lưu ý

  1. Đỗ Thị Lan Hương

    Khai báo biến - Bài 5

    Khai báo biến là gì? Cấu trúc chương trình của khai báo biến như thế nào? Cùng tìm hiểu nội dung chính bài 5: Khai báo biến nhé! Bài 5. Khai báo biến 1. Khai báo biến Mọi biến dùng trong chương trình đều phải được khai báo tên biến và kiểu dữ liệu của biến Tên biến dùng để xác lập quan hệ...
Top