• VnKienthuc đang nâp cấp. Mời mọi người trải nghiệm và góp ý kiến TẠI ĐÂY,
  hoặc VnKienthuc Facebook group
 • Chào mừng bạn truy cập Kiến thức Việt Nam - VnKienthuc.Com
  Định hướng VnKienthuc.com
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo.
  Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Các thủ tục vào/ra đơn giản - Bài 7

Đỗ Thị Lan Hương

Cộng tác viên
Thành viên BQT
Các bạn có biết cách nhập dữ liệu và đưa dữ liệu ra màn hình không? Cùng tìm hiểu qua bài 7: Các thủ tục ra vào đơn giản nhé!

Bài 7. Các thủ tục vào ra đơn giản.png

Bài 7: Các thủ tục vào/ra đơn giản

- Những chương trình đưa dữ liệu vào cho phép đưa dữ liệu từ bàn phím hoặc từ đĩa vào gán cho các biến và những chương trình đưa dữ liệu ra màn hình, giấy và trên đĩa được gọi là các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản.
- Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản của Pascal để nhập dữ liệu vào từ bàn phím và đưa thông tin ra màn hình:

1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

Việc nhập dữ liệu từ bàn phím được thực hiện bằng thủ tục chuẩn:
Read (< danh sách biến vào >); Hoặc Readln (< danh sách biến vào >);
Trong đó: Danh sách biến vào là một hoặc nhiều tên biến đơn. Trong trường hợp nhiều biến thì các tên biến được viết cách nhau bởi dấu phẩy.
Ví dụ 1:
- Read (n ) ;
- Readln(a,b,c);
Chú ý 1:
- Khi gặp câu lệnh read (hoặc readln), chương trình sẽ chờ người dùng nhập giá trị cho danh sách biến và nhấn phím Enter, chi sau khi nhấn phím Enter thì việc nhập giá trị cho danh sách biến mới kết thúc và thực hiện lệnh tiếp theo.
- Khi nhập giá trị cho danh sách biến phải chú ý các giá trị được nhập có kiểu tương ứng với các biến trong sách, giữa hai giá trị liên tiếp phải gõ phím Space hoặc phím Enter.
- Việc nhập giá trị của biến từ bàn phím được kết thúc bởi việc nhấn phím Enter nên không phân biệt read và readln. Do đó, khi nhập từ bàn phím nên dùng readln.

2. Đưa dữ liệu ra màn hình

Việc đưa dữ liệu ra màn hình trong Pascal sử dụng thủ tục chuẩn:
Write(< danh sách kết quả ra>); Hoặc Writeln(< danh sách kết quả ra >);
Trong đó: Danh sách kết quả ra có thể là tên biến đơn, biểu thức hoặc hằng.

Chú ý 2:
- Các hằng xâu thường được dùng để tách các kết quả hoặc đưa ra chú thích.
- Các thành phần trong kết quả ra được viết cách nhau bởi dấu phẩy.
- Với thủ tục Write, sau khi đưa các kết quả ra màn hình, con trỏ không chuyển xuống dòng tiếp theo.
- Với thủ tục Writeln, Sau khi đưa thông tin ra màn hình, con trỏ sẽ xuống đầu dòng tiếp theo.
Ví dụ 2:
Để nhập giá trị cho biến M từ bàn phím, người ta thường dùng cặp thủ tục:
write ('Hay nhap gia tri cua M: ')
readln (M);

Để chương trình được sử dụng một cách thuận tiện, khi nhập giá trị từ bàn phím cho biến, ta nên có thêm xâu kí tự nhắc nhở việc nhập giá trị cho biến nào, kiểu dữ liệu gì,...

Chú ý 3:
- Các thủ tục readln và writeln có thể không có tham số.
- Trong thủ tục write hoặc writeln, sau mỗi kết quả ra (biến, hằng, biểu thức) có thể có quy cách ra. Quy cách ra có dạng:
+ Đối với kết quả thực: :< độ rộng >:< số chữ số phần thập phân >
+ Đối với các kết quả khác: :< độ rộng >
+ Trong đó độ rộng và chữ số phần thập phân là các hằng nguyên dương.
Ví dụ 3:
- Writeln(a:3,b:3,c:3);
- Giả sử nhập a=1, b=2, c=3 => Kết quả tương ứng
:
Giải Tin học 11: Bài 7. Các thủ tục vào/ra đơn giản - Chi tiết, hay nhất

- Write(S:6:2);
- Giả sử S=b/a => Kết quả tương ứng:
Giải Tin học 11: Bài 7. Các thủ tục vào/ra đơn giản - Chi tiết, hay nhất (ảnh 2)


Tổng kết: Các bạn vừa tham khảo cách nhập dữ liệu từ bàn phím và đưa dữ liệu qua màn hình qua bài 7: Các thủ tục ra vào đơn giản
_Chúc các bạn học tốt!_​
 
CHAT
 1. Mật Ong Lục Ngạn @ Mật Ong Lục Ngạn: Hi mọi người, lại cuối tuần rồi nhỉ
 2. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Xin chào, Bỏ Phố Về Làng

Cộng đồng yêu quê hương, xóm làng. Nơi chia sẻ những kỉ niệm, câu chuyện và đời sống quê hương xóm làng.

#Bophovelang #langtrongpho #photronglang #langtoi #chuyenlangtoi

Quê hương tuổi thơ tôi

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre.
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.
Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm.
Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng.
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy.
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.
Seagame 31: Việt Nam chiến thắng
Chúc tuyển chúng ta bảo vệ thành công HCV.
Việt Nam chiến thắng - Seagame 31
Việt Nam 3 - 0 Indonesia. Trận đấy thật cảm xúc.
Mật Ong Việt mến chào cả nhà!

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top