khai thac

  1. Chien Tong

    Hỏi Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu, vùng Đông Nam Bộ?

    Câu hỏi: Nêu khái niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu. Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng ĐNB? Gợi ý trả lời: 1. Khái niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu: là nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ trên cơ sở đẩy mạnh...
  2. C

    Con đường làm giàu

    CON ĐƯỜNG LÀM GIÀU Giữa thế kỷ 19, phong trào khai thác miền Tây nước Mỹ phát triển rầm rộ, hơn một triệu dân di cư đổ xô đến bang Caliphoocnia, có người mua đất ở bờ biển phía Tây có người khai thác mỏ vàng ở cái thung lũng San Fransisco. Nhưng đất miền Tây mùa đông hanh khô hạn giá lạnh...
Top