Hỏi Đặc tính nổi trội là gì? Nêu một số ví dụ?

Chien Tong

Admin thường trực
16/5/10
1,420
402
0
Sơn La
chientv.com
Câu hỏi:
Đặc tính nổi trội (trong thế giới sống) là gì? Nêu một số ví dụ?


Gợi ý trả lời:
Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng tổ chức sống cấp trên.
Tổ chức sống cấp cao hơn không chỉ có các đặc điểm của tổ chức sống cấp thấp hơn mà còn có những đặc tính nổi trội mà tổ chức cấp thấp hơn không có được.


Một dạng xung thần kinh, hệ thần kinh ở người

Những đặc tính nổi trội ở mỗi cấp tổ chức được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu thành. Những đặc điểm nổi trội đặc trưng cho thế giới sống như: trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng phát triển, cảm ứng, sinh sản...

Ví dụ: Từng tế bào thần kinh chỉ có khả năng dẫn truyền xung thần kinh, tập hợp của 1012 tế bào thần kinh tạo nên bộ não của con người với 1025 đường liên hệ giữa chúng, đã làm cho con người có được trí thông minh và trạng thái tình cảm mà ở mức độ từng tế bào không thể có được.
 

Bài Trước

Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức cơ bản?

Bài Tiếp

Nêu một số ví dụ về khả năng tự điều chỉnh của cơ thể người?

Đăng nhập

CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Shoutbox has been pruned!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.