• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Câu hỏi trắc nghiệm chất béo trong các đề thi

Kina Ngaan

Active member
Chất béo là một dạng cần lưu ý trong chương trình hóa học 12. Tính chất vật lí, hóa học và công thức cấu tạo. Đặc biệt chú ý phản ứng xà phòng hóa chất béo (sản phẩm, cách điều chế...) để làm bài tập. Sau đây, là một số câu hỏi trắc nghiệm chất béo trong các đề thi.

20220708_111614.jpg

(Nguồn ảnh: Internet)

Câu 1. (Sở Vĩnh Phúc lần 1 2019 mã đề 403) Để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn (điều kiện thường) thì người ta cho chất béo lỏng phản ứng với
A. H2, đun nóng, xúc tác Ni. B. khí oxi.
C. nước brom. D. dung dịch NaOH đun nóng.

Câu 2. (Sở Vĩnh Phúc lần 1 2019 mã đề 403)Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo.
(b) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,…
(c) Chất béo là các chất lỏng.
(d) Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit béo thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu.
(e) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.
(g) Chất béo là thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật.
Các phát biểu đúng là
A. (a), (b), (c). B. (a), (b), (d), (g). C. (c), (d), (e). D. (a), (b), (d), (e).

Câu 3. (chuyên Vĩnh phúc lần 1 2019) Công thức tổng quát của chất béo (với R- là gốc axit béo) là
A. (RCOO)2C2H5. B. (RCOO)3C3H5. C. (RCOO)2C2H4. D. RCOOC3H7.

Câu 4. (Ngô Quyền – Hải Phòng lần 1 2019) Đun nóng tristearin với dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được muối nào sau đây?
A. C17H31COONa.
B. C15H31COONa.
C. C17H35COONa.
D. C17H33COONa.

Câu 5. (Ngô Quyền – Hải Phòng lần 1 2019) Phát biểu không đúng là
A. Chất béo là trieste của glixerol và axit béo.
B. Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH hoặc KOH sẽ thu được xà phòng.
C. Chất béo (dầu, mỡ ăn) có thể dùng làm chất bôi trơn cho động cơ và trục máy móc.
D. Triolein có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom.

Câu 6. (Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1 2019) Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo lỏng?
A. (C15H31COO)3C3H5. B.
(C17H33COO)3C3H5.
C. (C17H35COO)3C3H5. D.
(C17H33COO)2C3H6.

Câu 7. (chuyên Thái Bình lần 2 2019) Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là
A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.

Câu 8. (Sở Phú Thọ lần 2 2019) Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo X bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol, 2 mol natri oleat và 1 mol natri stearat. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 9. (THPT Đặng Thừa Húc – Nghệ An lần 2 2019) Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa tristearin theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng 1 gam tristearin và 2 – 2,5 ml dung dịch NaOH nồng độ 40%.
Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp khoảng 30 phút và khuấy liên tục bằng đũa thủy tinh, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp.
Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để nguội.
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tách hết natri sterat ra khỏi hỗn hợp sau bước 3, thu được chất lỏng có khả năng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu tím.
B. Sau bước 3, hỗn hợp tách thành hai lớp: phía trên là chất rắn màu trắng, phía dưới là chất lỏng.
C. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaOH là làm tăng tốc độ cho phản ứng xà phòng hóa.
D. Sau bước 2, thu được 2 lớp chất lỏng không hòa tan vào nhau.

Câu 10. (Sở Vĩnh Phúc lần 1 2019 mã đề 402) Thủy phân hoàn toàn triglyxerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat, natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là
A. 0,04. B. 0,16. C. 0,08. D. 0,21.

Câu 11. (Sở Vĩnh Phúc lần 1 2019 mã đề 420) Thuỷ phân hết a gam triglixerit X bởi dung dịch KOH, thu được 0,92 gam glixerol và 9,58 gam hỗn hợp Y gồm muối của axit béo. Giá trị của a là
A. 10,9. B. 8,92. C. 8,82. D. 9,91.

Câu 12. (chuyên Vĩnh phúc lần 2 2019) Đốt cháy hoàn toàn a gam trilixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3, 2 mol O2 và 3, mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là
A. 53,16. B. 60,36. C. 57,12. D. 54,84

Câu 13: (chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp lần 2 2019) Đốt cháy hoàn toàn 13,728 gam một triglixerit X cần vừa đủ 27,776 lít O2 (đktc) thu được số mol CO2 và số mol H2O hơn kém nhau 0,064 mol. Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn một lượng X cần 0,096 mol H2 thu được
m gam chất hữu cơ Y. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam Y bằng dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa a gam muối. Giá trị gần nhất của a là
A. 11,424. B. 42,72. C. 42,528. D. 41,376.

Câu 14. (Ngô Quyền – Hải Phòng lần 1 2019) Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo thu được lượng CO2 vào H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là
A. 0,20. B. 0,15. C. 0,10. D. 0,30.

Câu 15. (Trần Phú - Vĩnh Phúc lần 1 2019) Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo X cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và , mol H2O. Mặt khác, cho , gam chất béo X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là
A. 7,512 gam. B. 7,612 gam.
C. 7,312 gam. D. 7,412 gam.

Câu 16. (Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1 2019) Xà phóng hóa m gam triglixerit X cần dùng 600ml dung dịch NaOH M thu được hỗn hợp muối của axit oleic và panmitic có tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1. Giá trị m là
A. 172,0. B. 171,6. C. 174,0. D. 176,8.

Câu 17. (chuyên Thái Bình lần 2 2019) Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit X cần dùng vừa đủ 450 ml dung dịch NaOH M, thu được glixerol và hỗn hợp Y gồm ba muối của axit oleic, axit panmitic và axit stearic. Giá trị m là
A. 132,6. B. 124,8. C. 132,9. D. 129,0.

Câu 18. (chuyên Hạ Long – Quảng Ninh lần 1 2019) Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị
của b là
A. 35,60. B. 31,92. C. 36,72. D. 40,40.

Câu 19: (chuyên Vinh 2019 lần 1 mã đề 132) Hỗn hợp X gồm các triglixerit trong phân tử đều chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ được m1 gam muối. Giá trị a và m1 lần lượt là
A. 0,8 và 8,82. B. 0,4 và 4,32.
C. 0,4 và 4,56. D. 0,75 và 5,62.

Câu 20. (Sở Bắc Ninh lần 1 2019) Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) X cần 3,22 mol O2, sinh ra 2,28 mol CO2 và 2,12 mol H2O. Cho 13,29 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thì khối lượng muối tạo thành là
A. 12,75. B. 14,43. C. 13,71. D. 12,51.

Câu 21. (Sở Phú Thọ lần 2 2019) Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo E cần vừa đủ 150 ml dung dịch KOH 0,5M, thu được dung dịch chứa a gam muối X và b gam muối Y (MX < MY, trong mỗi phân tử muối có không quá ba liên kết π, X và Y có cùng số nguyên tử C, số mol của X lớn hơn số mol của Y). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được 28,56 lít CO2 (đktc) và 2 ,25 gam H2O. Giá trị của a và b lần lượt là
A. 11,6 và 5,88. B. 13,7 và 6,95.
C. 14,5 và 7,35. D. 7,25 và 14,7.

Câu 22: (Sở Đà Nẵng lần 1 2019) Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa a gam muối. Giá trị của a là
A. 31,92. B. 35,60. C. 36,72. D. 40,40.

Sưu tầm
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top