Bài tập PH khó!!!

hongan123

New member
Xu
0
1/ Tính pH của dd \[NaH_2PO_4\] 0,1M. Biết hằng số axit \[H_3PO_4\] là: \[K_1 = 7,6.10^-^3\]; \[K_2 = 6,2.10^-^8\] và \[K_3 = 4,4.10^-^3\]

2/ Biết pH của dd \[H_3PO_4\] là 2,24. Biết hằng số axit của \[H_3PO_4\] điện li 3 nấc ở \[25^oC: K_1 = 7,6.10^-^3; K_2 = 6,2.10^-^8; K_3 = 4,4.10^-^1^3\]. Nồng độ mol của dd \[H_3PO_4\] trên.

3/ DD X gồm 2 amin: \[C_2H_5NH2\] 0,1M và \[CH_3NH_2\] xM. Có pH = 12,23. Biết hằng số bazo tương ứng \[K(C_2H_5NH_2) = 4,7.10^-^4\] và \[K(CH_3NH_2) = 4,8.10^-^4\]

Giúp mình với nhé. Thanks ^^!
 

h2hoa.ilove

New member
Xu
0
1/ Tính pH của dd
eq.latex
0,1M. Biết hằng số axit
eq.latex
là:
eq.latex
;
eq.latex
eq.latex

NaH[SUB]2[/SUB]PO[SUB]4[/SUB] -----> Na[SUP]+[/SUP] + H[SUB]2[/SUB]PO[SUB]4[/SUB][SUP]-[/SUP]
---0,1-----------------------0,1
H[SUB]2[/SUB]PO[SUB]4[/SUB][SUP]-[/SUP] <----> H[SUP]+[/SUP] + HPO[SUB]4[/SUB][SUP]2- [/SUP](1) ===> K[SUB]2[/SUB] = 6,2.10-8
HPO[SUB]4[/SUB][SUP]2-[/SUP] <----> H[SUP]+[/SUP] + PO[SUB]4[/SUB][SUP]3-[/SUP] (2) ===> K[SUB]3[/SUB] = 4,4.10-13 quá nhỏ ==> bỏ qua
H[SUB]2[/SUB]PO[SUB]4[/SUB][SUP]-[/SUP] + H[SUB]2[/SUB]O <----> H[SUB]3[/SUB]PO[SUB]4[/SUB] + OH[SUP]-[/SUP] (3) ===> K = K[SUB]W[/SUB]/K[SUB]1[/SUB] = 1,32.10-12
H[SUB]2[/SUB]O <----> H[SUP]+[/SUP] + OH[SUP]-[/SUP] (4) ===> K[SUB]W[/SUB]
[H[SUP]+[/SUP]]trong dd = [HPO[SUB]4[/SUB][SUP]2-[/SUP]] + [PO[SUB]4[/SUB][SUP]3-[/SUP]] + [OH[SUP]-[/SUP]][SUB](4)[/SUB]
---------------= [HPO[SUB]4[/SUB][SUP]2-[/SUP]] + [PO[SUB]4[/SUB][SUP]3-[/SUP]] + [OH-]dd - [OH-][SUB](3)[/SUB]
---------------= K[SUB]2[/SUB].[H[SUB]2[/SUB]PO[SUB]4[/SUB][SUP]-[/SUP]]/[H[SUP]+[/SUP]] + K[SUB]3[/SUB].[HPO[SUB]4[/SUB][SUP]2-[/SUP]]/[H[SUP]+[/SUP]] + K[SUB]W[/SUB]/[H[SUP]+[/SUP]] - K.[H[SUB]2[/SUB]PO[SUB]4[/SUB][SUP]-[/SUP]].[H[SUP]+[/SUP]]/K[SUB]W[/SUB]
Rút ra: [H[SUP]+[/SUP]] = Căn bậc 2 của K[SUB]W[/SUB].(K[SUB]2[/SUB].[H[SUB]2[/SUB]PO[SUB]4[/SUB][SUP]-[/SUP]] + K[SUB]3[/SUB].[HPO[SUB]4[/SUB][SUP]2-[/SUP]] + K[SUB]W[/SUB])/(K.[H[SUB]2[/SUB]PO[SUB]4[/SUB][SUP]-[/SUP]] + K[SUB]W[/SUB])
Thay số ==> [H[SUP]+[/SUP]] = 2,1.10-5 ==> pH = 4,68
 
CHAT
 1. Bút Nghiên @ Bút Nghiên: Một trận thắng vẫn ở trong tầm tay thầy Park
 2. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey: Tiếc quá. H2 mất mình
 3. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Chung kết AFF Cup 2022: Việt Nam - Thái Lan
 4. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Hi, chào @nanchy
 5. N @ nanchy: .
 6. BichKhoa blog @ BichKhoa blog: Chúc mừng năm mới!
 7. bichngoc @ bichngoc: Chúc mừng năm mới 2023!
 8. Văn Học Trẻ @ Văn Học Trẻ: Viết lách và kiếm tiền :))
 9. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey: Tết đến nơi rồi. Chăm chỉ như chú ong nào
 10. bichngoc @ bichngoc: hi, chào các cú đêm
 11. VnKienThuc @ VnKienThuc: Chào các bạn đang online tại diễn đàn nhé!
 12. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Chúc Diễn đàn Tất Niên vui vẻ, an lành :)
Việt Nam chiến thắng.
19h30 chung kết AFF 2022 Việt Nam - Thái Lan
Chúc mừng năm mới 2023~ Mong một năm mưa thuận gió hòa, kinh doanh, việc làm khấm khá lên.
Chúc cả nhà sức khỏe, thành công và nhiều may mắn!
Ghé site mình tham quan nhé: www.bichkhoa.com
Đón chào năm mới 2023! Mong thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông.
Chúc mừng năm mới 2023!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top