Bài toán định giá, cung cầu

Chien Tong

New member
Xu
30
Câu hỏi:

Doanh nghiệp A tham gia sản xuất và bán trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo với đường cầu và đường cung thị trường lần lượt là: P = -20Q + 500 và P = 10Q + 200. Hàm tổng chi phí của doanh nghiệp A có dạng TC = 2Q2+280Q+30. (ĐV: P: ngàn đồng/SP, Q: SP)

a. Doanh nghiệp A phải bán hàng với giá bao nhiêu?

b. Xác định phương trình đường cung, đường cầu, đường MR, đường AR của doanh nghiệp

c. Doanh nghiệp A có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình với mức sản lượng bao nhiêu? Tính mức lợi nhuận của doanh nghiệp lúc này.

05_VKLK.jpg

Bài toán xác định giá, cung cầu​
Trả lời:

Doanh nghiệp A tham gia sản xuất và bán trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo với đường cầu và đường cung thị trường lần lượt là: P = -20Q + 500 và P = 10Q + 200. Hàm tổng chi phí của doanh nghiệp A có dạng TC = 2Q2+280Q+30. (ĐV: P: ngàn đồng/SP, Q: SP)

a. Doanh nghiệp A phải bán hàng với giá bao nhiêu?

PCB = 300 (ngàn đồng). Đây là thị trường cạnh tranh hoàn hảo nên doanh nghiệp A là người nhận giá nên giá bán của doanh nghiệp A bằng giá cân bằng = 300 ngàn đồng

b. Xác định phương trình đường cung, đường cầu, đường MR, đường AR của doanh nghiệp

Phương trình đường cung là đường MC = 4Q + 280 với Q >0 (P>280 ngàn đồng)

Phương trình đường cầu: doanh nghiệp A là người nhận giá nên giá bán nên đường cầu nằm ngang. PD = 300 (ngàn đồng)

Phương trình đường MR = AR = P = 300 (ngàn đồng)

c. Doanh nghiệp A có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình với mức sản lượng bao nhiêu? Tính mức lợi nhuận của doanh nghiệp lúc này.

Q = 5 sản phẩm. Pr = 20 ngàn đồng
 
CHAT
  1. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Thế mà đã giữa tháng 11 rồi đấy nhỉ?
  2. Khoai @ Khoai: Dụ là đêm ny chaý phòng :))
  3. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Mai 11/111 đấy cả nhà ơi :))
  4. Khoai @ Khoai: Tuần mới rồi. Còn mấy cái thứ 2 nữa thì Tết nhờ?
  5. Lục Ngạn @ Lục Ngạn: Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  6. VnKienThuc @ VnKienThuc: Đã mở lại rồi anh @Butchi ơi kkkk
  7. B @ Butchi: sao chú Hide lại truất quyền post link của anh rồi :(
  8. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Mai 11/11 cả nhà nhé. Nhớ ghé hiệu sách nhà VHT :)
Butchi wrote on Ngọc Suka's profile.
Butchi wrote on VPP Sơn Ca's profile.
Butchi wrote on Hoàng Thị Ánh Ngọc's profile.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top