Đại 7: Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Thandieu2

Thần Điêu
ĐẠI SỐ 7: CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

BÀI 2: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ


Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Bài 3: Đơn thức

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 5: Đa thức

I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Giá trị của một biểu thức đại số:

Muốn tính giá trị của một biểu thức đại số khi biết giá trị của các biến trong biểu thức đã cho, ta thay giá trị của các biến rồi thực hiện phép tính

2. Lưu ý:

- Ta luôn tính được giá trị của biểu thức nguyên tại mọi giá trị của biến
- Đối với các biểu thức phân, ta chỉ tính được giá trị của biểu thức tại những giá trị của biến làm cho mẫu khác 0.

3. Ví dụ minh họa:

Tính giá trị của biểu thức sau:


\[2x^2-3x+\frac{1}{4}\]

tại x = 2.

Giải: Thay x = 2 vào biểu thức ta được:\[2x^2-3x+\frac{1}{4} = \]


\[=2.2^2-3.2+\frac{1}{4}\]

\[=2.4-6+\frac{1}{4}\]

\[=8-6+\frac{1}{4}\]

\[=2+\frac{1}{4}\]

\[=2\frac{1}{4}\]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thandieu2

Thần Điêu
Biểu thức đại số - Giá trị của biểu thức đại số

BIỂU THỨC ĐẠI SỐ - GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ - BÀI TẬP VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ TOÁN 7

[PDF]https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/Toan7_018_v1.pdf[/PDF]
 
CHAT
  1. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Thế mà đã giữa tháng 11 rồi đấy nhỉ?
  2. Khoai @ Khoai: Dụ là đêm ny chaý phòng :))
  3. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Mai 11/111 đấy cả nhà ơi :))
  4. Khoai @ Khoai: Tuần mới rồi. Còn mấy cái thứ 2 nữa thì Tết nhờ?
  5. Lục Ngạn @ Lục Ngạn: Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  6. VnKienThuc @ VnKienThuc: Đã mở lại rồi anh @Butchi ơi kkkk
  7. B @ Butchi: sao chú Hide lại truất quyền post link của anh rồi :(
  8. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Mai 11/11 cả nhà nhé. Nhớ ghé hiệu sách nhà VHT :)
Butchi wrote on Ngọc Suka's profile.
Butchi wrote on VPP Sơn Ca's profile.
Butchi wrote on Hoàng Thị Ánh Ngọc's profile.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top