• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Xác định kiểu gen, kiểu hình P, F1, F2?

123a1win

New member
Xu
0
Cho 2 cây giao phấn với nhau được F1. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 gồm 3600 cây trong đó có 2025 cây hạt tròn chín sớm biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định ,2 tính trạng còn lại là hạt dài,chín muộn (không xuất hiện tính trạng trung gian)
-Xác định kiểu gen kiểu hình P;F1;F2
-Để F2 cho tỉ lệ 3 :3 :1 :1; 3 :1 ; 1 :1 :1 :1 thì kiểu gen bố mẹ là như thế nào ?

Nguồn: sưu tầm*

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

CAROT

New member
Xu
0
1/ Tỉ lệ cây hạt tròn chín sớm/tổng số cây = 9/16 (tương ứng tỉ lệ trong phép lai hai tính của Mendel)
=> gen quy định 2 tính trạng phân li độc lập
Tính trạng hạt tròn trội hoàn toàn so với tính trạng hạt dài, tính trạng chín sớm trội hoàn toàn so với tính trạng chín muộn
F2 có 16 kiểu tổ hợp => F1 dị hợp 2 cặp gen
F1 đồng tính => P thuần chủng
Quy ước: A quy định hạt tròn a quy định hạt dài
B quy định chín sớm b quy định chín muộn
=> P: AABB X aabb (hạt tròn chín sớm X hạt dài chín muộn)
hoặc: AAbb X aaBB (hạt tròn chín muộn X hạt dài chín sớm)
F1: AaBb (hạt tròn chín sớm)
F2: hạt tròn chín sớm: 1AABB 2AaBB 2AABb 4AaBb
hạt tròn chín muộn: 1AAbb 2Aabb
hạt dài chín sớm: 1aaBB 2aaBb
hạt dài chín muộn: 1aabb
2/a. F2: 3 :3 :1 :1 = (3:1).(1:1) = (Aa X Aa).(Bb X bb) hoặc (Aa X aa).(Bb X Bb)
=> F1: AaBb X Aabb hoặc AaBb X aaBb
TH1: F1: AaBb X Aabb => P: AABb X aabb hoặc AAbb X aaBb
Th2: F1: AaBb X aaBb => P: AaBB X aabb hoặc Aabb X aaBB
b/ F2: 3:1 => 2 gen liên kết
=> F1: AB/ab X AB/ab => P: AB/AB X ab/ab
c/ F2: 1 :1 :1 :1 = (1:1).(1:1) = (Aa X aa).(Bb X bb)
nếu 2 gen không liên kết => F1: AaBb X aabb hoặc Aabb X aaBb (không tìm được kiểu hình P thích hợp)
=> 2 gen kiên kết => F1: Ab/ab X aB/ab => P: Ab/aB X ab/ab
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
D

ducanh091280

Guest
1/ Tỉ lệ cây hạt tròn chín sớm/tổng số cây = 9/16 (tương ứng tỉ lệ trong phép lai hai tính của Mendel)
=> gen quy định 2 tính trạng phân li độc lập
Tính trạng hạt tròn trội hoàn toàn so với tính trạng hạt dài, tính trạng chín sớm trội hoàn toàn so với tính trạng chín muộn
F2 có 16 kiểu tổ hợp => F1 dị hợp 2 cặp gen
F1 đồng tính => P thuần chủng
Quy ước: A quy định hạt tròn a quy định hạt dài
B quy định chín sớm b quy định chín muộn
=> P: AABB X aabb (hạt tròn chín sớm X hạt dài chín muộn)
hoặc: AAbb X aaBB (hạt tròn chín muộn X hạt dài chín sớm)
F1: AaBb (hạt tròn chín sớm)
F2: hạt tròn chín sớm: 1AABB 2AaBB 2AABb 4AaBb
hạt tròn chín muộn: 1AAbb 2Aabb
hạt dài chín sớm: 1aaBB 2aaBb
hạt dài chín muộn: 1aabb
2/a. F2: 3 :3 :1 :1 = (3:1).(1:1) = (Aa X Aa).(Bb X bb) hoặc (Aa X aa).(Bb X Bb)
=> F1: AaBb X Aabb hoặc AaBb X aaBb
TH1: F1: AaBb X Aabb => P: AABb X aabb hoặc AAbb X aaBb
Th2: F1: AaBb X aaBb => P: AaBB X aabb hoặc Aabb X aaBB
b/ F2: 3:1 => 2 gen liên kết
=> F1: AB/ab X AB/ab => P: AB/AB X ab/ab
c/ F2: 1 :1 :1 :1 = (1:1).(1:1) = (Aa X aa).(Bb X bb)
nếu 2 gen không liên kết => F1: AaBb X aabb hoặc Aabb X aaBb (không tìm được kiểu hình P thích hợp)
=> 2 gen kiên kết => F1: Ab/ab X aB/ab => P: Ab/aB X ab/ab
sao xác định được f1 đồng tính vậy ạ?
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top