• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Đại 8: Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Thandieu2

Thần Điêu
Xu
36
ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

BÀI 7: PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN


1. Quy tắc:

Muốn nhân hai phân thức đại số ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm được.

\[\frac{A}{B}.\frac{C}{D}=\frac{A.C}{B.D}\]

2. Các tính chất

a) Tính chất giao hoán

\[\frac{A}{B}.\frac{C}{D}=\frac{C}{D}.\frac{A}{B}\]

b) Tính chất kết hợp

\[(\frac{A}{B}.\frac{C}{D}).\frac{E}{F}=\frac{A}{B}.(\frac{C}{D}. \frac{E}{F})\]

c) Phép nhân phân phối với phép cộng

\[\frac{A}{B}(\frac{C}{D}+\frac{E}{F})=\frac{A}{B}. \frac{C}{D}+ \frac{A}{B}.\frac{E}{F}\]

3. Bài giảng Youtube
Nguồn: Youtube

 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top