• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Đại 7: Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Thandieu2

Thần Điêu
Xu
36
ĐẠI SỐ 7: CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

BÀI 2: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ


Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Bài 3: Đơn thức

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 5: Đa thức

I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Giá trị của một biểu thức đại số:

Muốn tính giá trị của một biểu thức đại số khi biết giá trị của các biến trong biểu thức đã cho, ta thay giá trị của các biến rồi thực hiện phép tính

2. Lưu ý:

- Ta luôn tính được giá trị của biểu thức nguyên tại mọi giá trị của biến
- Đối với các biểu thức phân, ta chỉ tính được giá trị của biểu thức tại những giá trị của biến làm cho mẫu khác 0.

3. Ví dụ minh họa:

Tính giá trị của biểu thức sau:


\[2x^2-3x+\frac{1}{4}\]

tại x = 2.

Giải: Thay x = 2 vào biểu thức ta được:\[2x^2-3x+\frac{1}{4} = \]


\[=2.2^2-3.2+\frac{1}{4}\]

\[=2.4-6+\frac{1}{4}\]

\[=8-6+\frac{1}{4}\]

\[=2+\frac{1}{4}\]

\[=2\frac{1}{4}\]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thandieu2

Thần Điêu
Xu
36
Biểu thức đại số - Giá trị của biểu thức đại số

BIỂU THỨC ĐẠI SỐ - GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ - BÀI TẬP VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ TOÁN 7

[PDF]https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/Toan7_018_v1.pdf[/PDF]
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top