thu tuc

  1. Đỗ Thị Lan Hương

    Các thủ tục vào/ra đơn giản - Bài 7

    Các bạn có biết cách nhập dữ liệu và đưa dữ liệu ra màn hình không? Cùng tìm hiểu qua bài 7: Các thủ tục ra vào đơn giản nhé! Bài 7: Các thủ tục vào/ra đơn giản - Những chương trình đưa dữ liệu vào cho phép đưa dữ liệu từ bàn phím hoặc từ đĩa vào gán cho các biến và những chương trình đưa dữ...
  2. songngu

    Thủ tục và Hồ sơ cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch

    Với những người đang làm nghề hướng dẫn viên hoặc đang định hướng trở thành hướng dẫn viên có nhu cầu làm thẻ hướng dẫn viên cần chú ý về thủ tục xin cấp thẻ hướng dẫn, để tránh những phiền toái không đáng có trong nghề. Cách thức để trở thành một hướng dẫn viên du lịch: Hướng dẫn viên du...
Top