Viết phương trình pư

ong noi loc

New member
8/10/11
985
4
0
Ninh kiều - cần thơ
CHO cl2 vào dd naoh loãng ở nhiêt độ phòng đc dd A. Viết pt pư khi cho A lần lượt tác dụng với dd : HNO3, NH3, H2O2, Br2,và FeCl2 trong HCl CỦM ƠN
Trong A chứa NaClO và NaCl nếu Cl2 và NaOH có số mol đúng theo tỉ lệ pư.
NaClO + HNO3 ----> NaNO3 + HCl + O2 ( HClO phân hủy thành HCl và O2 )
NaClO + NH3 Trong dd loãng và mt kiềm chưa thấy ion ClO- oxihoa được dd NH3.
NaClO + H2O2 --------> NaCl + O2 + H2O
NaClO + Br2 + H2O ------> NaCl + HBrO3
NaClO + HCl + FeCl2 --------> NaCl + FeCl3 + H2O
 

Đăng nhập

CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.