vào con đường ăn chơi sa đọa: vương hầu, quý tộc, địa chủ ra sức chiếm ruộng đất, bóc lộc nhân dân, nông nô và nô tì, do vậy đời sống của họ rất cực khổ.
 • Mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và các tầng lớp nông dân, nông nô, nô tì là nguyên nhân dẫn đến các cuộc khởi nghĩa.

 

Hanamizuki

New member
Xu
0
Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
1. Em hãy trình bày tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội nước ta ở nửa sau thế kỉ XIV.

Trả lời:

* Tình hình kinh tế

- Từ nửa sau thế kỉ XIV, nhà nước không còn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, đê điều. Các công trình thuỷ lợi không còn được nhà nước chăm lo, tu sửa, nhiều năm xảy ra mất mùa. Nông dân phải bán ruộng, thậm chí cả vợ con cho quý tộc và địa chủ.

- Quý tộc, địa chủ ra sức cướp đoạt ruộng đất công của làng xã. Triều đình bắt phạt dân nghèo mỗi năm phải nộp ba quan tiền thuế đinh. Ruộng đất công bị xâm lấn, thu hẹp, nông dân thiếu ruộng cày, đời sống ngày càng bần cùng, khốn khó.

* Tình hình xã hội

- Vua quan, quý tộc, địa chủ thả sức ăn chơi xa hoa, xây dựng nhiều dinh thự, chùa chiền..

- Trong triều đình có nhiều kẻ gian tham, nịnh thần, làm rối loạn kỉ cương, phép nước... Chu Văn An dâng sớ đòi chém 7 tên nịnh thần, nhưng nhà vua không nghe.

- Khi vua Trần Dụ Tông mất (1369), Dương Nhật Lễ lên thay, tình hình càng trở nên rối loạn, nông dân nổi dậy khởi nghĩa khắp nơi.

- Đầu năm 1344, Ngô Bệ hô hào nông dân ở Yên Phụ (Hải Dương) đứng lên khởi nghĩa, bị triều đình đàn áp nên thất bại.

- Đầu năm 1390, nhà sư Phạm Sư Ôn hô hào nóng dân ờ Quốc Oai (Sơn Tây, Hà Nội) nổi dậy. Nghĩa quân đã chiếm được kinh thành Thăng Long trong 3 ngày. Cuộc khởi nghĩa sau đó thất bại do triều đình huy động một lực lượng lớn đàn áp…

2. Em có nhận xét gì về vương triều Trần ở nửa cuối thế kỉ XIV?

Trả lời:

Nhận xét về Vương triều Trần ở nửa cuối thế kỉ XIV: Dựa vào bảng thống kê đã lập, nêu lên những biểu hiện trên lĩnh vực kinh tế - xã hội bấy giờ để nhận xét về sự suy sụp của nhà Trần, không còn đóng vai trò tích cực, tiến bộ như nửa đầu thế kỉ XIV về trước, bởi vậy sự sụp đổ của nhà Trần là không thể tránh khỏi.

3. Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô tì ở nửa sau thế kỉ XIV nói lên điều gì? Tại sao?

Trả lời:

Cần dựa vào những biểu hiện sự suy sụp của nhà Trần trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và mâu thuẫn xã hội sâu sắc làm bùng nổ khởi nghĩa nông dân, nông nô, nô tì. Từ đó hiểu và nêu lên được cuộc khủng hoảng về chính trị, kinh tế, xã hội cuối thế kỉ XIV. Vai trò tích cực của Vương triều Trần không còn. Nhà Trần không còn khả năng đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng, cần phải thay thế bằng một vương triều mới.

4. Em hãy trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly.

Gợi ý:

Trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly: Dựa vào SGK, lập bảng thống kê niên đại, nội dung cải cách trên từng lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - tài chính, văn hoá, giáo dục, quân sự. Từ đó, hiểu và nêu lên nhận xét về những cải cách của Hồ Quý Ly khá toàn diện, được thực hiện trong thời gian trước và sau khi nhà Hồ thành lập.

5. Em có nhận xét, đánh giá như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly?

Trả lời:

Đánh giá nhân vật lịch sử Hồ Quý Ly: Cần xem xét về nhân vật Hồ Quý Ly trong bối cảnh lịch sử nước Đại Việt nửa cuối thế kỉ XIV, những biểu hiện về sự suy sụp của nhà Trần, xã hội rối loạn để hiểu và nêu được nhận xét về Hồ Quý Ly (trong tình trạng đất nước khủng hoảng, ông đã mạnh dạn khởi xướng và tiến hành thực hiện cuộc cải cách trên nhiều mặt nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, cuộc cải cách có nhiều mặt tiến bộ) từ đó rút ra nhận xét Hồ Quý Ly là một nhân vật lịch sử có tài năng, có hoài bão, có đóng góp cho xã hội vào nửa cuối thế kỉ XIV. Hạn chế và sai lầm lớn nhất của ông là để đất nước rơi vào ách đô hộ của nhà Minh do đường lối kháng chiến sai lầm và cũng do những hạn chế trong cuộc cải cách của ông.

6. Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly.

Trả lời:

Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, điều đó chứng tỏ ông là một nhà cải cách có tài và là người yêu nước thiết tha.

Những cải cách của Hồ Quý Ly ít nhiều góp phần hạn chế tệ tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền, cải cách văn hoá, giáo dục có nhiều tiến bộ.

Tuy nhiên, một số chính sách chưa triệt để (gia nô, nô tì chưa được giải phóng thân phận), chưa phù hợp với tình hình thực tế. Chính sách cải cách cũng chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân.
 

Hanamizuki

New member
Xu
0
Bài tập 1 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7
Các câu sau đây đúng hay sai.

1. Từ nửa sau thế kỉ XIV, do thiên tai liên tiếp làm cho đời sống nhân dân ngày càng quẫn bách.

A. Đúng. B. Sai.

2. Chu Văn An đã dâng sớ lên vua Trần đòi chém 7 nịnh thần, nhưng Dụ Tông không nghe. Ông đã xin từ quan về dạy học.

A. Đúng. B. Sai.

3 . Hồ Quý Ly là người có tài năng, được vua Trần trọng dụng.

A. Đúng. B. Sai.

4. Vua Trần đã nhường ngôi cho Hồ Quý Ly lên làm vua.

A. Đúng. B. Sai

5. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực và đã thành công tốt đẹp.

A. Đúng. B. Sai

Trả lời

1. B 2. A 3. A 4. B 5. B

Bài tập 6 trang 54 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7
Tình hình kinh tế Đại Việt từ nửa cuối thế kỉ XIV như thế nào?

Trả lời

 • Từ nửa sau thế kỉ XIV, nhà nước không còn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, đê điều. Các công trình thuỷ lợi không còn được nhà nước chăm lo, tu sửa, nhiều năm xảy ra mất mùa. Nông dân phải bán ruộng, thậm chí cả vợ con cho quý tộc và địa chủ.
 • Quý tộc, địa chủ ra sức cướp đoạt ruộng đất công của làng xã. Triều đình bắt phạt dân nghèo mỗi năm phải nộp ba quan tiền thuế đinh. Ruộng đất công bị xâm lấn, thu hẹp, nông dân thiếu ruộng cày, đời sống ngày càng bần cùng, khốn khó.
Bài tập 8 trang 54 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7
Em có nhận xét gì về các cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ?

Trả lời

Khá toàn diện, có một số mặt tích cực, nhưng một số chính sách không triệt để, chưa giải quyết được yêu cầu bức thiết của nhân dân...

Bài tập 9 trang 54 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7
Theo em, việc Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần để thành lập nhà Hồ là cần thiết, đúng đắn hay ngược lại?

Trả lời

Cần thiết, đúng đắn do nhà Trần suy yếu, bất lực trước cuộc khủng hoảng xã hội và nguy cơ ngoại xâm đe doạ...

Bài tập 10 trang 54 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7
Em đánh giá như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly trong lịch sử Việt Nam cuối thế kỉ XIV - đầu thế kỉ XV?

Trả lời

Nhân vật Hồ Quý Ly trong lịch sử Việt Nam cuối thế kỉ XIV - đầu thế kỉ XV: Là người yêu nước, có tài năng, có mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội, đưa đất nước phát triển...
 
CHAT
 1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Bình luận mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top