Khai báo biến - Bài 5

Đỗ Thị Lan Hương

Cộng tác viên
Thành viên BQT
Khai báo biến là gì? Cấu trúc chương trình của khai báo biến như thế nào? Cùng tìm hiểu nội dung chính bài 5: Khai báo biến nhé!

Bài 5 Khai báo biến.png

Bài 5. Khai báo biến

1. Khai báo biến

Mọi biến dùng trong chương trình đều phải được khai báo tên biến và kiểu dữ liệu của biến
Tên biến dùng để xác lập quan hệ giữa biến với địa chỉ bộ nhớ nơi lưu trữ giá trị của biến
Trong ngôn ngữ Pascal, cấu trúc chung của khai báo biến có dạng:

Var < Danh sách biến >:< Kiểu dữ liệu >;
Trong đó:
- Var: là từ khoá dùng để khai báo biến. Có thể khai báo nhiều danh sách biến có những kiểu dữ liệu khác nhau
- Danh sách biến: tên các biến được viết cách nhau bởi dấu phẩy ",".
- Kiểu dữ liệu: là một kiểu dữ liệu chuẩn
Trong ngôn ngữ Pascal, cấu trúc chương trình của khai báo biến như sau:

Giải Tin học 11: Bài 5. Khai báo biến - Chi tiết, hay nhất

Bảng 1. Cấu trúc chương trình của khai báo biến
Ví dụ:
Xét khai báo biến:
PHP:
Giải Tin học 11: Bài 5. Khai báo biến - Chi tiết, hay nhất (ảnh 2)


Tổng bộ nhớ cần cấp phát (Dựa vào bảng Bộ nhớ lưu trữ một giá trị của các kiểu dữ liệu đã học trong Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn):

- X (6 byte); Y (6 byte); Z (6 byte);
- C (1 byte); Y (1 byte); J (1 byte);
- N (2 byte);
- Tổng 23 byte

Khi khai báo biến cần lưu ý:

- Cần đặt tên biến sao cho gợi nhớ đến ý nghĩa của nó.
 • Ví dụ: Cần đặt tên hai biến biểu diễn điểm toán, điểm tin thì không nên vì ngắn gọn mà đặt tên biến là d1, d2 mà nên đặt là dtoan, dtin
- Không nên đặt tên quá ngắn hay quá dài, dễ dẫn đến mắc lỗi hoặc hiểu nhầm.
 • Ví dụ: Không nên dùng d1, d2 hay diemmontoan, diemmontin cho điểm toán, điểm tin của học sinh
- Khai báo biến cần quan tâm đến phạm vi giá trị của nó.
 • Ví dụ: Khi khai báo biến biểu diễn số học sinh của một lớp có thể sử dụng kiểu byte, nhưng biến biểu diễn số học sinh của toàn trường thì phải thuộc kiểu word
Tổng kết: Chúng ta vừa tham khảo nội dung chính bài 5: Khai báo biến để biết thêm cấu trúc và một số lưu ý khi khai báo biến.
_Chúc các bạn học tốt_​
 
CHAT
 1. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Thế mà đã giữa tháng 11 rồi đấy nhỉ?
 2. Khoai @ Khoai: Dụ là đêm ny chaý phòng :))
 3. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Mai 11/111 đấy cả nhà ơi :))
 4. Khoai @ Khoai: Tuần mới rồi. Còn mấy cái thứ 2 nữa thì Tết nhờ?
 5. Lục Ngạn @ Lục Ngạn: Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
 6. VnKienThuc @ VnKienThuc: Đã mở lại rồi anh @Butchi ơi kkkk
 7. B @ Butchi: sao chú Hide lại truất quyền post link của anh rồi :(
 8. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Mai 11/11 cả nhà nhé. Nhớ ghé hiệu sách nhà VHT :)
Butchi wrote on Ngọc Suka's profile.
Butchi wrote on VPP Sơn Ca's profile.
Butchi wrote on Hoàng Thị Ánh Ngọc's profile.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top