Hỏi Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu, vùng Đông Nam Bộ?

Chien Tong

Admin thường trực
16/5/10
1,420
401
0
Sơn La
chientv.com
Câu hỏi: Nêu khái niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu. Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng ĐNB?
Gợi ý trả lời:

1. Khái niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu: là nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ trên cơ sở đẩy mạnh đầu tư vốn, khoa học công nghệ, nhằm khai thác tốt nhất các nguồn lực tự nhiên và KT-XH, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

2. Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng ĐNB:
- Vùng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp của cả nước. Cơ cấu ngành CN đa dạng, nhiều ngành CN trẻ, có bước phát triển cao (CN điện tử, CN dầu khí.... )
- Một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong CN:
* Tăng cường cải thiện & phát triển nguồn năng lượng:
+ Xây dựng các nhà máy thuỷ điện: Đọc tên nhà máy theo Atlat trang 22 hoặc 29
+ Phát triển các nhà máy điện tuốc - bin khí: Phú Mỹ, Bà Rịa, Thủ Đức
+ Phát triển các nhà máy điện chạy bằng dầu phục vụ các khu công nghiệp, khu chế xuất.
+ Phát triển mạng lưới tải điện. Đường dây 500 kv từ Hòa Bình vào Phú Lâm (TP.HCM) có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nhu cầu năng lượng cho vùng.
* Nâng cao, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là GTVT - TTLL.
* Mở rộng hợp tác đầu tư nước ngoài, chú trọng các ngành trọng điểm, công nghệ cao, đặc biệt ngành hóa dầu trong tương lai.
* Tuy nhiên vấn đề môi trường cần phải quan tâm, tránh ảnh hưởng tới ngành du lịch.
 

Bài Trước

Vấn đề phát triển thủy điện ở Tây Nguyên

Bài Tiếp

Thủy lợi ý nghĩa gì? Liên hệ vùng Đông Nam Bộ?
  • Like
Reactions: Hoa Sam Quoc

Hoa Sam Quoc

New member
17/7/12
44
11
0
Khái niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu: là nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ trên cơ sở đẩy mạnh đầu tư vốn, khoa học công nghệ, nhằm khai thác tốt nhất các nguồn lực tự nhiên và KT-XH, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.
Geumsan thuộc Hàn Quốc là ví dụ to lớn cho mô hình khai thác theo chiều sâu trong nông nghiệp, du lịch, công nghiệp chế biến nông sản. Sản phẩm đặc trưng là nhân sâm
 

Đăng nhập

CHAT
  1. C @ Covid-19: Chào mọi người. Chào Smod Hide
  2. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020! Mã đáo thành công Vnkienthuc.com

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.