• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Câu hỏi và đáp án lý thuyết tin học phổ thông (P.1)

Chien Tong

New member
Xu
33
Câu hỏi:
CÂU 1: Trong Windows, để mở nhanh tài liệu đã mở trước đó ta thực hiện lệnh gì?

A. Nháy Start, Documents, nháy vào tệp cần mở. B. Nháy Start, Search, nháy vào tệp cần mở.

C. Nháy Start, Run, gõ vào tên tệp cần mở. D. Nháy Start, Programs, nháy vào tệp cần mở.

thitinhoc.JPG

Tin học phổ thông căn bản​

CÂU 2: Trong Windows để xóa hẳn các đối tượng chứa trong vào thùng rác (Recycle Bin) ta thực hiện lệnh gì?

A. Mở Recycle Bin và nháy lệnh Empty Recycle Bin. B. Mở Recycle Bin và nháy lệnh Restore.

C. Mở Recycle Bin và nháy lệnh Properties. D. Mở Recycle Bin và nháy lệnh Rename.

CÂU 3: Trong cửa sổ Windows Explorer, để chọn đồng thời nhiều đối tượng liên tiếp nhau ta thực hiện thao tác gì?

A. Nháy chuột vào đối tượng đầu tiên, nhấn giữ phím Shift và nháy vào đối tượng cuối.

B. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách.

C. Nháy chuột vào đối tượng đầu tiên, nhấn giữ phím Ctrl và nháy vào đối tượng cuối.

D. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách.

CÂU 4: Trong cửa sổ Windows Explorer, tạo mới thư mục (folder) ta sử dụng lệnh gì?

A. File, New Folder B. File, Rename C. File, Search D. File, Properties

CÂU 5: Trong cửa sổ My Computer, chế độ nào xem chi tiết thông tin về đối tượng (files, folders) trong bảng chọn View là gì?

A. Icons B. Titles C. List D. Details

CÂU 6: Trong cửa sổ Windows Explorer, ký hiệu dấu + trên cây thư mục (Folder) sẽ hiển thị thông tin?

A. 1 cấp folder B. 2 cấp folder C. 3 cấp folder D. 4 cấp folder

CÂU 7: Trong Windows, các files và folders bị xóa chứa ở đâu?

A. Recycle Bin. B. My Computer. C. My Network Places. D. My Documents.

CÂU 8: Trong cửa sổ Windows Explorer, để đổi tên thư mục đã chọn ta chọn lệnh gì?

A. File, New Folder B. File, Rename C. File, Search D. File, Properties

CÂU 9: Khi làm việc với các cửa sổ trong môi trường Windows, muốn phóng to cửa sổ đang làm việc, thực hiện thao tác?

A. Nháy vào biểu tượng Restore Down. B. Nháy vào biểu tượng Maximize.

C. Nháy đúp vào thanh tiêu đề (Title Bar) của cửa sổ. D. Cả hai cách B và C đều được.

CÂU 10: Theo cách tổ chức thư mục và tệp trong hệ điều hành Windows, không cho phép?

A. Trong một thư mục chứa cả tệp và thư mục con.

B. Tạo thư mục có tên là \

C. Một ổ đĩa cứng vật lý được phân chia thành nhiều ổ logic.

D. Thư mục mẹ và thư mục con có tên trùng nhau.

Trả lời: 1A, 2A, 3A, 4A, 5D, 6A, 7A,8B, 9D, 10B
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top