khai báo biến

  1. Đỗ Thị Lan Hương

    Làm việc với dãy số - Bài 9

    Trong chương trình, chúng ta thường xuyên sử dụng biến mảng. Vậy nó có lợi ích gì? Cùng tìm hiểu qua bài 9: Làm việc với dãy số nhé! Bài 9: Làm việc với dãy số Bài 1 (trang 76 sgk Tin học lớp 8): "Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ có một tên duy...
  2. Đỗ Thị Lan Hương

    Khai báo biến - Bài 5

    Khai báo biến là gì? Cấu trúc chương trình của khai báo biến như thế nào? Cùng tìm hiểu nội dung chính bài 5: Khai báo biến nhé! Bài 5. Khai báo biến 1. Khai báo biến Mọi biến dùng trong chương trình đều phải được khai báo tên biến và kiểu dữ liệu của biến Tên biến dùng để xác lập quan hệ...
Top