tin học 11

  1. Đỗ Thị Lan Hương

    Ôn thi giữa kì I môn Tin học 11 (mới nhất)

    Để củng cố kiến thức chuẩn bị kì thi giữa kì I sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo một số câu hỏi trắc nghiệm với nội dung bám sát vào chương trình đã học giúp các bạn đạt điểm tối đa trong kì thi giữa kì I Ôn thi giữa kì I Môn Tin học 11 Câu 1: Trong NNLT Pascal, để chạy chương trình ta dùng...
  2. Chien Tong

    Câu hỏi và đáp án lý thuyết tin học phổ thông (P.1)

    Câu hỏi: CÂU 1: Trong Windows, để mở nhanh tài liệu đã mở trước đó ta thực hiện lệnh gì? A. Nháy Start, Documents, nháy vào tệp cần mở. B. Nháy Start, Search, nháy vào tệp cần mở. C. Nháy Start, Run, gõ vào tên tệp cần mở. D. Nháy Start, Programs, nháy vào tệp cần mở. Tin học phổ thông...
Top